Ulrike Beuselinck

Ulrike Beuselinck

Partner

Ulrike Beuselinck

Partner

Vastgoed, Huur en Mede-eigendom - Goederenrecht - Bouwrecht - Procedure en Arbitrage

Een persoonlijke aanpak met gedrevenheid en passie voor elk dossier

Ulrike Beuselinck is gespecialiseerd in vastgoedrecht, bouwrecht en goederenrecht.

Ulrike is sinds september 2010 ingeschreven aan de Balie te Brussel. 

Zij was meerdere jaren werkzaam bij het advocatenkantoor Orys binnen het departement vastgoed en bouwrecht.  

In mei 2019 vervoegde Ulrike Seeds of Law als partner waar zij zich toelegt op het onroerend recht in het algemeen en het zakenrecht (opstalrecht, erfdienstbaarheden, gemene muur, mede-eigendom,…) en bouwrecht in de publieke en private sector in het bijzonder. 

Daarnaast heeft Ulrike ruime expertise in het huurrecht, zowel voor wat betreft de gemene huur, de woninghuur als de handelshuur en de pacht. Zij staat ook in voor de dossiers in het kader van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. 

Sinds 2019 doceert zij huurrecht aan de vastgoedmakelaars in opleiding te Syntra Brussel. 

 • Master in de Rechten – specialisatie: Publiek Recht, VUB (Vrije Universiteit Brussel), 2010
 • Nederlands
 • Frans
 • Engels
 • BVS
 • BLSC
 • YUB
 • Nextgen BLSC
 • Koen DE PUYDT, Marc LOYENS en Ulrike BEUSELINCK, Vastgoedcodex 2022-2023, KnopsPublishing, 2022, (volledige editie), 1252 p.;
 • Koen DE PUYDT en Ulrike BEUSELINCK, Woninghuur in Vlaanderen en Brussel: uw 70 antwoorden op de meest praktische vragen, Intersentia, 2022, 201 p.;
 • Koen DE PUYDT, Ulrike BEUSELINCK en Stéphane DE KEYZER, Nieuwe woninghuur in Vlaanderen en Brussel: uw 60 antwoorden, Intersentia, 2019;
 • Koen DE PUYDT en Ulrike BEUSELINCK, “Verrijking zonder oorzaak – geval van zeldzame toepassing in het kader van overheidsopdrachten”, noot bij RB Dendermonde, 18 december 2009, T.ann. 2013, afl. 1, 75-83;
 • Ulrike BEUSELINCK, Koen DE PUYDT, Stéphane DE KEYZER, Eerste hulp bij Huur en Verhuur in Vlaanderen, Recht&Door, Larcier, 2020.