Koen de Puydt

Koen de Puydt

Partner

Koen de Puydt

Partner

Handels- en Economisch Recht - Vastgoed - Contracten - Administratief Recht - Bouw-Aanneming - Ruimtelijke Ordening en Milieu - Duurzaamheid

Ook wij zijn ondernemers. We snappen u en helpen u vooruit!

Koen de Puydt studeerde in 1998 af als licentiaat in de Communicatiewetenschappen (VUB), terwijl hij werkte voor het onafhankelijke muziekblad RifRaf als journalist. Na zijn studies, zette hij zijn carrière als muziekjournalist voort bij De Standaard en Studio Brussel. Tegelijkertijd behaalde hij zijn licentiaatsdiploma Rechten aan de VUB, met specialisatie Publiek Recht (2002). In 2009 behaalde hij een Master in Ondernemingsrecht aan de Universiteit van Antwerpen.

In 2002 vervoegde Koen een Brussels nichekantoor, gespecialiseerd in het administratief recht (stedenbouw en milieurecht, onteigeningen, overheidsopdrachten, beschermingswetgeving). Ondertussen bleef hij bij de Puydt-van Cauwelaert verantwoordelijk voor de dossiers in verband met handels- en economisch recht en intellectueel eigendomsrecht. 

Twee jaar later ging Koen voltijds aan de slag bij de Puydt-van Cauwelaert. Hij was er verantwoordelijk voor de zaken in verband met stedenbouw- en milieurecht, vastgoedrecht, overheidsopdrachten, aannemingsrecht, zakenrecht, handel- en economisch recht en intellectueel eigendomsrecht. Hij publiceert ook over deze materies. 

In 2010 fuseerden de Puydt-van Cauwelaert en GD&A Advocaten. Koen de Puydt stond als vennoot aan het hoofd van de cellen Onroerend recht/Bouwrecht en Ondernemingsrecht. 

Sedert 2002 is hij docent "Contracten, Opdrachten en Mandaten" aan Syntra Brussel in de beroepsopleiding voor Vastgoedmakelaars. Hij is de initiatiefnemer van de Vastgoedcodex, een verzameling van wetteksten op maat van de vastgoedprofessional. De codex wordt vandaag in heel Vlaanderen gebruikt in de beroepsopleiding van de vastgoedmakelaars binnen Syntra.

In augustus 2012 richtte Koen mede het advocatenkantoor ORYS op. Maar samen met Leo Peeters van Peeters Law, richtte Koen in 2019 een nieuw advocatenkantoor op onder de naam Seeds of Law.

Koen de Puydt heeft tal van publicaties achter zijn naam staan en geeft zeer regelmatig opleidingen aan vastgoedprofessionals.

 • Licentiaat in de Communicatiewetenschappen, VUB (Vrije Universiteit Brussel), 1998
 • Licentiaat in de Rechten – specialisatie: Publiek Recht, VUB (Vrije Universiteit Brussel), 2002
 • Master in Ondernemingsrecht, UA (Universiteit Antwerpen), 2009
 • Nederlands
 • Frans
 • Engels
 • Andersen Global
 • BVS
 • BLSC
 • IR Global
 • Brabant Business Club
 • Milieurecht in Brussel: Een wandeling door wetgeving én praktijk, Koen de Puydt, VIVO-Sterk in Vastgoedvorming, 4 maart 2021;
 • Actua Stedenbouw BrusselKoen de Puydt en Aline HeyrmanVIVO – Sterk in Vastgoedvorming, 15 december 2020;
 • Actua van de vernieuwde Brusselse huurregelgeving, Koen de Puydt en Ulrike BeuselinckVIVO – Sterk in Vastgoedvorming,  29 oktober 2020.
 • Koen DE PUYDT, Marc LOYENS en Ulrike BEUSELINCK, Vastgoedcodex 2022-2023, KnopsPublishing, 2022, (volledige editie), 1252 p.;
 • Koen DE PUYDT en Ulrike BEUSELINCK, Woninghuur in Vlaanderen en Brussel: uw 70 antwoorden op de meest praktische vragen, Intersentia, 2022, 201 p.;
 • Koen DE PUYDT en Marc LOYENS, Vastgoedcodex 2021-2022, Mijnwetboek.be, sept. 2021, (volledige editie).
 • Koen DE PUYDT en Aline Heyman, Publieke vastgoedtransacties onder de loep: het hoe, waarom en wanneer van overheidsopdrachten bij het toekennen van zakelijke en persoonlijke rechten, Jaarboek overheidsopdrachten/ Chronique des marchés publics 2021-2022, Brussel, EBP Publishers, te verschijnen in 2021. 
 • Ulrike BEUSELINCK, Koen DE PUYDT en Stéphane DE KEYZER, Eerste hulp bij huur en verhuur in Vlaanderen, Larcier, 2020, 93 p. 
 • Koen DE PUYDT, Marc LOYENS, en Stéphane DE KEYZER, Vastgoedcodex 2020-2021, Mijnwetboek.be, 2020, (volledige editie).
 • Koen DE PUYDT, Ulrike BEUSELINCK en Stéphane DE KEYZER, Nieuwe woninghuur in Vlaanderen en Brussel: uw 60 antwoorden, Intersentia, 2019, 187 p.;
 • Koen DE PUYDT, Marc LOYENS, Julie LAUWERS en Stéphane DE KEYZER, Vastgoedcodex 2018-2019, Mijnwetboek.be, 2018, (volledige editie);
 • Stéphane DE KEYZER en Koen DE PUYDT, “Le pouvoir discrétionnaire de l’administration. Une mise à l’épreuve en marchés publics”, Jaarboek overheidsopdrachten/ Chronique des marchés publics 2017-2018, Brussel, EBP Publishers, 2018, pp. 467-495;
 • Koen DE PUYDT, Marc LOYENS, Julie LAUWERS en Guy BAELDE, Stéphane DE KEYZER, Vastgoedcodex 2017-2018, Mijnwetboek.be, 2017, (volledige editie);
 • Stéphane DE KEYZER en Koen DE PUYDT, “Des standards privés en marchés publics. La normalisation en droit de la passation et en procédure d’exécution des marchés”, Jaarboek overheidsopdrachten/ Chronique des marchés publics 2015-2016, Brussel, EBP Publishers, 2016, pp. 753-772;
 • Koen DE PUYDT, Marc LOYENS, Julie LAUWERS en Guy BAELDE, Stéphane DE KEYZER, Vastgoedcodex 2016-2017, Mijnwetboek.be, 2016, achtste editie;
 • Stéphane DE KEYZER en Koen DE PUYDT, “Des droits de propriété intellectuelle en marchés publics“, Jaarboek Overheidsopdrachten/ Chronique des marchés publics 2014-2015, Brussel, EBP Publishers, 2015, pp. 699-712;
 • Koen DE PUYDT, Marc LOYENS, Julie LAUWERS en Guy BAELDE, Vastgoedcodex 2015-2016, Mijnwetboek.be, 2015, zevende editie (1ste, 2de jaar en volledige editie);
 • Bert KELCHTERMANS, Koen DE PUYDT en Stéphane DE KEYZER “ Enkele van de meest in het oog springende nieuwigheden met betrekking tot wijzigingen, herzieningen en onvoorziene omstandigheden in de uitvoeringsfase van overheidsopdracht“, Jaarboek Overheidsopdrachten/ Chronique des marchés publics 2013-2014, Brussel, EBP Publishers, 2014, pp. 951-965;
 • Koen DE PUYDT, Marc LOYENS, Julie LAUWERS en Guy BAELDE, Vastgoedcodex 2013-2014, Mijnwetboek.be, 2013, zesde editie (1ste, 2de jaar en volledige editie);
 • Koen DE PUYDT en Sofie ALBERT, “Schorsingsprocedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid – Betichting van valsheid – Vertrouwelijke stukken”, noot onder arrest RvS van 23 augustus 2011, nr. 214.846,  T. Aann. 2013/2, 167-177;
 • Koen DE PUYDT en Ulrike BEUSELINCK, “Verrijking zonder oorzaak – geval van zeldzame toepassing in het kader van overheidsopdrachten”, noot bij RB Dendermonde, 18 december 2009, T.ann. 2013, afl. 1, 75-83;
 • Koen DE PUYDT, Marc LOYENS en Julie LAUWERS, Vastgoedcodex 2012-2013, Mijnwetboek.be, 2012, 638 p., vijfde editie;
 • Jan GHYSELS en Koen DE PUYDT, Parlementair Ontleed: Het Milieuvergunningsdecreet: Het basisdecreet, Uitgeverij Intersentia, Nov. 2004, 603 p.;
 • Jan GHYSELS en Koen DE PUYDT, Parlementair Ontleed: Het Milieuvergunningsdecreet: De wijzigingsdecreten, Uitgeverij Intersentia, Maart 2005, 789 p.