Gedwongen mede-eigendom en veranderingswerken

Op roadtrip doorheen het nieuwe goederenrecht - Werf 4

News

Op deze werf legt Victoria u uit hoe u binnen een gedwongen mede-eigendom veranderingswerken kan (laten) uitvoeren zonder de uitdrukkelijke en voorafgaandelijke goedkeuring van de algemene vergadering van de mede-eigenaars.

1. Veranderingswerken in de appartementswet

Zoals u eerder kon lezen, zijn in deze materie geen nieuwigheden te melden aangezien de appartementswetgeving nog maar enkele jaren geleden gewijzigd werd en nu integraal overgenomen is in het nieuwe Goederenrecht.

Maar we maken van deze gelegenheid gebruik om u een belangrijk aspect daaromtrent toe te lichten, namelijk de mogelijkheid om veranderingswerken uit te voeren zonder de uitdrukkelijke en voorafgaandelijke goedkeuring van de algemene vergadering van de mede-eigenaars.2.
Over welke veranderingswerken gaat het?

Elke mede-eigenaar mag op eigen kosten veranderingen aan het onverdeelde goed aanbrengen, op voorwaarde dat hij de bestemming niet miskent en geen afbreuk doet aan de rechten van de andere mede-eigenaars.

De laatste wetswijziging in 2018 voorziet dat individuele mede-eigenaars, maar ook erkende nutsoperatoren het wettelijke en kosteloze recht hebben om kabels, leidingen en bijhorende faciliteiten in of op de gemeenschappelijke delen aan te leggen, deze te onderhouden of te hernieuwen.

Voorwaarde is wel dat deze tot doel hebben om de infrastructuur voor de eigenaar(s) en de gebruikers van de betrokken private delen op vlak van energie, water of telecommunicatie te optimaliseren.

De individuele mede-eigenaars noch de vereniging van mede-eigenaars mogen hier financiële lasten van ondervinden.

Diegene die de infrastructuur voor eigen rekening heeft aangelegd, blijft ook de eigenaar van de infrastructuur die zich in de gemeenschappelijke delen bevindt.

3. Verwittigen van de mede-eigendom is verplicht

Opgelet, alvorens u tot uitvoering van deze werken overgaat, bent u wel verplicht de mede-eigenaars en in zoverre deze er is, ook de syndicus aan te schrijven.

Deze kunnen zich verzetten tegen deze werken, doch enkel als ze daartoe een rechtmatig belang hebben.

De beslissing om veranderingswerken uit te voeren moet dus niet voorafgaandelijk goedgekeurd worden door de algemene vergadering, wat wel het geval is voor de uitvoering van andere werken ter hoogte van de gemene delen die niet vallen onder de noemer "veranderingswerken".

4. Wat houdt dit recht juist in?

Door deze mogelijkheid heeft elke individuele mede-eigenaar het recht om kabels te (laten) trekken.

Mede-eigenaars die bijvoorbeeld op de individuele parkeerplaats – gelegen in de gemeenschappelijke garage of op het terrein van de mede-eigendom – een elektrische laadpaal wensen te installeren, kunnen hier beroep op doen.
Ook zal het voor nutsoperatoren gemakkelijker zijn om de nodige kabels te trekken met het oog op de plaatsing van een gsm-mast op een gebouw.

Maar opgelet! Deze regeling met betrekking tot de veranderingswerken biedt niet de mogelijkheid om zelf een laadpaal of gsm-mast te plaatsen. Het gaat hier enkel om de plaatsing van kabels en leidingen en niet over de infrastructuur zelf.

Aarzel niet om ons te contacteren indien u meer vragen over dit onderwerp of de appartementswetgeving heeft (+32 (0)2 747 40 07 of via info@seeds.law). Ons team van specialisten staat klaar om u met professioneel advies verder te helpen.

Lees ook

Ontdek ons e-book over op roadtrip doorheen het nieuwe goederenrecht

In ons e-book "Op roadtrip doorheen het nieuwe goederenrecht" ontdekt u een aantal belangrijke topics over het nieuwe goederenrecht dat op 1 september 2021 in voege treedt.

articleImage.Name

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Leo Peeters

Leo Peeters

Partner
Koen De Puydt

Koen De Puydt

Partner
Ulrike Beuselinck

Ulrike Beuselinck

Partner
Gloria Inés Delgado Villegas

Gloria Inés Delgado Villegas

Senior Associate
Imad Touil

Imad Touil

Associate