Leo Peeters

Ulrike Beuselinck

Partner

Ulrike Beuselinck

Partner

Vastgoed, Huur en Mede-eigendom - Goederenrecht - Bouwrecht

U wenst DUURZAME OPLOSSINGEN? Ons team streeft naar oplossingen voor vandaag én morgen ...

Ulrike Beuselinck studeerde in juli 2010 af als Master in de Rechten aan de Vrije Universiteit Brussel met onderscheiding. Zij voltooide haar studies in de afstudeerrichting Publiek Recht en schreef haar masterproef over de Hoge Raad voor Handhavingsbeleid.

Sinds september 2010 is zij ingeschreven aan de Balie te Brussel. Zij was meerdere jaren werkzaam bij het advocatenkantoor Orys maar vervoegde nu het advocatenkantoor Seeds of Law waar zij zich toelegt op het onroerend goedrecht in het algemeen en het zakenrecht (opstalrecht, erfdienstbaarheden, gemene muur, mede-eigendom,…) en bouwrecht in de publieke en private sector in het bijzonder.

Daarnaast is Ulrike beslagen in het huurrecht, zowel voor wat betreft de gemene huur, de woninghuur als de handelshuur en de pacht. Zij staat ook in voor de dossiers in het kader van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht.

Sinds 2019 geeft zij huurrecht aan de vastgoedmakelaars in opleiding te Syntra Brussel.

Ulrike Beuselinck werd partner benoemd bij de opstart van het advocatenkantoor "Seeds of Law" in mei 2019.