News

Op deze werf verneemt u van Victoria dat het met het nieuwe goederenrecht mogelijk zal zijn een preventieve vordering in te stellen om bovenmatige burenhinder te voorkomen.

1. Wat wordt bedoeld met "burenhinder"?

Tot op heden werd burenhinder niet uitdrukkelijk geregeld, ondanks het feit dat dit een vaak voorkomend probleem is, ook bij het uitvoeren van bouwwerken.

Om een vordering namens burenhinder in te stellen werd steeds naar het artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek gegrepen omdat dat artikel een definitie van het eigendomsrecht weergeeft.

Het nieuwe Goederenrecht daarentegen voorziet wel in een eigen wettelijke uitwerking van de theorie van de burenhinder. Hierbij werd rekening gehouden met de definitie die reeds door de rechtspraak en rechtsleer aan de term burenhinder werd verleend.Zo voorziet de wet voortaan in het kader van burenhinder uitdrukkelijk dat naburige eigenaars elk een recht hebben op het gebruik en genot van hun onroerend goed. Bij de uitoefening van dit gebruik en genot moeten ze het evenwicht eerbiedigen, door geen hinder op te leggen aan de nabuur die de normale ongemakken uit het nabuurschap overtreft en die de buur toerekenbaar zijn.

Net als vroeger zal er in de toekomst geen fout vereist zijn opdat er sprake kan zijn van burenhinder.

Belangrijk is dat er in het nieuwe goederenrecht kenmerken zijn gedefinieerd om het bovenmatige karakter van de hinder te kwalificeren. Bij deze beoordeling zal men rekening kunnen houden met alle omstandigheden van het geval, zoals onder andere het tijdstip, de frequentie en de intensiteit van de hinder, de eerst ingebruikneming of de publieke bestemming van het onroerend goed waaruit de hinder wordt veroorzaakt.

2. De preventieve vordering

Met het nieuwe goederenrecht wordt het mogelijk om een preventieve vordering in te stellen om bovenmatige burenhinder te voorkomen.

Wanneer het onroerend goed ernstige en manifeste risico’s inzake veiligheid, gezondheid of vervuiling ten aanzien van een naburig onroerend goed veroorzaakt waardoor het evenwicht tussen de onroerende goederen wordt verbroken, dan zal de eigenaar of de gebruiker van het naburig onroerend goed voor de rechter kunnen vorderen dat preventieve maatregelen worden genomen ten einde te voorkomen dat het risico zich realiseert.

Welke de geschikte preventieve maatregelen zijn, wordt door de wetgever niet vastgelegd, maar u houdt er best rekening mee dat dit verregaande gevolgen kan hebben, zoals o.a. staking van de werken, aanpassing van het bouwproject, extra beschermingsmaatregelen.

3. Wat kan dit voor gevolg hebben voor uw bouwproject?

Met de preventieve vordering wordt het mogelijk om te vorderen dat er maatregelen worden opgelegd nog voordat er zich hinder en schade voordoet.

Dat is een belangrijke wijziging want op dit moment moet men gebruikelijk al hinder en daaruit voortvloeiende schade kunnen aantonen om een vordering in te stellen.


 

In het bijzonder voor bouwprojecten betekent dit dat een nabuur de werken kan stilleggen of zelfs de aanvang van de werken kan verhinderen nog vooraleer er zich al enige hinder of schade heeft voorgedaan. Het wordt ook mogelijk dat extra beschermingsmaatregelen opgelegd worden ten einde potentiële hinder te voorkomen.

Niet alleen de preventieve vorderingen zelf, maar ook de betwisting ervan voor de rechtbank, zal mogelijk voor vertragingen van bouwprojecten zorgen. Ook kunnen de preventieve maatregelen voor extra bouwkosten zorgen, bijvoorbeeld wanneer er bijkomende beschermingsmaatregelen moeten genomen worden.

U houdt hier best rekening mee wanneer u uw contracten opstelt, onder andere voor de bepaling van de opleveringstermijn en de vertragingsboeten, maar ook bij de prijsbepaling.

Om uw contracten nu reeds in functie van deze nieuwe wetswijziging aan te passen, kan u altijd terecht bij het team van Seeds of Law (+32 (0)2 747 40 07 of via info@seeds.law).

Ook wanneer u in de toekomst met een preventieve vordering wordt geconfronteerd, kan u bij onze specialisten terecht om u hierin bij te staan.

Lees ook

Ontdek ons e-book over op roadtrip doorheen het nieuwe goederenrecht

In ons e-book "Op roadtrip doorheen het nieuwe goederenrecht" ontdekt u een aantal belangrijke topics over het nieuwe goederenrecht.

articleImage.Name

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Leo Peeters

Leo Peeters

Partner
Koen de Puydt

Koen de Puydt

Partner
Ulrike Beuselinck

Ulrike Beuselinck

Partner
Gloria Inés Delgado Villegas

Gloria Inés Delgado Villegas

Counsel