Leo Peeters

Tracy Enta

Senior Associate

  • Burgerlijk recht - Vastgoed, Huur en Mede-eigendom - Ondernemingsrecht

Tracy Enta

Senior Associate

Burgerlijk recht - Vastgoed, Huur en Mede-eigendom - Ondernemingsrecht

Ons multidisciplinaire team staat garant voor een 360° analyse van uw situatie ...

Tracy Enta is actief in de afdeling burgerlijk- en ondernemingsrecht.

Tracy Enta studeerde in 2016 af als master in de rechten aan de Universiteit van Antwerpen. 

Aangezien Tracy zichzelf als een homo universalis beschouwt, heeft zij ervoor geopteerd om zich tijdens haar masterstudies toe te leggen op het ondernemingsrecht, het publiekrecht (constitioneel recht/mensenrechten), en het internationaal (privaat)recht.

Tijdens het behartigen van de dossiers, tracht zij steeds een luisterend oor te hebben voor de noden van de rechtzoekende en hen de meest concrete oplossingen te bieden.

Tracy is sedert april 2019 actief in de cel burgerlijk en ondernemingsrecht van Seeds of Law, waar zij nodige knowhow blijft opbouwen met betrekking tot dossiers inzake het vastgoed, huur-, contracten-, evenals het ondernemingsrecht in de meest brede zin.

Voor dossiers die bv. voor de politie-, de familierechtbank (ouderlijk gezag) etc. moeten worden behandeld, kunt u eveneens bij haar terecht.