De invoering van de nieuwe btw-regels voor e-commerce komt stilaan dichterbij!

News

Tegen 1 juli 2021 treden de nieuwe btw-regels ingeval van e-commerce in voege. Het is dus hoog tijd voor alle bedrijven die aan e-commerce doen om zich daar op voor te bereiden.

Door de coronacrisis had de Europese Commissie de invoegetreding van de Europese richtlijn en uitvoeringsverordening betreffende btw ingeval van e-commerce uitgesteld van 1 januari naar 1 juli 2021.

Er rest dus niet veel tijd meer om u te conformeren.

Het doel van de nieuwe regels is tweeërlei: de btw-heffing op grensoverschrijdende 'internetverkopen' van goederen en diensten aan consumenten (B2C) vereenvoudigen én de eerlijke concurrentie garanderen binnen en buiten de EU.

Wat verandert er precies?

Het huidige systeem wordt op verschillende punten gewijzigd. Dit zijn de belangrijkste aanpassingen: 

1. Geen drempelbedragen meer en btw verschuldigd in land van bestemming

Vandaag is grensoverschrijdende afstandsverkoop van goederen aan consumenten binnen de EU belastbaar in de EU-lidstaat waar de goederen geleverd worden. Maar dan enkel …

  • indien de lokale drempels voor afstandsverkopen worden overschreden en de verkoper instaat voor het transport of het transport op een of andere manier faciliteert.
    Enkele voorbeelden van deze drempels: wie op jaarbasis voor meer dan 35.000 EUR naar Duitsland verkoopt of voor meer dan 100.000 EUR naar Nederland, moet de lokale btw aanrekenen;
  • indien de leverancier uitdrukkelijk opteert voor de toepassing van de btw in de lidstaat van aankomst.

Vanaf 1 juli 2021 worden de lokale drempelbedragen afgeschaft.

Gevolg is dat vanaf de eerste afstandsverkoop btw verschuldigd zal zijn in de EU-lidstaat van bestemming van de goederen.

Er kan door een afstandsverkoper wel nog worden geopteerd om de btw van de lidstaat van de vestiging toe te passen, maar enkel wanneer voor minder dan 10.000 EUR intracommunautaire B2C verkopen worden verricht.


2. Uitbreiding van MOSS of Mini-One-Stop-Shop

Het MOSS of Mini-One-Stop-Shop wordt uitgebreid tot alle soorten B2C-leveringen van diensten én goederen die online worden aangeboden.

Dit systeem bestaat nu reeds voor bepaalde ondernemingen (dienstverleners in telecommunicatie en elektronische diensten). Hierdoor kunnen zij, zelfs als ze buitenlandse btw moeten aanrekenen, btw-aangiftes doen in één EU-lidstaat, meestal de lidstaat van vestiging of in de lidstaat van identificatie (voor de niet-EU ondernemingen).

Vanaf 1 juli 2021 zullen ook de afstandsverkopers gebruik kunnen maken van dit systeem.

3. Invoering van IOSS

Afstandsverkopers die goederen invoeren vanuit derde landen met een waarde van maximaal 150 EUR, worden aan btw onderworpen in de EU-lidstaat van aankomst van de goederen. De invoer wordt dus vrijgesteld van btw.  

De verkoper zal voor dit systeem kunnen kiezen en zal dan de verschuldigde btw moeten aangeven in MOSS, meer bepaald in "invoer OSS" of I-OSS (Invoer-One-Stop-Shop-systeem).

Dit IOSS-systeem is niet verplichtend maar wanneer dit niet wordt toegepast, zal de invoer wel onderworpen zijn aan btw.

4. Ook btw verschuldigd op aankopen van kleine waarde

Normaal zijn alle goederen die worden ingevoerd in de EU onderworpen aan btw. Wanneer het echter gaat om zendingen van geringe waarde (maximaal 22 EUR) van buiten de EU geleverd aan klanten binnen de EU, zijn zij vrij van btw.

Deze uitzondering wordt eveneens afgeschaft.

5. Wat raden we u aan?

Alle bedrijven die een webshop hebben, doen er goed aan om zich nu reeds voor te bereiden tegen dat de nieuwe btw-voorschriften in voege treden.

Van dan af zal elke e-commerce verkoop aan een buitenlandse klant (B2C) onderworpen zijn aan de btw van diens lidstaat.

We hoeven u niet uit te leggen hoe belangrijk het is om in regel te zijn met de btw-wetgeving, op gevaar af van strenge controles en hoge boetes.

Vergeet ook niet dat u bij B2C-verkopen via uw webshop, steeds verplicht bent de juiste prijs inclusief btw aan te duiden. Het zal dus kwestie zijn de juiste prijzen te tonen aan consumenten van andere EU-lidstaten, rekening houdend met het btw-tarief dat daar van toepassing is. Hiertoe zal u uw webshop zo moeten inrichten dat het kan aangeven waar de consument in kwestie gevestigd is, wat dan ook automatisch een impact zal hebben op uw cookie-beleid.

Maar geen nood. Deze nieuwe wetgeving brengt ook veel goeds in zicht.

De btw-regels in verband met afstandsverkopen worden eenvoudiger omdat de btw altijd toegepast zal worden in het land waar de goederen aankomen. Daarbij komt nog dat het dankzij de MOSS- en I-OSS-systemen eenvoudiger zal worden voor de ondernemers met een webshop om één EU-lidstaat uit te kiezen van waaruit de hele btw-administratie zal gevoerd worden.

Hebt u hieromtrent vragen of wenst u bijstand, aarzel niet onze specialisten te contacteren via info@seeds.law of +32 (0) 2 747 40 07.

Lees ook

E-commerce - deel 1 - Hoe pakt u dat aan?

14.05.2020
Handels - en Economisch Recht
Lees ook

E-commerce- deel 2 - wanneer bent u juridisch in orde?

01.06.2020
Handels - en Economisch Recht

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Koen De Puydt

Koen De Puydt

Partner