Maindossier Image 1400X525pixels
Dossier

Onrechtmatige bedingen in B2B overeenkomsten - Praktische gids

Handels- en Economisch recht

Onrechtmatige bedingen in B2B overeenkomsten - Inleiding

1 december 2020 betekent een belangrijk keerpunt voor alle overeenkomsten tussen ondernemingen want op die datum treedt de wet in werking die een verbod invoert op onrechtmatige bedingen. 

De afgelopen maanden heeft ons team een praktische gids uitgewerkt om ondernemingen wegwijs te maken in het doolhof van nieuwe principes die vaak veel te wazig zijn. 

03.12.2020
B2B
B2B contracten
B2B contract
zwarte lijst
onrechtmatige bedingen
B2B overeenkomst
kennelijk onevenwicht
zwakkere partij
Handels- en Economisch recht

Welke overeenkomsten vallen onder de B2B wet?

De wet betreffende onrechtmatige bedingen is van toepassing op bijna alle overeenkomsten die tussen ondernemingen worden gesloten, ongeacht de aard ervan.

In dit deel van onze praktische gids bespreken we welke partijen betrokken zijn en welke bedingen (of clausules) onder deze wet vallen, evenals het lot van de overeenkomsten die van voor 1 december 2020 dateren.

10.12.2020
B2B
B2B-wetgeving
B2B contracten
essentiële bedingen
aanvullende bedingen
Handels- en Economisch recht

De invloed van de B2B wetgeving op de algemene voorwaarden van uw overeenkomsten

De B2B wet heeft onvermijdelijk een belangrijke invloed op de algemene voorwaarden van ondernemingen. In dit onderdeel van onze praktische gids leggen wij u uit waarom. U zal zien hoe belangrijk het is om zo snel mogelijk uw algemene voorwaarden door te (laten) lichten en desgevallend aan te passen aan de B2B wet.  

16.12.2020
B2B
B2B wet
algemene voorwaarden
B2B contract
grijze clausules
zwarte clausules
Handels- en Economisch recht

De valkuilen van de B2B wet voor diensten- en distributieovereenkomsten

Aangezien de B2B wetgeving van toepassing is op alle overeenkomsten tussen ondernemingen, is deze ook van toepassing op diensten- en distributiecontracten. Het gaat hier meer bepaald over concessie-, agentuur- en franchiseovereenkomsten en globaal genomen over alle overeenkomsten voor de levering van diverse diensten en adviesverlening.

14.01.2021
B2B
B2B wet
dienstenovereenkomst
distributieovereenkomst
concessie
agentuur
franchise
levering van diverse diensten
consultancyovereenkomst