Maindossier Image 1400X525pixels
Dossier

Onrechtmatige bedingen in B2B overeenkomsten - Praktische gids

Handels - en Economisch Recht

Onrechtmatige bedingen in B2B overeenkomsten - Inleiding

1 december 2020 betekent een belangrijk keerpunt voor alle overeenkomsten tussen ondernemingen want op die datum treedt de wet in werking die een verbod invoert op onrechtmatige bedingen. 

De afgelopen maanden heeft ons team een praktische gids uitgewerkt om ondernemingen wegwijs te maken in het doolhof van nieuwe principes die vaak veel te wazig zijn. 

03.12.2020
B2B
B2B contracten
B2B contract
zwarte lijst
onrechtmatige bedingen
B2B overeenkomst
kennelijk onevenwicht
zwakkere partij
Handels - en Economisch Recht

Welke overeenkomsten vallen onder de B2B wet?

De wet betreffende onrechtmatige bedingen is van toepassing op bijna alle overeenkomsten die tussen ondernemingen worden gesloten, ongeacht de aard ervan.

In dit deel van onze praktische gids bespreken we welke partijen betrokken zijn en welke bedingen (of clausules) onder deze wet vallen, evenals het lot van de overeenkomsten die van voor 1 december 2020 dateren.

10.12.2020
B2B
B2B-wetgeving
B2B contracten
essentiële bedingen
aanvullende bedingen
Handels - en Economisch Recht

De invloed van de B2B wetgeving op de algemene voorwaarden van uw overeenkomsten

De B2B wet heeft onvermijdelijk een belangrijke invloed op de algemene voorwaarden van ondernemingen. In dit onderdeel van onze praktische gids leggen wij u uit waarom. U zal zien hoe belangrijk het is om zo snel mogelijk uw algemene voorwaarden door te (laten) lichten en desgevallend aan te passen aan de B2B wet.  

16.12.2020
B2B
B2B wet
algemene voorwaarden
B2B contract
grijze clausules
zwarte clausules
Handels - en Economisch Recht

De valkuilen van de B2B wet voor diensten- en distributieovereenkomsten

Aangezien de B2B wetgeving van toepassing is op alle overeenkomsten tussen ondernemingen, is deze ook van toepassing op diensten- en distributiecontracten. Het gaat hier meer bepaald over concessie-, agentuur- en franchiseovereenkomsten en globaal genomen over alle overeenkomsten voor de levering van diverse diensten en adviesverlening.

14.01.2021
B2B
B2B wet
dienstenovereenkomst
distributieovereenkomst
concessie
agentuur
franchise
levering van diverse diensten
consultancyovereenkomst
Handels - en Economisch Recht

Onrechtmatige B2B bedingen in de franchiseovereenkomst

De franchiseovereenkomst neemt een centrale plaats in de B2B wet omdat deze juist tot stand gekomen is met het oog op de situatie van de franchisenemers die soms met onbillijke algemene voorwaarden te maken hebben.

Het is dan ook uiterst belangrijk om in een franchiseovereenkomst na te gaan of deze clausules bevat die een "kennelijke onevenwicht" met zich meebrengen tussen de rechten en plichten van de partijen.

28.01.2021
B2B contract
B2B wet
Onrechtmatige B2B bedingen
franchise
franchisegever
franchisenemer
kennelijk onevenwicht
gedifferentieerde machtsverhouding
Vastgoed, Huur en Mede-eigendom

Onrechtmatige bedingen in B2B (handels)huurovereenkomsten

De  B2B-wet is van toepassing op alle soorten van overeenkomsten die tussen ondernemingen worden afgesloten en dus ook op alle huurovereenkomsten tussen ondernemingen onderling.

Veel voorkomende types van een huurovereenkomst tussen ondernemingen zijn de handelshuurovereenkomst en de overeenkomst met betrekking tot de huur van kantoren.

Aangezien de handelshuurwet van dwingend recht is, behoudens waar de wet een afwijking toestaat, zal dit in sommige gevallen aanleiding geven tot een moeilijke evenwichtsoefening.

11.02.2021
B2B
onrechtmatige bedingen
huurovereenkomst
huur
handelshuur
huur van kantoren
Handelshuurwet
Vennootschapsrecht en M&A

Hoe de B2B wet zich verhoudt tot het vennootschapsrecht

Lees ook

Ontdek ons e-book over onrechtmatige bedingen in B2B overeenkomsten

In ons e-book “Onrechtmatige bedingen in B2B overeenkomsten” ontdekt u een reeks praktische tips die u wegwijs maken doorheen de B2B wet.

articleImage.Name

In tegenstelling tot wat het geval is voor financiële diensten en overheidsopdrachten, wordt het vennootschapsrecht, en vennootschapscontracten in het bijzonder, niet uitdrukkelijk uitgesloten uit het toepassingsgebied van de nieuwe B2B wet.

Dit wil echter niet zeggen dat de B2B wet eenduidig kan worden toegepast op elke overeenkomst die in het kader van een vennootschap wordt afgesloten. Elk contract en elke situatie zal dus zorgvuldig moeten worden onderzocht.

25.02.2021
B2B
B2B contract
vennootschapsrecht
WVV
vennootschapsovereenkomst
oprichting van een vennootschap
aandeelhoudersovereenkomst
overdracht van aandelen
Financieel en Bancair Recht

Gevolgen van de nieuwe B2B wet op de bank- en verzekeringssector

Daar de nieuwe B2B wetgeving van toepassing is op alle soorten overeenkomsten tussen ondernemingen, ontkomen ook de bank- en verzekeringsovereenkomsten hier niet aan. De B2B wet voorziet evenwel in een uitzondering voor financiële diensten.

In dit onderdeel van onze praktische gids zetten we op een rijtje wat de gevolgen zijn van de B2B wet op de ondernemingen in de bank- en verzekeringssector. 

U zal merken dat de B2B wet hoe dan ook een impact heeft op deze sector en dat bijgevolg ook daar een doorlichting van de standaardclausules aangewezen is.  

11.03.2021
B2B
B2B wet
financiële diensten
banksector
verzekeringssector
bank- en verzekeringssector
onrechtmatige bedingen
bankcontract
verzekeringscontract
afstand van verhaal
erkenningsclausule
verrekeningsclausule