Analyse

Het nieuwe verbintenissenrecht besteedt meer aandacht aan de totstandkoming van het contract.

De fases aanbod en aanvaarding worden nu wettelijk verankerd.

We gaan daar in dit artikel verder op in.

1. Het aanbod

Wanneer een aanbod aanvaard wordt, komt een contract tot stand.

Een aanbod is een voorstel tot contracteren dat alle essentiële en substantiële bestanddelen omvat van het beoogde contract. Het impliceert de wil van de aanbieder om door het contract gebonden te zijn van zodra het aanvaard wordt.

Dit heeft als gevolg dat:

  • Eénmaal een aanbod bekend is, er geen afstand meer van kan gedaan worden;
  • Zolang een aanbod de andere partij niet heeft bereikt, de aanbieder er afstand van kan doen;
  • Een aanbod aan het publiek niet kan ingetrokken of gewijzigd worden éénmaal dit veruitwendigd is;
  • Wanneer een aanbod onder een bepaalde termijn wordt gedaan, het niet meer bindend is nadat deze termijn verstreken is.

Ook als een aanbod wordt afgewezen zal de aanbieder er niet meer door gebonden zijn.

Het is dus van groot belang voorzichtig om te gaan met een aanbod en dit niet zomaar roekeloos uit te brengen.

Het is ook verstandig om er steeds een termijn aan vast te hangen. Dit is belangrijk omdat u als aanbieder door een aanbod gebonden bent tot aan het verstrijken van een eventuele voorziene termijn of tot de afwijzing ervan door de andere partij.

2. De aanvaarding

Elke verklaring of andere gedraging waaruit blijkt dat het aanbod wordt aanvaard, wordt als de aanvaarding van het aanbod beschouwd.

Worden er voorstellen gedaan tot aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen van essentiële of substantiële bestanddelen, dan wordt het niet beschouwd als een aanvaarding.

Ook bij de aanvaarding geldt de regel dat zolang de aanvaarding de aanbieder niet heeft bereikt, deze ingetrokken kan worden.

3. Herroepingsrecht

Wanneer de wet of het contract een herroepingsrecht voorziet, dan kan op grond hiervan afgezien worden van het contract.

Behoudens andersluidende wettelijke of contractuele bepalingen kan deze herroeping gebeuren zonder kosten, vergoeding of motivering.

Het herroepingsrecht is een onderdeel dat in het contract kan worden voorzien en gemoduleerd en verdient dus voldoende aandacht bij de contractvorming. 

Wenst u hierover meer informatie of bijstand van de specialisten van Seeds of Law, aarzel dan niet hen te contacteren via info@seeds.law of +32 (0)2 747 40 07.

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Leo Peeters

Leo Peeters

Partner
Jan Ghysels

Jan Ghysels

Partner
Koen De Puydt

Koen De Puydt

Partner
Alain De Jonge

Alain De Jonge

Partner
Roeland Moeyersons

Roeland Moeyersons

Partner
Peter Moerman

Peter Moerman

Partner
Steve Griess

Steve Griess

Partner
Toon Rummens

Toon Rummens

Partner
Leila Mstoian

Leila Mstoian

Partner
Ulrike Beuselinck

Ulrike Beuselinck

Partner
Jo Rams

Jo Rams

Partner