Maindossier Werf 1400X525pixels
Dossier

Op roadtrip doorheen het nieuwe goederenrecht

Vastgoed, Huur en Mede-eigendom

Maak kennis met de Seeds of Law "Goederencontainer"

Op 17 maart 2020 verscheen het boek 3 "Goederen" van het nieuwe Burgerlijk Wetboek in het Belgisch Staatsblad.

Dit zal ongetwijfeld belangrijke en ingrijpende gevolgen hebben voor het goederenrecht.

Zie hieronder hoe Victoria haar roadtrip met de Seeds of Law "Goederencontainer" doorheen het nieuwe goederenrecht organiseert. 

16.06.2020
goederenrecht
goederencontainer
Zakelijke gebruiksrechten
mede-eigendom
erfdienstbaarheden
Vruchtgebruik
opstalrecht
erfpacht
hoofdelijke aansprakelijkheid
Vastgoed, Huur en Mede-eigendom

Hoofdelijke aansprakelijkheid bij zakelijke gebruiksrechten

Op deze eerste werf, legt Victoria u uit dat het nieuwe goederenrecht een hoofdelijke aansprakelijkheid invoert van de initiële titularis van een zakelijk gebruiksrecht (erfdienstbaarheden, vruchtgebruik, erfpacht en opstal), zelfs nadat deze het betreffende goed overgedragen heeft.

17.06.2020
goederenrecht
zakelijk zekerheidsrecht
erfdienstbaarheid
vruchtgebruik
erfpacht
opstal
hoofdelijk gehouden
hoofdelijk aansprakelijk
Bouwrecht

Burenhinder - De preventieve vordering

Op deze werf verneemt u van Victoria dat het met het nieuwe goederenrecht mogelijk zal zijn een preventieve vordering in te stellen om bovenmatige burenhinder te voorkomen.

19.06.2020
goederenrecht
burenhinder
preventieve vordering
bovenmatige karakter van burenhinder
bovenmatige burenhinder
Vastgoed, Huur en Mede-eigendom

De vrijwillige mede-eigendom

In deze werf licht Victoria de figuur van de vrijwillige mede-eigendom toe zodat u weet waar u in dit verband specifiek op moet letten.

23.06.2020
goederenrecht
mede-eigendom
appartementsrecht
opzegtermijn
de duur van de mede-eigendom
appartement
Vastgoed, Huur en Mede-eigendom

Gedwongen mede-eigendom en veranderingswerken

Op deze werf legt Victoria u uit hoe u binnen een gedwongen mede-eigendom veranderingswerken kan (laten) uitvoeren zonder de uitdrukkelijke en voorafgaandelijke goedkeuring van de algemene vergadering van de mede-eigenaars.

26.06.2020
goederenrecht
gedwongen mede-eigendom
appartement
veranderingswerken
Vastgoed, Huur en Mede-eigendom

Erfdienstbaarheid en onderhoudsverplichting

Op deze werf komt u meer te weten over de onderhoudsverplichting die het nieuwe goederenrecht invoert binnen de figuur van de erfdienstbaarheid.

30.06.2020
goederenrecht
erfdienstbaarheid
onderhoudsverplichting
heersende erf
lijdende erf
Vastgoed, Huur en Mede-eigendom

Erfdienstbaarheid en de mogelijkheid om er afstand van te doen

Op deze werf legt Victoria u uit welke de gevolgen zijn wanneer de eigenaar van een "lijdende erf" afstand doet van het geheel van het "lijdende erf" of minstens het deel ervan dat noodzakelijk is voor de uitoefening van de erfdienstbaarheid.

03.07.2020
goederenrecht
erfdienstbaarheid
afstand van erfdienstbaarheid
lijdend erf
heersend erf
Vastgoed, Huur en Mede-eigendom

Hoe lang duurt een vruchtgebruik?

Op deze werf licht Victoria de duur van een vruchtgebruik toe, zowel wanneer de vruchtgebruiker een natuurlijke persoon is als voor een rechtspersoon die optreedt als vruchtgebruiker.

07.07.2020
goederenrecht
vruchtgebruik
hoe lang duurt vruchtgebruik?
naakte eigendom
Vastgoed, Huur en Mede-eigendom

Vruchtgebruik - Onderhoudswerken, bijdrageplicht en natrekking

Op werf 8 gaat Victoria dieper in op de verplichting om onderhoudswerken uit te voeren en een bijdrage te betalen in geval van vruchtgebruik en het recht op natrekking.

10.07.2020
goederenrecht
vruchtgebruik
onderhoudswerken
bijdrageplicht
natrekking
grove herstellingen
Vastgoed, Huur en Mede-eigendom

Opstalrecht en waarom erfpacht in bepaalde gevallen interessanter is

Het nieuwe goederenrecht voert twee nieuwe elementen in binnen de figuur van het opstalrecht. Deze hebben te maken met het volume van de geplande bouwwerken en de maximale duurtijd van het opstalrecht zelf. In bepaalde gevallen kan het dan ook interessanter zijn om voor erfpacht te kiezen. In dit artikel komt u te weten waarom.

14.07.2020
goederenrecht
opstalrecht
volumebouw
erfpacht