Hoe lang duurt een vruchtgebruik?

Op roadtrip doorheen het nieuwe goederenrecht - Werf 7

News

Op deze werf licht Victoria de duur van een vruchtgebruik toe, zowel wanneer de vruchtgebruiker een natuurlijke persoon is als voor een rechtspersoon die optreedt als vruchtgebruiker.

1. Wat betekent het om een "vruchtgebruik" te hebben?

Vruchtgebruik is het tijdelijke recht op het gebruik en genot van een goed, dat toebehoort aan een andere persoon (genaamd de "blote" of "naakte" eigenaar).

Het vruchtgebruik moet uitgeoefend worden zoals een normaal en voorzichtig persoon dit zou doen, in overeenstemming met de bestemming van het goed.

Het vruchtgebruik kan zowel betrekking hebben op een roerend of onroerend, op een lichamelijk of onlichamelijk goed, of op een bepaald geheel van dergelijke vorm van goederen.

Op het einde van het recht op vruchtgebruik moet het goed teruggegeven worden aan de blote eigenaar.


2. Voor hoe lang geldt het vruchtgebruik?

Zoals blijkt uit de definitie van vruchtgebruik, is dit recht slechts tijdelijk en dus beperkt in de tijd.

De duurtijd kan zowel bepaald als onbepaald zijn.

Wanneer er evenwel contractueel niets is voorzien, dan gelden de volgende regels:

  • Maximaal 99 jaar tenzij de vruchtgebruiker – wanneer het een natuurlijke persoon betreft – langer leeft;
  • Het vruchtgebruik bestaat niet voort na het overlijden van de persoon die van een recht op vruchtgebruik geniet.

3. Wat in geval een vennootschap van een recht op vruchtgebruik geniet?

Ook ondernemingen kunnen een recht op vruchtgebruik krijgen. De regels met betrekking tot de duurtijd gelden ook voor vennootschappen.

De wetgever voorziet uitdrukkelijk dat de faillietverklaring of de vrijwillige, wettelijke of gerechtelijke ontbinding van een onderneming als "het overlijden van de persoon" wordt beschouwd en dus geldt als wijze van beëindiging van het recht op vruchtgebruik.

Een fusie, splitsing of een gelijkgestelde verrichting zal evenwel geen einde van het vruchtgebruik met zich meebrengen, tenzij dit contractueel anders is geregeld.

Indien u het recht op vruchtgebruik wenst te behouden, dan houdt u hier – vooral bij een vrijwillige ontbinding – best rekening mee.
Voor al uw vragen over de vestiging van een recht van vruchtgebruik, de duurtijd en het tenietgaan van dit recht, raadpleeg de specialisten van Seeds of Law op +32 (0)2 747 40 07 of via info@seeds.law.

Lees ook

Ontdek ons e-book over op roadtrip doorheen het nieuwe goederenrecht

In ons e-book "Op roadtrip doorheen het nieuwe goederenrecht" ontdekt u een aantal belangrijke topics over het nieuwe goederenrecht dat op 1 september 2021 in voege treedt.

articleImage.Name

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Leo Peeters

Leo Peeters

Partner
Koen De Puydt

Koen De Puydt

Partner
Ulrike Beuselinck

Ulrike Beuselinck

Partner
Gloria Inés Delgado Villegas

Gloria Inés Delgado Villegas

Senior Associate
Imad Touil

Imad Touil

Associate