News

Deze coronablog wordt dagelijks en voor zover als nodig bijgewerkt.

4 januari 2022 - PERSMEDEDELING van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid en het Regeringscommissariaat Corona

Door de exponentiële stijging van de Omicron-besmettingen worden het test-, quarantaine- en isolatiebeleid aangepast om het testsysteem te vrijwaren en de maatschappelijke impact te beheersen.

Op basis van adviezen van de Risk Analysis Group, de Risk Management Group en het Regeringscommissariaat Corona heeft de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid daarom volgende beslissingen genomen:

Testen

 1. Het herhaald testen op de werkvloer wordt stopgezet;
 2. Asymptomatische hoog risicocontacten worden niet meer getest (zelftesten uitgezonderd).  Symptomatische hoog risicocontacten blijven getest volgens de huidige regels;
 3. Inkomende reizigers blijven getest;
 4. Vertrekkende reizigers moeten de kans behouden een RAT of PCR test af te leggen afhankelijk van de vraag van het land van bestemming.  Deze testen blijven mogelijk in alle testsettings, dus niet enkel in luchthavens, …

Quarantaine (dit betekent dat je je preventief afzondert, om een mogelijke verspreiding van het coronavirus te beperken).

 1. Volledig gevaccineerde hoog risicocontacten moeten niet in quarantaine gaan maar dienen strikt preventieve maatregelen (inzake mondmaskerdracht (bij voorkeur FFP2), afstand, vermijden van contact met kwetsbare personen, etc.) toe te passen tot en met 10 dagen na het hoog risicocontact. Een volledig gevaccineerde is een persoon die een boostervaccin heeft gekregen, of niet langer dan 5 maanden geleden de laatste dosis van zijn/haar basisvaccinatie heeft ontvangen, of niet langer dan 5 maanden beschikt over een herstelcertificaat.  Jongeren tussen 12 en 17 jaar, die hun basisvaccinatie hebben gekregen ongeacht de datum van vaccinatie, worden eveneens beschouwd als volledig gevaccineerd. 
 2. Deels gevaccineerde hoog risicocontacten moeten 7 dagen in quarantaine gaan; vanaf dag 4 kan de quarantaine verlaten worden mits dagelijkse negatieve zelftesten, en mits strikte toepassing van preventieve maatregelen (mondmaskerdracht (bij voorkeur FFP2), afstand, vermijden van contact met kwetsbare personen, etc.) tot en met 10 dagen na het hoog risicocontact. Een deels gevaccineerde persoon is een persoon die langer dan 5 maanden geleden de laatste dosis van zijn/haar basisvaccinatie heeft gekregen en nog geen boosterprik heeft ontvangen.
 3. Niet-gevaccineerde hoog risicocontacten dienen 10 dagen in quarantaine te gaan;  vanaf dag 7 kan de quarantaine verlaten worden mits dagelijkse negatieve zelftesten, en mits strikte toepassing van preventieve maatregelen (mondmaskerdracht (bij voorkeur FFP2), afstand, vermijden van contact met kwetsbare personen, etc.) tot en met 10 dagen na het hoog risicocontact. Niet-gevaccineerde personen zijn al diegenen die niet vermeld zijn in de definities onder punten 5 en 6.
 4. Kinderen tussen 5 en 11 jaar krijgen de status van de volwassen persoon of personen waarbij het kind op dat ogenblik verblijft. Dit betekent dat het kind dezelfde quarantaineregels moet volgen als deze volwassene, m.a.w. wanneer één van de volwassenen aan quarantaine (of isolatie) onderworpen is ook het kind aan quarantaine onderworpen is.

Isolatie (dit betekent dat je thuis blijft als je ziek bent of positief testte op het coronavirus)

 1. Er wordt geen onderscheid gemaakt voor de duur van isolatie tussen volledige gevaccineerde, deels gevaccineerde en niet gevaccineerde personen.
 2. Voor gehospitaliseerden (onder andere isolatie van 14 dagen) en immunogecompromitteerden (onder andere isolatie 21 dagen) blijven de huidige isolatieregels van kracht.
 3. Voor asymptomatische personen en personen met milde klachten wordt de duur van de isolatie verkort tot 7 dagen (mits 3 dagen koortsvrij te zijn en klinische verbetering van de klachten), met nadien nog 3 dagen het nemen van extra beschermende maatregelen zoals het beperken van het aantal contacten tot de strikt noodzakelijke, waarbij er continu een masker moet gedragen worden (bij voorkeur een FFP2 masker) in een binnenruimte. Dit houdt in dat alle activiteiten waarbij de mondmaskerdracht onmogelijk is (zoals het samen eten met andere personen) niet toegelaten zijn.
 4. In collectiviteiten voor kwetsbare personen (zoals woonzorgcentra) wordt de duur van isolatie voor asymptomatische bewoners of bij milde klachten verkort van 14 dagen naar 10 dagen (mits 3 dagen koortsvrij te zijn en klinische verbetering van de klachten). Voor zorgpersoneel van deze collectiviteiten is de duur van isolatie ook 7 dagen, met nadien verplicht dragen van een FFP2 masker (zonder ventiel) op de werkvloer.

Er wordt benadrukt dat ernstig immunogecompromitteerden uiterst kwetsbaar zijn en dus dat contact met hen uiterst voorzichtig moet gebeuren.

Deze maatregelen treden in werking vanaf maandag 10 januari 2022. Immers, op dit moment is de testcapaciteit nog voldoende.

Tot en met 9 januari 2022 blijven dus de huidige maatregelen van kracht en moeten zij ook volledig worden uitgevoerd. Dit betekent dat een quarantaine die start op 9 januari nog moet worden toegepast volgens de regels die op die dag golden.

De maatregelen zullen algemeen gelden, dus ook voor collectiviteiten, met dien verstande dat clusteronderzoeken in collectiviteiten altijd mogelijk blijven op basis van evaluaties door de regionale gezondheidsinspecteur, de arts van de collectiviteit, ….    

De maatregelen gelden echter niet voor hoog risicocontacten opgelopen in de schoolgebouwen; de maatregelen hier zijn voorwerp van bespreking op de IMC van 5 januari 2022 met de Ministers van Onderwijs.

Dit persbericht is opgemaakt namens volgende ministers die samen de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid vormen.

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid wordt georganiseerd en ondersteund door het DG Gezondheidszorg van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

29 december 2021 - Beslissingen met betrekking tot culturele sector, bioscopen en evenementensector

Het Overlegcomité heeft vandaag via elektronische procedure kennisgenomen van het recente arrest van de Raad van State. Het Comité heeft beslist om de voorwaarden voor de culturele sector te herstellen die het vastlegde op zijn vergadering van 3 december: enkel zitplaatsen, met mondmasker, gebruik van CST vanaf 50 bezoekers, een maximum 200 bezoekers. Deze voorwaarden zullen ook gelden voor bioscopen en de evenementensector.

Zowel bij de cultuursector, de bioscopen als de evenementensector gaat het om activiteiten die binnen georganiseerd worden, maar veilig kunnen plaatsvinden met een zittend, goed gespreid, beperkt en zwijgend publiek, en onder voorwaarden van het permanent dragen van een masker en voldoende ventilatie.
 
De beslissingen zijn van kracht zijn publicatie van het betreffende KB in het Belgisch Staatsblad van 30 december 2021.

22 december 2021 - Verscherping van de preventieve gezondheidsmaatregelen tegen het omikronvariant

het Overlegcomité kiest voor een aanpak van voorzichtigheid en scherpt het met ingang van zondag 26 december de beschermingsmaatregelen aan.

Gezien de hoge besmettelijkheid van de omikronvariant is uiterste voorzichtigheid geboden.

Beschermingsmaatregelen

1. Geen versoepelingen

De huidige regels beslist op het Overlegcomité van 3 december blijven van kracht, met onder meer de mondmaskerplicht (vanaf 6 jaar), de verplichting tot telewerk (met maximum één terugkomdag) en sluiting van de horeca om 23.00 uur (geen uitzondering voor Kerst of Nieuwjaar).

2. Verbod op evenementen en activiteiten binnen

Alle massa-evenementen binnen zijn verboden. Dit geldt ook voor kerstmarkten, winterdorpen, culturele en andere voorstellingen, en congresssen die binnen worden georganiseerd.

Ook de binnenruimtes in de culturele, feestelijke en recreatieve sector worden gesloten, met uitzondering van:

 • Bibliotheken, spelotheken en mediatheken
 • Musea
 • Georganiseerde activiteiten gericht op de noden van kwetsbare groepen, met name socioculturele activiteiten, activiteiten van permanente vorming en jeugdactiviteiten door professionelen omkaderd
 • Feest- en receptiezalen, enkel voor huwelijken en begrafenissen
 • Wellnesscentra, inclusief sauna’s, zonnebanken, jacuzzi’s, stoommachines en hammams.

Ook bioscopen, lasergames, bowlingzalen, escaperooms, paintball-, snooker-, darts- en biljartzaken en indoor trampoline-parken moeten worden gesloten.

De sportieve sector blijft geopend, inclusief fitness en zwembaden. Recreatieve onderdelen van zwembaden en subtropische zwembaden moeten sluiten, net als de binnenruimtes van pretparken en dierentuinen. Sportkampen kunnen enkel plaatsvinden zonder overnachtingen.

3. Strengere regels voor evenementen buiten

Voor evenementen buiten komen er strengere regels om crowding te voorkomen:

 1. Verbod op gebruik tenten en andere overdekte ruimtes voor bezoekers
 2. Maximaal één bezoeker/4 m2
 3. Vanaf 100 bezoekers eenrichtingscirculatieplan met gescheiden in- en uitgangen.

4. Sportwedstrijden zonder publiek

De aanwezigheid van publiek bij professionele en niet-professionele sportwedstrijden en -trainingen wordt verboden, zowel binnen als buiten.

5. Veilig winkelen

Winkelen kan met maximaal twee personen (met uitzondering van minderjarigen van het eigen huishouden). Per 10 m2 winkeloppervlak wordt één bezoeker toegestaan. Tussen de winkelende gezelschappen moet een afstand van 1,5 m worden gewaarborgd. Indien het winkeloppervlak groter is dan 400 m2 moet er een gepaste toegangscontrole zijn.

6. Verplicht telewerk

Telewerk blijft verplicht met maximaal één terugkeermoment per week.

7. Veilig Kerst vieren

Het Overlegcomité beveelt aan om ook tijdens de Kerstperiode het aantal contacten te blijven beperken en moedigt het gebruik van zelftesten aan. Ventileer binnenruimtes en draag een mondmasker. Voel je je ziek? Blijf dan thuis.

Het Overlegcomité zal de epidemiologische situatie opnieuw beoordelen in de eerste helft van januari.

3 december 2021 - Verlaging leeftijd van mondmaskerplicht, beperkte binnenactiviteiten en onderwijspakket

Om het hoge aantal besmettingen terug te dringen en de druk op de zorg zo snel mogelijk tot een haalbaar niveau terug te brengen, heeft het Overlegcomité de volgende beslissingen genomen:

1. Mondmaskerplicht vanaf zes jaar

Overal waar het dragen van een mondmasker verplicht is geldt dit vanaf de leeftijd van zes jaar.

2. Sociale contacten beperken

Het is sterk aanbevolen om sociale contacten maximaal te beperken en mensen bij voorkeur buiten te ontmoeten. Het gebruik van zelftesten is aangeraden.

3. Private bijeenkomsten binnen

Alle activiteiten en bijeenkomsten binnen zijn voorlopig verboden, met inbegrip van georganiseerde  activiteiten, maar met uitzondering van:

 • sport,
 • private bijeenkomsten thuis of in een klein toeristisch logies,
 • huwelijken en uitvaarten.

4. Publieke evenementen binnen

Evenementen met meer dan 4.000 bezoekers kunnen niet meer doorgaan vanaf zaterdag 4 december

Vanaf maandag 6 december zijn enkel nog evenementen, culturele en andere voorstellingen en congressen binnen toegelaten onder de volgende voorwaarden:

 • een maximum van 200 bezoekers,
 • zittend,
 • met mondmasker,
 • het gebruik van het Covid Safe Ticket vanaf 50 bezoekers.  

Bioscopen kunnen publiek ontvangen met een maximum van 200 personen per zaal en mits respect van 1,5 meter tussen de gezelschappen.

5. Publieke evenementen buiten

Het Overlegcomité herinnert eraan dat organisatoren verantwoordelijk zijn voor maatregelen van ‘crowd control’.

Het Comité vraagt aan de lokale besturen om deze maatregelen strikt te controleren. Indien deze maatregelen niet gerespecteerd kunnen worden, moet men deze evenementen annuleren.

6. Telewerk

De verplichting tot telewerk wordt bevestigd met maximum één terugkeerdag per week. Teambuidings en feesten op de werkvloer zijn verboden.

7. Horeca

De openingsuren in de horeca zijn beperkt van 5 uur ’s morgens tot 23.00 uur.

8. Sportwedstrijden binnen

Sportieve wedstrijden binnen moeten zonder publiek worden georganiseerd. Minderjarige deelnemers kunnen vergezeld worden door twee meerderjarige personen.

__________

Deze maatregelen gaan in om op zaterdag 4 december 2021.

Het Overlegcomité zal in de week van 20 december de epidemiologische situatie opnieuw evalueren.

Het Overlegcomité wijst erop dat burgemeesters ten allen tijde de lokale verantwoordelijkheid hebben om evenementen die een epidemiologisch risico vormen, na overleg met de bevoegde gezondheidsinstanties te annuleren.

26 november 2021 - Overlegcomité beslist winterpakket met onmiddellijke ingang

Het Overlegcomité heeft een reeks beslissingen genomen die de verspreiding van het virus moeten afremmen en de belasting in de zorg opnieuw meer beheersbaar te maken. Deze maatregelen zullen op 15 december geëvalueerd worden.

1. Bijkomende vaccinaties

Na de booster voor kwetsbare en specifieke doelgroepen, zoals 65+, zorgverleners, personen met immuno-deficiëntie, personen die werden ingeënt met Johnson&Johnson, moet de hele bevolking zo snel als mogelijk een extra vaccinatiedosis ontvangen.

2. Winterpakket

Private bijeenkomsten

Private bijeenkomsten binnen zijn verboden, met uitzondering voor huwelijksfeesten en begrafenissen (koffietafel). Deze laatste dienen met CST georganiseerd te worden vanaf 50 personen binnen en 100 personen buiten. De modaliteiten van de horeca gelden, waarbij dansen met mondmasker evenwel toegelaten is.

Deze bepaling geldt niet voor bijeenkomsten in de private woonst. Het Comité moedigt ten zeerste het gebruik van zelftesten aan bij het ontvangen van gasten in de private woonst.

Het gebruik van het CST bij private bijeenkomsten geldt niet voor private bijeenkomsten die georganiseerd worden in de private woonst, behalve indien er een beroep gedaan wordt op professioneel georganiseerde horeca-activiteiten.

Indien gebruik wordt gemaakt van professionele horeca dienstverlening geldt eveneens dat deze dienstverlening beperkt blijft tussen 5 uur en 23 uur, met uitzondering van huwelijksfeesten.

Horeca-activiteiten

Het aantal personen per tafel wordt beperkt tot 6.  Een huishouden mag een tafel delen, ongeacht de grootte van dat huishouden.

Enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan.

De openingsuren worden beperkt van 5 uur ’s morgens tot 23 uur.

Discotheken en dancings

Discotheken en dancings dienen te sluiten.

Publieke evenementen

Publieke evenementen binnen: enkel zittend toegestaan, conform de regels van CST plus mondmasker.

Publieke evenementen buiten: indien organisatoren  de regels van de social distancing en afstand van 1,5 meter tussen de gezelschappen niet respecteren, zal hun evenement gesloten worden.

De modaliteiten van de horeca zijn van toepassing.

Inwerkingtreding van de maatregelen voor evenementen georganiseerd door professionals is 29 november.

Handelsbeurzen

Het Comité bevestigt de mondmaskerplicht voor handelsbeurzen.

De deelstaten nemen de nodige reglementaire bepalingen voor een veralgemeende invoering van het CST op handelsbeurzen.

Sportwedstrijden

Sportwedstrijden binnen, zowel amateur als beroeps, zonder publiek. Elke deelnemer tot en met 18 jaar mag evenwel vergezeld worden door zijn of haar ouders.

Leerplichtonderwijs

De ministers van Onderwijs zullen een pakket maatregelen uitwerken rond onder meer:

 • Verplichte mondmaskerdracht;
 • Luchtkwaliteit en betere ventilatie;
 • Het uit elkaar houden van klasgroepen;
 • Opsporen van hoogrisico-contacten;
 • Buitenschoolse activiteiten.

De ministers van Onderwijs en van het Hoger Onderwijs worden uitgenodigd bijkomende voorstellen te formuleren op basis van het overleg met de koepels en syndicaten.

Jeugdactiviteiten

De ministers van Jeugd worden gevraagd om ten laatste op 29 november bijkomende voorstellen te formuleren inzake beperkingen en beveiligingen van de jeugdactiviteiten in binnenruimten, rekening houdend met de epidemiologische risico’s van het mengen van jongeren uit verschillende klassen en scholen.

Telethuiswerk

De periode waarbinnen maximaal één terugkeerdag voorzien mag worden, wordt verlengd van 12 december naar 19 december.

De periode vanaf wanneer maximaal twee terugkeerdagen voorzien mogen worden, start vanaf 20 december.

3. Handhaving

De politie- en inspectiediensten wordt gevraagd streng op te treden tegen overtredingen van de maatregelen.

Aan de bevoegde ministers en aan de burgemeesters wordt gevraagd om hiertoe de nodige instructies aan de politie- en inspectiediensten te verzekeren.

4. Tot slot: drie richtsnoeren om het veilig te houden

 • Beperk uw contacten. Pas je gedrag aan en wees vooral heel voorzichtig met kwetsbare personen. Wanneer je elkaar toch wil zien, doe het dan bij voorkeur buiten.
   
 • Gebruik zelftesten. Wanneer je thuis toch mensen ontvangt, gebruik een zelftest en draag je mondmasker. Zo heb je meer zekerheid.  De zelftesten zijn verkrijgbaar bij elke apotheker en ook in de supermarkt.
   
 • Ventileer. Zorg voor voldoende ventilatie van binnenruimtes. Dat is trouwens sowieso gezond, maar zeker in deze coronatijden.

17 november 2021 - Overlegcomité: voortaan brede mondmaskerplicht en verplicht telewerk

Het Overlegcomité heeft vandaag de coronasituatie in ons land besproken en een reeks nieuwe beschermingsmaatregelen beslist. Zo komt er een brede mondmaskerplicht en verplicht telewerk. Een strikte naleving is noodzakelijk als we een lockdown willen vermijden.

Om een totale overbelasting van het gezondheidssysteem te vermijden en het onderwijs en onze economie zo normaal mogelijk te laten functioneren, heeft het Overlegcomité een reeks beschermingsmaatregelen genomen.

1. Veilige afstand en beperking sociale contacten

Het is absoluut belangrijk dat mensen de basisregels respecteren waarmee we de verspreiding van het coronavirus kunnen tegengaan.

Het gaat met name om het respecteren van de veilige afstand van 1,5 meter en het beperken van het aantal sociale contacten.

Het Overlegcomité beveelt ten zeerste aan om de sociale contacten maximaal te beperken en deze bij voorkeur buiten te laten doorgaan.

2. Brede mondmaskerplicht

Er komt een brede mondmaskerplicht. Zo dient het mondmasker verplicht te worden gedragen in de volgende situaties:

 • in de besloten ruimtes van het openbaar vervoer en het georganiseerd collectief vervoer;
 • bij de medische en niet-medische contactberoepen;
 • in zorginstellingen;
 • in inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten worden uitgeoefend;
 • bij evenementen, zowel indoor als outdoor en ongeacht de grootte van het evenement;
 • in winkels en winkelcentra;
 • in publiek toegankelijke ruimtes van bedrijven, overheidsbesturen;
 • in publieke gebouwen en gerechtsgebouwen;
 • in bibliotheken, spelotheken en mediatheken;
 • in publiek toegankelijke ruimtes van de inrichtingen behorende tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector;
 • in fitnesscentra
 • in gebouwen voor de erediensten.

De mondmaskerplicht geldt vanaf de leeftijd van 10 jaar. Wat het onderwijs betreft, beslissen de gemeenschappen of zij een mondmaskerplicht voor kinderen jonger dan 12 willen invoeren.

Het mondmasker mag enkel occasioneel worden afgezet om zittend te eten en te drinken, en wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit, bijvoorbeeld tijdens het sporten.

3. Covid Safe Ticket+

Het Covid Safe Ticket is een bewijs van volledige vaccinatie, van een recente negatieve PCR-test of van een herstelcertificaat. Het Ticket geeft toegang tot bijvoorbeeld evenementen en de horeca.

Het Overlegcomité beslist dat op plaatsen en evenementen waar het Covid Safe Ticket van toepassing is, ook het mondmasker verplicht wordt. Dus Covid Safe Ticket + mondmasker.

Het Covid Safe Ticket + mondmasker wordt verplicht voor:

 • publieke evenementen en private bijeenkomsten met meer dan 50 personen binnen of meer dan 100 personen buiten,
 • horeca (incl. privé-bijeenkomsten die er plaats vinden),
 • schouwburgen, concertzalen, musichalls, cabarets en andere accommodaties voor podiumkunst, culturele centra en multifunctionele zalen voor culturele activiteiten, indoor circus, cinema's, musea en (indoor) pret- en themaparken.

Discotheken en dancings die geen verplichte mondmaskerdracht willen toepassen, moeten hun bezoekers verplichten het Covid Safe Ticket te combineren met een zelftest ter plaatse. Dus Covid Safe Ticket + zelftest.

4. Verplicht telewerk

Telewerk wordt verplicht in de privésector en bij alle openbare besturen, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering. Per personeelslid is één terugkeerdag per week mogelijk. Vanaf 13 december wordt het aantal terugkeerdagen opgetrokken naar maximaal twee per personeelslid.

Dit moet bijdragen aan het verminderen van het aantal contacten, ook op het openbaar vervoer.

Er moet een maandelijks elektronisch register bijgehouden worden dat ter beschikking gesteld wordt via het portaal van de sociale zekerheid.

5. Veralgemeende extra vaccinatie

Voor iedereen die volledig gevaccineerd is, komt er zo snel mogelijk een extra vaccinatie of boosterprik.

Een bijkomende vaccinatiedosis was al voorzien voor een aantal doelgroepen, waaronder 65-plussers, personen met verminderde immuniteit of zij die werden ingeënt met Johnson & Johnson. Nu zal ook de rest van de bevolking in aanmerking komen voor een extra prik.

Voor de 5 tot 11-jarigen zal de vaccinatie zo snel mogelijk opgestart worden, indien gunstig advies van de Hoge Gezondheidsraad en het Comité voor Bio-Ethiek en na goedkeuring van het Europees Geneesmiddelen Agentschap en op vrijwillige basis.

6. Ventilatie

Om de luchtkwaliteit in scholen en bedrijven goed op te volgen, vraagt het Overlegcomité aan de regionale ministers van Onderwijs en Werk om ervoor te zorgen dat er versneld en veralgemeend CO2-meters komen in alle lokalen van scholen en bedrijven waar veel mensen samenkomen.

De maatregelen zullen ingaan op 20 november 2021 en gelden tot 28 januari 2022. Begin januari komt het Overlegcomité samen om de maatregelen te evalueren.

18 juni 2021 - Overlegcomité: Vanaf 27 juni volgende stap Zomerplan

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben in het Overlegcomité beslist om op 27 juni de volgende stap van het Zomerplan te activeren.

Volledige vaccinatie

Het Overlegcomité benadrukt het belang van volledige vaccinatie om zo goed mogelijk beschermd te zijn. De doelstelling blijft om zo vlug mogelijk zoveel mogelijk personen te vaccineren. Zolang volledige gevaccineerde personen en personen die nog niet volledig gevaccineerd zijn elkaar blijven ontmoeten, blijft het respecteren van anderhalve meter afstand en het dragen van een mondmasker aangeraden.

27 juni 2021: nieuwe stap Zomerplan

De daling van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames laat vanaf 27 juni een nieuwe stap in het Zomerplan toe:

1. Sociale contacten: tot 8 personen binnen, exclusief leden van het eigen gezin en kinderen tot en met 12 jaar. Dit geldt ook voor gezinsvakanties in een toeristisch logies.

Toeristische logies die meer dan 15 personen kunnen herbergen kennen geen beperkingen, mits geldende protocollen gerespecteerd worden.

2. Winkelen
: geen beperking meer op het aantal mensen met wie je kan winkelen. Mondmasker blijft verplicht.

3. Horeca
:

 • Een maximum van 8 personen is toegestaan, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld. Een huishouden mag een tafel delen.
   
 • Het verplichte sluitingsuur wordt verlaat naar 1.00 uur ’s nachts. Dit sluitingsuur geldt ook voor horeca-bezorging aan huis en nachtwinkels.
 • Het gebruik van plexiglas is toegestaan op de terrassen als alternatief voor de 1,5-meter-regel tussen de tafelgezelschappen.
 • Cafésporten en kansspelen zijn toegelaten, mits het dragen van een mondmasker.
 • Voor banketten en recepties gelden er geen maxima meer wat het aantal aanwezigen betreft. Voor het overige gelden de regels van de horeca.

4. Erediensten: tot 200 personen binnen en 400 personen buiten. Bij gebruik van CERM of CIRM, gelden bepalingen evenementensector.

5. Markten, jaarmarkten, braderijen, brocante- en rommelmarkten
: vanaf een bezoekersaantal van 5.000 personen met eenrichtingsverkeersplan, met afzonderlijke in- en uitgang. Mondmaskerplicht in juli en augustus.

6. Kermissen: vanaf een bezoekersaantal van 5.000 personen met eenrichtingsverkeersplan, met afzonderlijke in- en uitgang. Mondmaskerplicht in juli en augustus. Met desinfecteren handen voor de attractie en social distancing tussen bezoekers of toegelaten groepen. Geldende regels worden geafficheerd in de stand of de attractie.

7. Toegelaten capaciteit evenementen:

 • Binnen: verhoging 100% van de CIRM-capaciteit tot maximaal 2.000 aanwezigen, met een verhoging naar 4.000 aanwezigen voor testevenementen en dit van zodra het COVID Safe Ticket beschikbaar is en uitsluitend wanneer het COVID Safe Ticket toegang geeft tot het event.
   
 • Buiten: verhoging van 2.500 naar 5.000 aanwezigen wanneer uitsluitend het COVID Safe Ticket toegang geeft.

8. Samenscholingen en betogingen: het nachtelijk samenscholingsverbod vervalt en de beperkingen op betogingen vallen weg, mits het respecteren van de mondmaskerplicht en de verplichting tot veilige afstand.

9. Teambuildings: fysieke teambuildings zijn opnieuw toegelaten.

Dienstenchequesector

Het Overlegcomité beslist de verlenging van geldende maatregelen in de dienstenchequesector tot 30 september 2021, onder meer de verplichting van de werkgever om per prestatie mondmasker en desinfecterende gel ter beschikking te stellen.

Verduidelijkingen

Het Overlegcomité formuleert, ten slotte, een aantal verduidelijkingen:

 • Bij alle sportieve activiteiten mag elke deelnemer tot en met 18 jaar vergezeld worden door één lid van hetzelfde gezin.
   
 • Sanitaire infrastructuur zoals kleedkamers en douches mogen gebruikt worden.
   
 • Wanneer op evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden, trainingen en congressen er horeca-activiteiten zijn, is ook afhaal toegestaan.
   
 • Organisatoren die gebruik maken van de COVID Safe Ticket zijn niet verplicht om de testmogelijkheid aan de ingang van het evenement aan te bieden.
 • De mondmaskerplicht bij outdoor-evenementen vervalt indien men zit.

Klik hier voor de schematische weergave van de beslissingen.pdf

Tot slot… 10 tips om veilig van de zomer te genieten

 1. Laat je vaccineren. Hoe meer mensen gevaccineerd, hoe veiliger voor ons allemaal.
 2. Was je handen regelmatig. En volg ook de overige hygiëneregels zoals bij het hoesten of niezen.
 3. Ziek of symptomen? Blijf thuis en neem contact met je huisarts.
 4. Test jezelf als je nog niet gevaccineerd bent. Je vindt een zelftest bij de apotheker.
 5. Kies voor buiten. Want buiten is het veiliger.
 6. Kleiner is fijner. Een groep van vijf is veiliger dan een groep van vijftig.
 7. Iedereen in het gezelschap gevaccineerd? De mondmaskers mogen af.
 8. Verlucht en ventileer binnenruimtes. Zo vermijd je een viruswolk binnen.
 9. Hou nog even veilige afstand. Op anderhalve meter blijft het veiliger tot iedereen is gevaccineerd.
 10. Hou het ook op reis veilig. Download het digitaal coronacertificaat, gebruik je corona-app en informeer je over lokale regels.

4 juni 2021 - vrij en veilig reizen tijdens de zomer

Woensdag 9 juni treedt ook de eerste stap van het Zomerplan in werking, met onder meer de opening van de horeca binnen en terugkeerdagen voor telewerkers.

Voorzichtig blijven

Het Overlegcomité bevestigt de doelstelling om de brede bevolking zoveel mogelijk te vaccineren. In afwachting blijft voorzichtigheid geboden. Zo duurt het tot drie weken na het toedienen van de dosis vooraleer het vaccin afdoende beschermt. Tijdens die periode kan men besmet raken, ernstig ziek worden en andere personen besmetten. Het respect van de gedragsregels, zoals het dragen van een mondmasker en het respecteren van de 1,5 meter regel, blijft daarom aangeraden.

Vrij en veilig reizen

Het Overlegcomité heeft ook de regels vastgelegd om deze zomer vrij en veilig te reizen binnen de Europese Unie. Dat zal kunnen op basis van het Europees digitaal coronacertificaat.

Het certificaat zal vanaf 1 juli in alle EU-landen worden gebruikt en is het bewijs dat iemand tegen corona is gevaccineerd, negatief op corona is getest of van corona is hersteld.

Reizen naar landen buiten de Europese Unie blijven intussen sterk afgeraden.

1. Terugkeer als inwoner na verblijf in het buitenland

 • Terugkeer uit groene of oranje zone:
  • Geen verplichting tot quarantaine of test. Let wel: de status van een zone kan tijdens je verblijf steeds wijzigen.
    
 • Terugkeer uit rode zone:
  • Wie beschikt over een digitaal coronacertificaat met volledig vaccinatie (+ 2 weken), recente negatieve PCR-test  (< 72 uur) of herstelcertificaat hoeft niet in quarantaine.
  • Wie zich bij aankomst onmiddellijk laat testen (dag 1 of dag 2), hoeft niet in quarantaine. Voor personen vanaf 12 jaar wordt een negatieve PCR-test gevraagd. Kinderen onder de 12 jaar zijn vrijgesteld van testverplichting.
 • Terugkeer uit zone met heel hoog risico (“variants of concern”):
  • Verplichte quarantaine van 10 dagen met PCR-test op dag 1 en dag 7.
  • Deze verplichting geldt ook voor personen die volledig gevaccineerd zijn of in het land zelf al een negatieve test hebben afgelegd. Het gaat immers om gevaarlijke virusvarianten die we buiten Europa willen houden.

2. Aankomst in België als niet-inwoner

 • Aankomst vanuit groene of oranje zone:
  • Geen verplichting tot test of quarantaine.
 • Aankomst vanuit rode zone:
  • Wie beschikt over een digitaal coronacertificaat met volledig vaccinatie (+ 2 weken), een recente negatieve PCR-test of herstelcertificaat, hoeft niet in quarantaine.
  • De recente test mag niet ouder zijn dan 72 uur voor aankomst in België.
 • Aankomst van buiten de Europese Unie:
  • Wie van buiten de Europese Unie komt, moet volledig gevaccineerd zijn (+ 2 weken) met een door Europa erkend vaccin én een PCR-test afleggen op de dag van aankomst. Indien de test negatief is, hoeft deze persoon niet in quarantaine.
 • Aankomst na verblijf in zone met heel hoog risico (“variants of concern”):
  • Er geldt een inreisverbod voor niet-Belgen die niet in België resideren en zich de afgelopen 14 dagen op enig moment in zone met heel hoog risico bevonden. Er is een uitzondering voor essentiële reizen door vervoerspersoneel en diplomaten. Zij moeten 10 dagen verplicht in quarantaine met PCR-test op dag 1 en dag 7. De quarantaine mag enkel worden onderbroken voor de uitvoering van de essentiële reden.

3. Vertrek naar het buitenland

Wie over een geldig digitaal coronacertificaat beschikt, kan binnen de lidstaten van de Europese Unie vrij reizen. Dat is het basisprincipe. Bestemmingslanden kunnen evenwel steeds bijkomende voorwaarden stellen.

Controleer daarom voldoende vooraf de precieze reisvoorwaarden van het land van bestemming of van de landen waar je in transit bent. Het voorkomt onaangename verrassingen.

Passenger Location Form blijft behouden

Aan het gebruik van het Passenger Location Form, verandert er niets.

Het onderscheid tussen professioneel en niet-professioneel reizen vervalt. Ook voor professionele reizen moet vanaf 1 juli een PLF worden ingevuld in plaats van de Business Travel Abroad-tool (BTA).

Twee gratis PCR-testen

Voor kinderen en jongeren tussen 6 en 17 jaar en voor volwassenen die nog niet de kans hebben gekregen om zich volledig te laten vaccineren en zo immuniteit te verwerven, wordt de kostprijs van een PCR-test terugbetaald tot een maximum van 55 euro. Het betreft testen afgenomen in België, afhankelijk van het bekomen van een Corona Test Prescription Code bij de FOD Volksgezondheid.

De financiële tegemoetkoming kan maximaal 2 keer gebruikt worden, tijdens de maanden juli, augustus en september.

Openingsuur horeca

Het openingsuur in de horeca wordt vanaf 9 juni vervroegd van 8u ’s ochtends naar 5u ’s ochtends.

Verder beslist het Overlegcomité dat vanaf 9 juni ook het sluitingsuur voor zowel binnen als buiten op 23.30 uur wordt gebracht.

Testevenementen

Het Overlegcomité legt de goedkeuringsprocedure vast voor een dertigtal testevenementen in de periode van 1 juli tot en met 31 augustus. Bedoeling is bijkomende kennis te verwerven over hoe veilig een evenement te organiseren, rekening houdend met beschikbare wetenschappelijke gegevens.

Er komen onder meer testevenementen rond het gebruik van het COVID Safe Ticket, luchtkwaliteit en crowd management.

Grootschalige evenementen

Het Overlegcomité verduidelijkt de voorwaarden voor grootschaligere evenementen vanaf 13 augustus. Voor deelnemers van deze evenementen is een volledige vaccinatie (+ 2 weken) of een recente PCR-test (< 72 uur) vereist. Ook bestaat de mogelijkheid om te voorzien in snelle antigeentesten ter plaatse.

Er geldt een plafond van maximaal 75.000 bezoekers.

Volgend Overlegcomité

Het volgend Overlegcomité is gepland voor 11 juni en zal onder meer betrekking hebben op de verdere invulling van het Zomerplan vanaf 1 juli.

Tot slot… 10 tips om veilig van de zomer te genieten

 1. Laat je vaccineren. Hoe meer mensen gevaccineerd, hoe veiliger voor ons allemaal.
 2. Was je handen regelmatig. En volg ook de overige hygiëneregels zoals bij het hoesten of niezen.
 3. Ziek of symptomen? Blijf thuis en neem contact met je huisarts.
 4. Test jezelf als je nog niet gevaccineerd bent. Je vindt een zelftest bij de apotheker.
 5. Kies voor buiten. Want buiten is het veiliger.
 6. Kleiner is fijner. Een groep van vijf is veiliger dan een groep van vijftig.
 7. Iedereen in het gezelschap gevaccineerd? De mondmaskers mogen af.
 8. Verlucht en ventileer binnenruimtes. Zo vermijd je een viruswolk binnen.
 9. Hou nog even veilige afstand. Op anderhalve meter blijft het veiliger tot iedereen is gevaccineerd.
 10. Hou het ook op reis veilig. Download het digitaal coronacertificaat, gebruik je corona-app en informeer je over lokale regels.

Klik hier om het volledige schema te raadplegen.pdf

18 mei 2021 - Verlenging economische steunmaatregelen tot 30 september 2021

Het kernkabinet van de federale regering heeft beslist een reeks lopende steunmaatregelen met één kwartaal te verlengen, van 30 juni tot en met 30 september.

De voornaamste steunmaatregelen die tot en met eind september zullen worden verlengd, zijn:

 1. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor alle sectoren;
 2. Het dubbel crisis-overbruggingsrecht voor de nog gesloten sectoren en het nieuwe overbruggingsrecht dat vanaf 1/1/2021 actief is;
 3. Individueel uitstel van betaling van belastingen + niet-toepassing van sancties RSZ bij niet-betalen voorschotten plus mogelijkheid afbetalingsplannen zonder sancties
 4. Thuiswerkvergoeding in de privé en voor de ambtenaren: verhoging bedrag;
 5. Verhoogd quotum vrijwillige overuren tot 220 uren in de zorgsector, de cruciale sectoren en de essentiële diensten;
 6. Aanvullende uitkering arbeidsongeschiktheid om op het niveau van resp. de uitkering overbruggingsrecht (voor zelfstandigen) of tijdelijke werkloosheid (voor werknemers) te komen;
 7. Taks shelter audiovisuele werken en podiumkunsten;
 8. Fiscale incentive voor kwijtschelding huur: wordt verlengd in juni, juli, augustus en september;
 9. Premie van 50 euro per maand voor leefloners, IGO- en IVT-gerechtigden;
 10. Bevriezing van de degressiviteit van de volledige werkloosheidsuitkering en neutralisering van de periode van inschakelingsuitkeringen;
 11. Verhoogd terugbetalingspercentage aan de OCMW’s voor het leefloon;
 12. Verlaging van de bedrijfsvoorheffing voor tijdelijke werkloosheid;
 13. Verlenging BTW-verlaging naar 6 procent op handgels en mondmaskers.

Het is de bedoeling om vanaf 1 oktober over te gaan naar meer uitzonderlijke maatregelen en relance-initiatieven.

Naast deze verlenging van de lopende steunmaatregelen besliste de federale regering op 21 april ook een heropeningspakket met onder meer een belangrijk pakket voor de horeca zoals een tijdelijke btw-verlaging in de horecasector en een stimulans voor wedertewerkstelling via een RSZ-vermindering.

11 mei 2021 - Zomerplan: in vier stappen naar normaler leven

Dit plan maakt in vier stappen de terugkeer naar een normaler leven mogelijk.

Als het aantal ingenomen COVID-bedden op intensieve zorgen blijft evolueren in de richting van maximaal 500, én indien de vaccinatiecampagne volgens plan loopt, voorziet het Zomerplan vier belangrijke stappen.

Stap 1. Vanaf 9 juni 2021

Indien 8 op 10 kwetsbare mensen (65-plussers en alle volwassenen met onderliggende aandoening) beschermd zijn met een richtdrempel van 500 bezette COVID-bedden op intensieve zorg.

 • Ieder gezin kan 4 personen binnen ontvangen (kinderen niet meegeteld)
   
 • Telewerk blijft verplicht, met 1 terugkeermoment per week. Er zijn nooit meer dan 20% van de werknemers tegelijk aanwezig (of max. 5 in kmo’s met minder dan 10 werknemers). Testing wordt ten zeerste aanbevolen.
   
 • De horeca heropent binnen tussen 8.00 uur en 22.00 uur, tot 4 personen per tafel of één huisgezin per tafel en met 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen.

Het sluitingsuur voor de horeca buiten gaat van 22.00 uur naar 23.30 uur. De tafelregels blijven behouden: 4 personen of één huisgezin per tafel en met 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen.

De regels voor horeca binnen en buiten zullen tijdens de zomermaanden verder evolueren. Het Overlegcomité zal de regels vastleggen.

 • Evenementen (bvb. culturele voorstellingen, optredens of sportwedstrijden) kunnen doorgaan.
  • Binnen: tot 200 personen of 75% van de zaalcapaciteit (deze zaalcapaciteit is niet de normale zaalcapaciteit maar de meer beperkte ‘Covid Infrastructure Risk Model’ (CIRM)); zittend, met mondmasker en op veilige afstand van elkaar.
  • Buiten: tot 400 personen, met mondmasker en op veilige afstand van elkaar.
    
 • Niet-professionele sporten tot 50 personen binnen en 100 personen buiten (met uitzondering voor contactsporten).
   
 • Jeugdactiviteiten en -kampen en verenigingsleven: tot 50 personen, zonder overnachting. Pre-testing ten zeerste aanbevolen.
   
 • Feesten en recepties tot 50 personen binnen. Voor het overige volgen zij de regels van de horeca.
   
 • Erediensten, huwelijken en begrafenissen tot 100 personen binnen en 200 personen buiten. Indien er een zaalcapaciteit is volgens CIRM, gelden de regels van evenementen.
   
 • Kermissen, niet-professionele brocante- en rommelmarkten zijn opnieuw mogelijk. Organisatie zoals de markten.
   
 • Fitness heropent met ventilatieprotocollen en verplicht gebruik van luchtkwaliteitsmeter op zichtbare plaats.
   
 • Publieke sauna’s, jacuzzi’s, stoomcabines, hammams en mogen opnieuw openen.
   
 • Bioscopen, bowling, speelautomatenhallen, casino’s, wedkantoren heropenen met ventilatieprotocollen. Net als binnenactiviteiten in natuurparken, dierentuinen, pretparken, binnenspeeltuinen, indoor recreatie, tropische zwembaden, casino’s, wedkantoren, speelautomatenhallen, onbemande zonnebanken en bowling.
   
 • Huis-aan-huis verkoop is opnieuw toegelaten, net zoals de activiteiten van sekswerkers.
   
 • Manifestaties en betogingen tot 100 personen, met vooraf overeengekomen parcours.           

Stap 2. Vanaf 1 juli 2021

Indien 6 op 10 volwassenen hun eerste vaccin hebben gehad, er een gunstige trend in hospitalisaties merkbaar is en met een richtdrempel van 500 COVID-bedden op intensieve zorg.

 • Telewerk is niet langer verplicht, maar blijft wel aanbevolen, net als regelmatig testen.
   
 • Geen beperkingen meer bij het winkelen.
   
 • Niet-professioneel sporten zonder beperkingen.
   
 • Evenementen (bvb. culturele voorstellingen, optredens of sportwedstrijden) kunnen doorgaan:

Binnen: tot 2.000 personen of 80% van de zaalcapaciteit (CIRM), zittend, met mondmasker en op een veilige afstand van elkaar.

Buiten: tot 2.500 personen, met mondmasker en op veilige afstand van elkaar.

 • Jeugdactiviteiten en -kampen en verenigingsleven: tot 100 personen en met overnachting. Pre-testing ten zeerste aanbevolen.
   
 • Erediensten, huwelijken en begrafenissen tot 200 personen binnen of 400 personen buiten.
   
 • Feesten en recepties tot 100 personen binnen. Voor het overige volgen ze de regels van de horeca.

Stap 3. Vanaf 30 juli 2021

Indien 7 op 10 volwassenen hun eerste vaccin hebben gehad, er een gunstige trend in hospitalisaties merkbaar is en met een richtdrempel van 500 COVID-bedden op intensieve zorg

 • Evenementen (bvb. culturele, optredens of sportwedstrijden) kunnen doorgaan:
  • Binnen: tot 3.000 personen of 100% van de zaalcapaciteit (CIRM), met mondmasker en op veilige afstand van elkaar.
  • Buiten: tot 5.000 personen.  Vanaf 13 augustus zijn massa-evenementen buiten toegelaten bij voorleggen van bewijs van vaccinatie of een recente negatieve PCR-test.
    
 • Handelsbeurzen toegelaten, volgens regels andere bedrijven die goederen en diensten leveren.
   
 • Feesten en recepties tot 250 personen binnen. Voor het overige volgen zij de regels van de horeca.
   
 • Jeugdactiviteiten en -kampen en verenigingsleven: tot 200 personen en met overnachting. Pre-testing ten zeerste aanbevolen.

Stap 3. Vanaf 1 september 2021

Indien 7 op 10 volwassenen gevaccineerd zijn, er een gunstige trend in hospitalisaties merkbaar is en met een richtdrempel van 500 COVID-bedden op intensieve zorg gehaald

 • Evenementen (culturele voorstellingen, optredens of sportwedstrijden) kunnen doorgaan:
  • Binnen: nog te bepalen.
  • Buiten: nog te bepalen.

Massa-evenementen (zowel binnen als buiten) zijn toegelaten bij het voorleggen van bewijs van vaccinatie of recente negatieve PCR-test.

 • Jeugdactiviteiten en -kampen en verenigingsleven: zonder beperkingen. Pre-testing ten zeerste aanbevolen.
   
 • Erediensten, huwelijken en begrafenissen zonder beperkingen.
   
 • Feesten en recepties zonder beperkingen binnen. Voor het overige volgen ze de regels van de horeca.
   
 • Markten, kermissen, niet-professionele brocante- en rommelmarkten en braderijen zonder beperkingen.

Belang van ventilatie en vaccinatie

Dit breed Zomerplan kan enkel onverkort worden uitgerold, als we controle in onze ziekenhuizen, en vooral op intensieve zorgen behouden. Daarom is het opvolgen van de basisregels van groot belang. Zeker ook door goed te ventileren.

Samen met veilige afstand houden en het dragen van een mondmasker is ventileren de beste manier om gezond te blijven

Zet zoveel mogelijk de ramen open: thuis, op school, op het werk. Het is een kleine moeite, maar het redt mensenlevens.

Tot slot: laat u vaccineren.

Meer mensen die beschermd zijn door vaccinatie, betekent minder zorgen en vooral meer vrijheid.

Bekijk hier de schema's van de beslissingen van het Overlegcomité.pdf

23 april 2021 - Overlegcomité bepaalt regels buitenterrassen

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag in het Overlegcomité concrete uitvoering gegeven aan eerdere beslissingen. Zo werden onder meer de voorwaarden vastgelegd voor het openen van terrassen in de horeca en de  evenementen in mei en juni. Het Overlegcomité roept ook iedereen op om zich te laten vaccineren.

1. Bevestiging einde Paaspauze (buitenbubbel, winkels en contactberoepen)

Het Overlegcomité herbevestigt het einde van de Paaspauze op 26 april.  Dit wil zeggen dat mensen vanaf maandag mensen in groepen van 10 elkaar buiten mogen ontmoeten.

Ook winkeliers mogen vanaf maandag opnieuw klanten ontvangen zonder afspraak. Er hoeft niet langer alleen gewinkeld te worden, maar men mag vergezeld worden door één ander lid van het huishouden.

Niet-medische contactberoepen - waaronder kappers en schoonheidsspecialisten – heropenen onder de verstrengde protocollen.

2. Terrassen

De voorwaarden van de terrasopening werden als volgt vastgelegd:

 • Maximaal 4 personen aan één tafel (of mensen van hetzelfde huishouden)
 • Minstens 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen
 • Enkel zitplaatsen aan tafel
 • Mondmasker verplicht voor personeel en klanten in zoverre aan tafel zitten
 • Bediening aan de bar is niet toegestaan
 • De klant mag de binnenruimte occasioneel en kort betreden voor de sanitaire voorzieningen, het terras te betreden of te betalen.
 • De openingsuren zijn beperkt van 08u00 tot 22u00

3. Evenementen

Het Overlegcomité bevestigde ook de eerdere beslissingen voor de cultuur- en eventementensector voor de maand mei. Hieronder vallen grote evenementen zoals culturele en andere voorstellingen, wedstrijden en handelsbeurzen.

Dat betekent dat in de maand mei buitenactiviteiten tot 50 personen zijn toegelaten. Ook zullen indoor een reeks testevenementen worden georganiseerd.

In de maand juni zijn buitenactiviteiten mogelijk tot 200 personen. Voor binnen geldt een maximale zaalbezetting van 75% van de CIRM (Covid Infrastructure Risk Model), met een plafond van eveneens 200 personen.

Evenementen binnen en buiten moeten steeds plaatsvinden met mondmasker en op de gepaste sociale afstand. Bij evenementen binnen moeten mensen ook steeds zitten. 

4. Jeugd- en clubactiviteiten

Het Overlegcomité herbevestigt dat vanaf 8 mei activiteiten in georganiseerd verband (bijv. sportclub of vereniging) met maximaal 25 personen buiten mogelijk worden en dit voor alle leeftijden, maar zonder publiek en zonder overnachting. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen met maximaal 10 binnen.

Vanaf 25 juni zijn binnen- en buitenactiviteiten mogelijk in georganiseerd verband tot maximaal 50 personen. Voor jeugdkampen worden overnachting vanaf die datum ook mogelijk. Ook kermissen en niet-professionele brocante- en rommelmarkten worden mogelijk vanaf juni.

5. Belang van vaccinatie en persoonlijke verantwoordelijkheid

De stapsgewijze heropening van de economie en de hervatting van het sociale leven gebeurt op het tempo van de vaccinatiecampagne. Daarom roept het Overlegcomité iedereen op zich te laten vaccineren. Wanneer u een uitnodiging krijgt, ga daar dan meteen op in. Dit is niet alleen een ticket voor uzelf naar de vrijheid, maar voor ons allemaal.

Het lossen van de regels gebeurt stap voor stap. Meer vrijheid betekent ook meer individuele verantwoordelijkheid. Door het de komende dagen en weken veilig te houden, kunnen we een mooie zomer tegemoet gaan.

14 april 2021 - Einde van de paaspauze

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben in het Overlegcomité de coronasituatie besproken. Na de paasvakantie start het onderwijs opnieuw op, vanaf 26 april eindigt ook de paaspauze voor winkels en niet-medische contactberoepen. Op 8 mei, wanneer zeven op tien 65-plussers gevaccineerd en beschermd zijn en de situatie in de ziekenhuizen is verbeterd, wil men naar een buitenplan schakelen met onder meer het openen van de terrassen.

Op basis van dit totaalbeeld op de coronatoestand, heeft het Overlegcomité volgende beslissingen genomen:

 1. Heropening scholen

Na het einde van de Paasvakantie op 19 april worden de lessen hervat, volgens het regime van voor de Paaspauze. Dit wil zeggen:

 • Kleuteronderwijs, lager onderwijs, het buitengewoon secundair onderwijs, de eerste graad van het middelbaar en het stelsel voor ‘leren en werken’: voltijdse aanwezigheid in de klas;
 • Tweede en derde graad middelbaar: 50 procent aanwezigheid in de klas;
 • Hoger onderwijs: één dag per week fysieke aanwezigheid op de campus.

Examens mogen fysiek plaatsvinden.

Indien de besmettingscijfers in gunstige zin evolueren, en na een evaluatie door de ministers van Onderwijs die aan het Overlegcomité zal worden voorgelegd, kan het volledige middelbaar onderwijs vanaf 3 mei opnieuw voltijds in de klas doorgaan.

2. Niet-essentiële reizen: strikt regime van testing en quarantaine

Het reisverbod voor niet-essentiële reizen binnen de Europese Unie vervalt vanaf 19 april. Voor reizen buiten de Europese Unie blijven de Europese regels van toepassing. Er blijft evenwel een negatief reisadvies gelden voor alle niet-essentiële reizen.

Bij terugkeer geldt een strikt regime van verplichte testing en quarantaine. Op basis van het Passenger Location Form zal de politie nagaan wie zich bij terugkeer niet laat testen. Wie zich niet houdt aan de testregels, riskeert een coronaboete van 250 euro.

3. Einde paaspauze voor winkels en niet-medische contactberoepen

Op 26 april eindigt de Paaspauze. Dit wil zeggen dat mensen vanaf dan samen mogen buiten komen in groepen van maximaal 10.

Ook winkeliers mogen vanaf deze datum opnieuw klanten ontvangen zonder afspraak. Er hoeft niet langer alleen gewinkeld te worden, maar men mag vergezeld worden door één ander lid van het huishouden.

Niet-medische contactberoepen - waaronder kappers en schoonheidsspecialisten – mogen heropenen onder de verstrengde protocollen.

Tegelijk worden er een dertigtal proef- en pilootprojecten opgestart die praktisch en onder wetenschappelijke begeleiding moeten vaststellen hoe de verschillende economische sectoren veilig van start kunnen gaan of de sluitingen ervan in de toekomst voorkomen.  

4. Zeven op tien 65-plussers gevaccineerd en beschermd: buitenpakket

Op 8 mei, wanneer zo goed als alle 65-plussers gevaccineerd én beschermd zijn, gaat een breed buitenpakket van kracht.

Activiteiten in georganiseerd verband (bijv. sportclub of vereniging) kunnen met maximaal 25 personen buiten en dit voor alle leeftijden, maar zonder publiek en zonder overnachting. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen ook met maximaal 10 binnen

Verder worden ook volgende zaken buiten mogelijk:

 • Restaurants en cafés: terrassen buiten
 • Evenementen (incl. recepties en banketten), culturele voorstellingen en erediensten tot maximaal 50 personen.
 • Pretparken
 • Professionele rommel- en brocantemarkten

De avondklok wordt afgeschaft en vervangen door een samenscholingsverbod waarbij men tussen middernacht en 5.00 uur enkel in de openbare ruimte mag met maximaal drie personen of met leden van het eigen huishouden (personen die onder hetzelfde dak wonen)

5. Twee nauwe contacten thuis

Vanaf 8 mei mag een huishouden twee personen tegelijk ontvangen, op voorwaarde dat ook deze personen tot hetzelfde huishouden behoren, kinderen tot en met 12 jaar niet meegerekend.

6. Bijna alle 65-plussers en kwetsbare mensen gevaccineerd en beschermd: ruimer perspectief

Een nieuwe, belangrijke mijlpaal wordt het moment waarop bijna alle 65-plussers en kwetsbare mensen met onderliggende aandoeningen gevaccineerd en beschermd zijn. We verwachten in die groep een hoge mate van immuniteit in de eerste helft van juni.

Indien de cijfers, in het bijzonder de bezetting op intensieve zorg, het toelaten wordt het buitenplan verder verbreed en komt er ook ruimte voor meer activiteiten binnen, op voorwaarde dat er op dat moment een duurzame daling is van de druk op intensieve zorg zodat kwaliteitsvolle zorg voor covid en niet-covid patiënten is gegarandeerd.

7. Belang van vaccineren

Het Overlegcomité stelt vast dat in sommige delen van het land te weinig mensen komen opdagen op hun vaccinafspraak. De vaccinatie is de enige structurele uitweg uit de pandemie. De vaccins zijn werkzaam en veilig. Mogelijk bijwerkingen zijn zeer zeldzaam en mild, zeker wanneer deze vergeleken worden met de symptomen van een COVID-besmetting die duizenden keren frequenter en dodelijker zijn. Bescherm dus het leven van u en uw naasten door u te laten vaccineren.

24 maart 2021 - Overlegcomité beslist breed afkoelingspakket

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben een breed afkoelingspakket beslist dat ervoor moet zorgen de stijgende trend te keren in de besmettingscijfers en de ziekenhuisopnames.

1. Samenkomsten buiten maximaal 4 personen

De groep van mensen (kinderen t.e.m. 12 jaar niet meegeteld) die elkaar buiten mogen ontmoeten, wordt beperkt tot maximaal vier. Gezinnen groter dan vier mogen zich uiteraard wel met meer verplaatsen.

2. Niet-essentiële winkels op afspraak

Niet-essentiële winkels mogen enkel klanten ontvangen op afspraak, waarbij het maximaal aantal klanten dat tegelijk binnen mag, afhangt van de grootte van de winkel en met een absoluut maximum van 50 personen. Twee personen uit hetzelfde gezin mogen samen de winkel binnen.

Leveringen aan huis en 'click-and-collect' blijven mogelijk op voorwaarde dat er geen fysiek contact is en de winkelruimte niet betreden wordt. 

Essentiële winkels (onder meer voedingswinkels, apothekers, maar ook winkels voor hygiëne-producten, kledingstoffen, bloemen en planten, telecomwinkels en kranten- en boekenwinkels) mogen klanten blijven ontvangen zonder afspraak. 

3. Sluiting niet-medische contactberoepen

De niet-medische contactberoepen moeten sluiten. Dit betreft onder meer:

 1. de schoonheidssalons;
 2. de niet-medische pedicurezaken;
 3. de nagelsalons;
 4. de massagesalons;
 5. de kapperszaken en barbiers;
 6. de tatoeage- en piercingsalons.

4. Jeugd en onderwijs

De lessen van alle onderwijsniveaus (lager en secundair onderwijs,  deeltijds kunstonderwijs, hoger onderwijs en sociale promotie) worden opgeschort van 29 maart tot en met 2 april. Kleuterscholen blijven open. Er mogen nog wel examens georganiseerd worden in de week voor de paasvakantie.

Tussen 29 maart en 2 april wordt voor kinderopvang gezorgd voor niet-telewerkbare functies en voor personen die in de onmogelijkheid zijn om voor opvang te zorgen. De lessen hervatten na de paasvakantie op maandag 19 april, indien mogelijk volledig als contactonderwijs voor het secundaire niveau.

Jeugdkampen en extra-curriculaire activiteiten voor scholieren blijven mogelijk, in beperkte groepen van maximaal 10 jongeren en zonder overnachting.

5. Striktere controles op telewerk

De controles op verplichte telewerk worden opgedreven en verscherpt.

Werkgevers moeten een register bijhouden waarin de planning staat van wie er wanneer aanwezig zal zijn op de werkvloer. Ook openbare besturen dienen zich aan de verplichtingen van telewerk te houden.

6. Niet-essentiële reizen blijven verboden

Niet-essentiële reizen tijdens de paasvakantie blijven verboden. De grenscontroles worden gevoelig opgevoerd.

7. Betogingen

Het aantal deelnemers voor statische manifestaties op de openbare weg is beperkt tot 50.

8. Belang van de basisregels

Het Overlegcomité herhaalt het belang van:

 • het naleven van de geldende sanitaire maatregelen door de bevolking,
 • de strikte handhaving door de politie- en inspectiediensten van deze maatregelen,
 • het verplicht telewerk alsook de strikte handhaving ervan door de inspectiediensten,
 • de door de lokale besturen genomen maatregelen om crowding op drukke plaatsen te vermijden.

Het Overlegcomité, het coronacommissariaat en de Risk Assessment Group blijven de situatie dag na dag nauwgezet opvolgen en zullen onmiddellijk samenkomen wanneer de situatie dit vereist.

Het Ministerieel Besluit geldt tot en met 25 april.

19 maart 2021 - Overlegcomité pauzeert buitenplan 

Het Overlegcomité heeft de volgende reeks beslissingen genomen:

 1. Buitenplan uitgesteld

Het buitenplan wordt voorlopig uitgesteld, met uitzondering van jeugdactiviteiten (jongeren tot en met 18 jaar) voor maximum 10 personen, buitenactiviteiten zonder overnachting. Voor kinderen onder de 12 jaar vinden de activiteiten bij voorkeur buiten.

1. Maatregelen in het onderwijs

Het Overlegcomité vraagt aan de ministers van Onderwijs om tegen maandag 22 maart een gedetailleerd en doortastend plan voor te leggen om het aantal besmettingen en clusters in de scholen zo snel mogelijk te beperken.

2. Antigeentesten voor niet-telewerkers in risicogevoelige sectoren

Vanaf maandag 22 maart zullen antigeentesten worden ingezet in risicogevoelige sectoren waar geen telewerk mogelijk is.

3. Beperkingen in treinen

Het aantal zitplaatsen op treinen naar toeristische bestemmingen wordt beperkt. Behalve op schooldagen geldt in treinen dat alleen zitplaatsen aan het venster gebruikt mogen worden, met uitzondering van kinderen beneden de 12 jaar.

Belang van de basisregels

Het Overlegcomité herhaalt het belang van:

 • het naleven van de geldende sanitaire maatregelen door de bevolking,
 • de strikte handhaving door de politie- en inspectiediensten van deze maatregelen,
 • het verplicht telewerk alsook de strikte handhaving ervan door de inspectiediensten,
 • de door de lokale besturen genomen maatregelen om crowding op drukke plaatsen te vermijden.

Het Overlegcomité, het coronacommissariaat en de Risk Assessment Group blijven de situatie dag na dag nauwgezet opvolgen en zullen onmiddellijk samenkomen wanneer de situatie dit vereist.

Het Ministerieel Besluit wordt verlengd tot en met 30 april, met uitzondering van het verbod op niet-essentiële reizen dat wordt verlengd tot 18 april onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring van het samenwerkingsakkoord met betrekking tot handhaving van verplichte testing en quarantaine van reizigers.

12 februari 2021 - Federale regering verlengt en breidt steunpakket uit

Het kernkabinet heeft beslist het steunpakket van november 2020 te verlengen tot eind juni 2021. Daarnaast werden ook bijkomende economische steunmaatregelen goedgekeurd. De steun moet bedrijven, werknemers en kwetsbare personen beter beschermen en door de crisis te loodsen.

De verlenging van het bestaande steunpakket tot eind juni gaat om een extra ondersteuning van in totaal meer dan twee miljard euro. Het gaat onder meer om de verlenging van uitstel van betaling, de veralgemeende tijdelijke werkloosheid en het dubbele en nieuwe overbruggingsrecht voor zelfstandigen (cf. volledige lijst met 27 steunmaatregelen onderaan). Daarbovenop komen nog een reeks gerichte extra steunmaatregelen voor bedrijven, werknemers en de meest kwetsbaren.

Bekijk hier de samenvatting: Extra economische steunmaatregelen.pdf

1. Bijkomende steun aan bedrijven

Belastingvermindering voor investeringen in kmo’s (tax shelter)

Om het eigen vermogen van ondernemingen  te versterken wordt de tax shelter voor getroffen kmo’s (omzetverlies > 30%) geheractiveerd tot 31 augustus 2021. Om het bestaande systeem van belastingvermindering voor investeringen in start-ups en scale-ups te promoten komt er een informatiecampagne.

Verlaging interestlast BTW

Bedrijven worden aangemoedigd om individuele afbetalingsplannen voor BTW aan te vragen waardoor het hoge interesttarief van 9,6% kan vermeden worden. Het huidige systeem zal daarom in lijn worden gebracht met dat van de directe belastingen.

Belastingvermindering kwijtgescholden huur

Verhuurders worden fiscaal aangemoedigd om voor de maanden maart tot mei een deel of de volledige huur van handelspanden kwijt te schelden in de sectoren die verplicht gesloten zijn. De kwijtschelding kan voor 30% ingebracht worden als belastingvermindering.

Afschaffen voorschotregelingen december 2021

Om ondernemingen de nodige ademruimte te geven op het vlak van liquiditeiten in 2021, worden de decembervoorschotten voor de bedrijfsvoorheffing en de BTW afgeschaft en verrekend in het volgend boekjaar (01/2022).

Federaal transformatiefonds

Het federaal transformatiefonds is goed voor 750 miljoen euro aan investeringen in de economie. Het fonds zal zowel inzetten op economisch relance als op de omslag naar een duurzame economie. De Federale Participatie en Investeringsmaatschappij (FPIM) zal het transformatiefonds beheren.

2. Bijkomende steun aan hardst getroffen sectoren

Vermindering patronale bijdrage eventsector

Om de voorbereiding van de heropening van de evenementensector (incl. culturele en huwelijkssector) te steunen, wordt de patronale bijdrage voor werknemers verminderd.

Verzekeren auteursvergoedingen van artiesten

Het verzekeren van de auteursvergoeding van artiesten via de ondersteuning van de beheersvennootschappen die de auteursrechten innen.

Vrijstelling FAVV-heffingen in de horeca

Elke vennootschap of natuurlijk persoon die onder de controlebevoegdheid van het federaal voedselagentschap FAVV valt, moet hiervoor een jaarlijkse heffing betalen. De horeca wordt in 2021 vrijgesteld van deze heffing.

Tijdelijke optrekking contingent studentenarbeid

Studentenarbeid in de zorg of het onderwijs zal niet meetellen voor het jaarlijkse maximum van 475 uren studentenarbeid per student.

3. Bijkomende steun aan werknemers

Tijdelijke werkloosheid in halve dagen

Het bestaande stelsel van tijdelijke werkloosheid kan dag per dag worden toegepast. In sommige sectoren zijn er echter duidelijk onderscheiden dagdelen en is het dus nuttig om extra flexibiliteit in te bouwen. Voortaan zal daarom tijdelijke werkloosheid in halve dagen mogelijk zijn in de sectoren van de dienstencheques en het schooltransport.

Versterking opleidingsaanbod tijdelijk werklozen

De regionale arbeidsbemiddelingsdiensten zullen voortaan sneller geïnformeerd worden welke werknemers in tijdelijke werkloosheid gaan, en zullen ze een beter zicht krijgen op het profiel van de betrokkenen. Op basis daarvan zullen zij pro-actiever een geschikt opleidingsaanbod kunnen doen aan de tijdelijk werklozen.

Premie ter ondersteuning van de werknemers

Werknemers met een laag loon, die langdurig tijdelijk werkloos zijn geweest (meer dan 52 dagen sinds de start van de coronacrisis), en die tewerkgesteld zijn in een sector die op 1 maart 2021 nog steeds verplicht gesloten is, zullen een eenmalige premie ontvangen van maximaal 780 euro bruto. Het concrete bedrag hangt af van het aantal dagen tijdelijke werkloosheid in de maanden januari, februari en maart 2021.

Uitbreiding eindejaarspremie naar havenarbeiders en zeevissers

Eind vorig jaar werd een premie toegekend aan langdurig tijdelijk werklozen. Deze premie wordt nu uitgebreid naar havenarbeiders en zeevissers die onder een ander arbeidsrechtelijk regime vallen.

Flexibel gebruik tijdskrediet en loopbaanonderbreking

Om het tekort aan arbeidskrachten in bepaalde sectoren op te vangen, zullen mensen op tijdskrediet of met loopbaanonderbreking tijdelijk aan de slag kunnen om daarna zonder problemen hun krediet of onderbreking opnieuw aan te vatten.

Verhoogde thuiswerkvergoeding voor werknemers en ambtenaren

Werknemers en ambtenaren krijgen, voor respectievelijk 3 en 8 maanden, een hogere vergoeding die fiscaal vrijgesteld is en die dient om de kosten van thuiswerk te compenseren.

4. Bijkomende steun aan de meest kwetsbaren

Voordeel ‘springplank-zelfstandige’

Een werkzoekende die minder dan één jaar werkloos is, kan een zelfstandige activiteit opstarten, mits begeleiding en met behoud van de werkloosheidsuitkering. Deze uitkering wordt verminderd met een deel van de verwachte inkomsten uit de zelfstandige activiteit, behalve wanneer deze activiteit verplicht gesloten is.

Preventie voor burnout-risico’s door gebruik van zelfscreeningstool BAT met een campagne te stimuleren

Via de bestaande Burnout Assessment Tool (BAT) kunnen organisaties en bedrijven het risico op burnout in kaart brengen, en kunnen ook individuele werknemers meten hoe hoog hun risico op een burn-out is. Wanneer werknemers een rood knipperlicht krijgen, is het aangewezen om preventief in te grijpen. De BAT zal met een campagne meer kenbaar gemaakt worden.

5. Verlenging bestaand steunpakket tot juni 2021

In november 2020 keurde de Regering  een pakket aan sociaaleconomische steunmaatregelen goed die vandaag werden verlengd tot juni 2021. Het betreft:

Transversale maatregelen

 1. Individueel uitstel van betaling van belastingen
 2. Fiscale vrijstelling van subsidies die worden toegekend door steden, gemeenten en deelstaten
 3. BTW-verlaging (6%) op handgels en mondmaskers
 4. Verlenging van de notariële volmachten
 5. Opschorting van de controles op de verblijfsvoorwaarde IGO

Steun aan bedrijven

 1. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor alle sectoren
 2. De verlenging van de moratoria op kredieten (cf. het akkoord tussen de Minister van Financiën en de financiële sector)

Steun aan zelfstandigen

 1. Verlenging van het dubbel crisis-overbruggingsrecht
 2. Het nieuwe overbruggingsrecht dat vanaf 1/1/2021 actief is
 3. Extra uitstel van betaling voor de vennootschapsbijdrage
 4. Aanvullende uitkering arbeidsongeschiktheid om op het niveau van de uitkering overbruggingsrecht te komen
 5. De tijdelijke verbetering van het klassiek overbruggingsrecht door het o.a. beter toegankelijk te maken voor starters en behoud van de pensioenopbouw

Steun aan werknemers

 1. Verlaging van de bedrijfsvoorheffing voor tijdelijke werkloosheid
 2. De uitbreiding van de tijdelijke werkloosheid wegens quarantaine kind
 3. Aanvullende uitkering arbeidsongeschiktheid om op het niveau van de uitkering tijdelijke werkloosheid te komen
 4. Soepele toegang tot de kunstenaarswerkloosheid

Steun aan de meest kwetsbaren

 1. Premie van 50 euro per maand voor leefloners, IGO- en IVT-gerechtigden
 2. Bevriezing van de degressiviteit van de volledige werkloosheidsuitkering, neutralisering van de periode van inschakelingsuitkeringen
 3. Uitzonderlijke verlenging van de federale steun voor de opvang van daklozen
 4. Verhoogd terugbetalingspercentage aan de OCMW’s voor het leefloon

Extra werknemers voor cruciale sectoren

 1. Verhoogd quotum vrijwillige overuren tot 220 uren in de zorgsector, de cruciale sectoren en de essentiële diensten te gebruiken in het 1ste en het 2de kwartaal van 2021
 2. Het makkelijker mogelijk maken dat werknemers tijdelijk gedetacheerd worden naar een andere werkgever in de zorgsector of in het onderwijs
 3. Tijdelijk werklozen mogen met behoud van 75% van hun uitkering werken in de land- en tuinbouw, in de zorgsector en in het onderwijs
 4. Toelaten dat tijdelijk werklozen opeenvolgende contracten van bepaalde duur van minstens 7 dagen sluiten bij een andere werkgever, in de zorg en in het onderwijs
 5. Verhoging plafonds voor cumul leefloon met inkomsten uit seizoensarbeid en voor inkomsten uit arbeid van studenten met een studiebeurs
 6. Verlenging COVID-19-schadeloosstellingsfonds voor vrijwilligers en toelating voor commerciële ziekenhuizen om vrijwilligers in te zetten
 7. Pensioenen: maatregelen inzake cumul pensioen en tijdelijke werkloosheid + behoud van opbouw 2e pijler bij tijdelijke werkloosheid


5 februari 2021 - Overlegcomité beslist tot heropening kappers vanaf zaterdag 13 februari

Het Overlegcomité heeft beslist dat de kappers vanaf 13 februari onder zeer strikte omstandigheden kunnen heropenen, ook buitenactiviteiten in dierenparken zijn vanaf dan toegelaten.

Er komt een gefaseerde heropening van de niet-medische contactberoepen. Kappers kunnen hun activiteiten hervatten vanaf zaterdag 13 februari. Andere niet-medische contactberoepen, zoals bijvoorbeeld schoonheids-, massage- en nagelsalons, kunnen vanaf 1 maart opnieuw aan de slag.

Zeer strikte voorwaarden

De heropening van de niet-medische contactberoepen is gekoppeld aan zeer strikte voorwaarden en aangescherpte protocollen. Deze bevatten onder meer:

 • Wachttijd van 10 minuten tussen twee behandelingen, voldoende voor de reiniging en desinfectie van de behandelingsruimte
 • Verplichting om te werken op afspraak
 • Klanten moeten buiten wachten
 • Voorzien van voldoende ventilatie, bijvoorbeeld ramen en deuren open
 • Dienstverlening aan huis blijft verboden

Buitenactiviteiten in dierenparken

Dierentuinen mogen vanaf 13 februari openen en dit volgens dezelfde regels als de natuurparken. Dat betekent onder meer dat enkel buitenactiviteiten zijn toegelaten en er strikte toegangscontrole plaatsvindt.

Vakantiehuizen in vakantieparken, bungalowparken en campings

Het Overlegcomité nam tevens akte van het arrest van de Raad van State van 2 februari betreffende de vakantiehuizen in vakantieparken, bungalowparken en campings. Zij zullen conform het arrest vanaf 8 februari hun activiteiten mogen heropenen onder dezelfde beperkende voorwaarden als andere logiesvormen. Dit betekent onder meer dat zij hun restaurants, drankgelegenheden en andere gemeenschappelijke faciliteiten gesloten moeten houden.

Immo

Het Overlegcomité bevestigde haar vroegere beslissing om vanaf 13 februari huisbezoeken toe te laten in het kader van immo-activiteiten door professionele makelaars. 

Tijdpad

Het Overlegcomité bevestigt dat de huidige beperkingen geleidelijk afgebouwd kunnen worden van zodra de epidemiologische situatie structureel verbetert. Ondermeer de toename van het aantal gevaccineerde burgers, met name kwetsbare groepen, zal hierop een positief effect hebben. Het COVID-19 commissariaat en de GEMS werd gevraagd om samen met de bevoegde ministers en sectoren een tijdpad uit te tekenen.

Nieuw Overlegcomité op 26 februari

Het Overlegcomité heeft, ten slotte, ook beslist dat het besluit van 28 oktober 2020 wordt verlengd tot 1 april 2021. Dat gebeurt om ook na 1 maart 2021 de nodige rechtszekerheid te hebben. Dat betekent niet dat geen tussentijdse beslissingen of herzieningen mogelijk zijn.

Het volgend Overlegcomité is gepland op vrijdag 26 februari 2021.

22 januari 2021 - Overlegcomité beslist tijdelijk reisverbod en uitbreiding isolatie

Om de import en verdere verspreiding van nieuwe virusvarianten tegen te gaan beslist het Overlegcomité van de federale regering en de regeringen van de deelstaten om tijdelijk een verbod in te voeren op verplaatsingen voor recreatief-toeristische doeleinden van en naar België.

1.    Beperking niet-essentiële reizen

Verplaatsingen voor recreatief-toeristische doeleinden van en naar België zijn verboden van woensdag 27 januari tot maandag 1 maart 2021. Het reisverbod zal gecontroleerd worden, zowel voor het weg-, lucht-, zee- als voor het treinverkeer.

Wie zich vanuit en naar België verplaatst, moet in het bezit zijn van een verklaring op eer. Een modelformulier zal ter beschikking worden gesteld door de minister van Binnenlandse Zaken. De verklaring op eer moet gelinkt worden aan het Passenger Location Form en ondersteund worden door de nodige documenten.

Gedurende de periode van het verbod zijn enkel essentiële reizen toegelaten. 

Concreet gaat het om reizen omwille van:

 1. Dwingende gezinsredenen
 • Gezinshereniging;
 • Bezoeken aan een echtgenoot of partner die niet onder hetzelfde dak woont, voor zover een aannemelijk bewijs geleverd kan worden van een stabiele en duurzaam onderhouden relatie;
 • Verplaatsingen in het kader van co-ouderschap, burgerlijke en religieuze huwelijken, begrafenissen of crematies (van aanverwanten of naasten).
 1. Humanitaire redenen
 • Verplaatsingen om medische redenen en verderzetting van een medische behandeling;
 • Bijstand aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon
 • Bezoek aan aanverwanten in palliatieve zorg.
 1. Studieredenen
 • Reizen van leerlingen, studenten en stagiairs, die in het kader van hun studies een uitwisseling volgen;
 • Onderzoekers met een gastovereenkomst.
 1. Inwoners van grensregio’s
 • Verplaatsingen als onderdeel van het dagdagelijkse leven voor activiteiten die eveneens in België toegelaten zijn;
 1. Professionele redenen voor de uitoefening van de professionele activiteit
   
 2. Varia
 • Zorg voor dieren, verplaatsingen in het kader van juridische verplichtingen (voor zover deze niet digitaal kunnen gebeuren), dringende herstellingen in het kader van de veiligheid van een voertuig en een verhuizing worden ook als essentieel beschouwd.

2. Verlengde isolatie

Mensen die positief testen op COVID-19 zullen zich voortaan gedurende tien dagen moeten isoleren. Na een hoogrisicocontact of reis naar ons land blijft de duur van quarantaine tien dagen. Die duur kan worden ingekort tot minimum zeven dagen op voorwaarde van een negatief test die ten vroegste werd afgenomen zeven dagen na de blootstelling.

3. Perspectief voor niet-medische contactberoepen

In de huidige stand van de epidemie is een heropening van de niet-medische contactberoepen nog niet aangewezen. Een opening is ten vroegste mogelijk vanaf 13 februari, op voorwaarde dat de epidemiologische situatie verder gunstig evolueert. Het Overlegcomité zal deze situatie op 5 februari evalueren.  

Een opening van de niet-medische contactberoepen kan bovendien enkel in geval van het strikt respecteren van de bestaande protocollen, aangevuld met een reeks extra maatregelen, zoals de verplichting van het maken van een afspraak, verplichte registratie, de klanten die buiten moeten wachten en de ramen en deuren die te allen tijde open moeten zijn.

24 december 2020 - Covid-19 wet van 20 december 2020

De ‘wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de Covid-19-pandemie’ van 20 december 2020 voorziet de volgende fiscale en sociale maatregelen:
 • een verlenging van het verlaagd btw-tarief op mondmaskers en alcoholgels;
 • een versoepeling van het covid-19-Tax Shelter-regime voor de audiovisuele sector en de podiumkunsten;
 • een verlenging van de belastingvrijstelling voor overuren in de cruciale sectoren, ook voor studenten;
 • een verlenging van de tijdelijke vrijstelling van registratierecht voor sommige notariële volmachten;
 • het Schadeloosstellingsfonds voor de vrijwilligers onder de covid-19-slachtoffers blijft langer operationeel;
 • een compensatie van de vakantiekosten voor werkgevers met tijdelijke werkloosheid;
 • een versoepeling van het verbod op opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur voor werknemers in tijdelijke werkloosheid;
 • de geldigheidsduur van de maaltijd- en ecocheques, van de sport- en cultuurcheques en de consumptiecheques worden verlengd;
 • het bestaande moratorium voor hypothecaire kredieten wordt vervangen door een nieuw moratorium, dat loopt tot eind juni.
Tenslotte wordt voorzien dat alle termijnen uit de covid-19-wet bij koninklijk besluit verlengd kunnen worden met ten hoogste 3 maanden.

24 december 2020 - algemene tijdelijke opschorting voor getroffen ondernemingen wordt opnieuw ingevoerd

Op 24 december 2020 verscheen de wet van 20 december 2020 in het Belgisch Staatsblad die het moratorium voor getroffen ondernemingen opnieuw invoert voor een (verlengbare) duur van 24 december 2020 tot 31 januari 2021.

Deze nieuwe tijdelijke opschorting is echter enkel van toepassing op de ondernemingen die verplicht gesloten zijn omwille van de coronacrisis. Dat is een verschil met de opschorting in de eerste coronagolf. 

Lees ook

Coronacrisis en insolventieproblemen

24.12.2020
Insolventierecht

18 december 2020 - Geen versoepeling, maar strengere reisregels en strikte controle telewerk

Het Overlegcomité beslist dat er geen versoepeling van de geldende maatregelen mogelijk is. Wel komen er bijkomende maatregelen en een strengere controle van de bestaande regels.

1. Naleven van het aantal contacten

Het Overlegcomité herinnert aan het belang van het goed naleven van de bestaande contactregels, ook tijdens de Kerstdagen.

 • Maximum één knuffelcontact per gezin
 • Voor samenkomsten buiten blijft de regel van vier gelden
 • Op Kerstavond of Kerstdag mogen alleenstaanden hun beiden contacten tegelijkertijd ontvangen

Er geldt ook een algemeen verbod op het verkopen of afsteken van vuurwerk.

2. Strikte regels voor reizen

Reizen wordt ten stelligste afgeraden. Voor personen die wel reizen worden de regels aangescherpt. Iedereen die langer dan 48 uur in een rode zone verblijft, wordt beschouwd als een hoogrisicocontact.

 • Bij terugkomst na een reis geldt een verplichte quarantaine van 7 dagen, met aansluitend negatief testresultaat. Deze quarantaine is niet verplicht wanneer uit het Passenger Location Form (PLF) van de reiziger zou blijken dat de kans op besmetting laag is omwille van zijn of haar gedrag. De berekening van deze risico-score op het PLF zal worden verstrengd.
 • Begin 2021 zal er een nieuw PLF-systeem geïntroduceerd worden, waarbij er een onderscheid zal gemaakt worden tussen professionele en privéreizen. Zakenreizigers met een attest van de werkgever moeten dan niet langer in quarantaine indien uit hun PLF geen risico-gedrag blijkt. Alle andere reizigers moeten in alle omstandigheden wèl de quarantaine  respecteren.  
 • Alle niet-inwoners die vanuit een rode zone naar België reizen moeten vanaf 25/12 verplicht een recent negatief testresultaat (48 uur) voorleggen.

Daarnaast komt er ook een versterkte controle op het invullen van het PLF bij aankomst in België. Ook de naleving van de verplichte quarantaine wordt versterkt.

3. Geen funshopping

Steden en gemeenten wordt gevraagd hun inspanningen tegen ongeoorloofde samenscholingen, funshoppen en grensshoppen onverminderd verder te zetten en, indien nodig, op te voeren.

Winkelen moet individueel gebeuren en mag maximaal 30 minuten duren.

4. Versterkte controle verplicht telewerk

Er komt een versterkte controle op telewerk, zowel in de privé- als in de publieke sector.

De vakbonden en werkgevers wordt gevraagd om versterkende maatregelen voor te stellen, in het bijzonder om hoogrisicosituaties te vermijden.

De Comités voor Bescherming en Preventie op het Werk zullen mee toezien op het naleven van de sanitaire maatregelen en regels inzake veilige afstand.

27 november 2020 - Overlegcomité geeft groen licht voor opening niet-essentiële winkels en verduidelijkt coronaregels Kerstperiode

Ondanks de lichte verbetering van de gezondheidssituatie, bevindt ons land zich nog steeds op COVID-alarmniveau vier.

Het Overlegcomité nam volgende beslissingen:

1.    Heropening van winkels onder strikte voorwaarden

Niet-essentiële winkels mogen opnieuw openen met vanaf 1 december 2020.

Er gelden echter strikte hygiënische voorwaarden:

 • Strikte opvolging van de basisregels zoals handen wassen, afstand houden en het dragen van een mondmasker.
 • Preventiemaatregelen moeten zichtbaar aangekondigd zijn voor alle bezoekers, inclusief personeelsleden en leveranciers.
 • Aan de ingang moet ontsmettende handgel ter beschikking zijn; iedereen die de winkel betreedt moet zijn/haar handen ontsmetten. 
 • Personeel krijgt een passende opleiding.
 • Individueel winkelen met één volwassene per winkelbeurt. Het gezelschap van kinderen tot en met 18 jaar wordt zoveel mogelijk beperkt. 
 • Een winkelbezoek wordt tot een minimum beperkt en duurt maximaal 30 minuten.
 • Winkels zijn verantwoordelijk voor het beheer van de wachtrijen buiten de winkel.  Er moet toezicht zijn op buitenstaande wachtende winkelaars, zodat de afstandsregels gerespecteerd worden. De organisatie buiten de winkel gebeurt volgens de richtlijnen van de lokale overheden.

De voorwaarden hebben ook betrekking op het maximaal aantal klanten per vierkante meter toegankelijke vloeroppervlakte:

 • Voor winkels geldt de norm van één klant per 10 m².
 • Winkels met een oppervlakte van minder dan 20 m² laten maximaal 2 klanten tegelijk toe, mits respecteren van de afstandsregels.
 • Grote winkels van meer dan 400 m² dienen verplicht een toegangscontrole te voorzien.
 • De toegang tot de winkelcentra, winkelstraten en parkings wordt door de bevoegde gemeentelijke overheid, in overeenstemming met de instructies van de minister van Binnenlandse Zaken, zo georganiseerd, dat de afstandsregels kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

Musea en zwembaden mogen openen conform het protocol van hun sector.

2.    Kerstperiode

Ook tijdens de kerstperiode blijven de sociale contactregels gelden. Alleenstaanden zullen op Kerstavond of Kerstdag wel hun beide contacten tegelijkertijd kunnen ontvangen om tegemoet te komen aan hun psychosociaal welzijn. 
Voor samenkomsten buiten blijft de regel van vier gelden.
De avondklok tussen middernacht en 5.00 uur blijft van kracht, net als het geldende samenscholingsverbod. Er komt ook een algemeen verbod op het verkopen en afsteken van vuurwerk.

3. Scherpere controle op reizen

Voor personen die langer dan 48 uur in het buitenland verbleven en langer dan 48 uur in België zullen verblijven, zal strenger worden gecontroleerd worden op:

 • Het invullen van het Passenger Locator Form
 • Het naleven van de verplichte quarantaine

Alle bovenstaande maatregelen gelden tot 15 januari 2021. Begin januari wordt een evaluatie gemaakt op basis van de medische indicatoren om te kijken of een overgang naar de beheersfase (zie onder) mogelijk is en voor welke sectoren.  
 

Neergaande en beheersfase

Het Overlegcomité besliste ook om naar twee fases te gaan in het sanitair beheer:

 1. Een neergaande fase waarin men de besmettingscijfers zo snel mogelijk bedwingt, met strikte maatregelen.
 2. Een beheersfase waarin de protocollen per sector van kracht zijn. De bestaande sectorprotocollen met verschillende versies per alarmniveau worden herleid tot één protocol per sector. Dit protocol geldt dan voor de beheersfase en schrijft voor hoe men zich moet gedragen in een samenleving die “coronaproof” is.  

Om van de neergaande fase naar de beheersfase te kunnen gaan, moet de incidentie voldoende lang voldoende laag zijn. Ook zullen niet alle sectoren op hetzelfde ogenblik in dezelfde fase zitten. Dit zal sterk afhangen van de epidemiologische risico van de sector.

16 november 2020 - aanvraag nieuw Vlaams beschermingsmechanisme vanaf vandaag 

Dit is een ondersteuningspremie voor de ondernemingen die open zijn, maar door de coronamaatregelen hun omzet zien dalen, en betreft de tweede coronagolf.

Ondernemingen kunnen kiezen om een premie aan te vragen voor de periode van 1 oktober tot 15 november 2020 óf voor de periode van 19 oktober tot 18 november 2020.

De aanvraag moet onafhankelijk van die keuze worden ingediend vanaf 16 november 2020 tot 31 december 2020. Meer informatie vindt u hier.

2 november 2020 - Een attest indien telewerk onmogelijk is

Telewerk is in principe verplicht bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten, voor alle personeelsleden.

Indien telewerk niet kan worden toegepast, moeten deze maatregelen nemen om de maximale naleving van de regels van social distancing te garanderen.

Ze zijn verplicht om de personeelsleden die niet kunnen telewerken een attest te bezorgen of elk ander bewijsstuk dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt.

2 november 2020 - Vlaams beschermingsmechanisme aan te vragen uiterlijk 15 november 2020

Vlaamse ondernemingen die een omzetdaling kunnen aantonen van 60% in de periode van 1 augustus 2020 tot en met 30 september 2020, kunnen een aanvraag indienen om te genieten van het Vlaams beschermingsmechanisme.

Deze premie kan worden aangevraagd vanaf 1 oktober tot uiterlijk 15 november 2020, via deze link.

30 oktober 2020 - Overlegcomité gaat over tot verstrengde lockdown

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag in het Overlegcomité beslist om over te gaan tot een verstrengde lockdown.

Sociaal leven

 • Elk gezinslid heeft recht op 1 knuffelcontact. Gezinnen mogen maar één knuffelcontact tegelijk thuis uitnodigen. Men kan geen ander bezoek thuis ontvangen. Er is een uitzondering voor mensen die alleen wonen: zij mogen naast hun knuffelcontact nog 1 persoon uitnodigen, maar niet tegelijkertijd.
 • Samenkomsten buiten: regel van vier, op veilige afstand
 • Begrafenissen met maximaal 15 aanwezigen. Zonder maaltijd of receptie achteraf.
 • Gebedshuizen open, maar zonder eredienst. Bijeenkomsten van maximaal 4 personen, met mondmasker en op veilige afstand.
 • De grenzen worden niet gesloten conform Europese afspraken, maar buitenlandse reizen worden ten stelligste afgeraden.
 • Huwelijken vinden enkel plaats in aanwezigheid van de echtgenoten, de getuigen en de ambtenaren van de burgerlijke stand.

Economisch leven

 • Telewerk is verplicht, overal waar het kan. Waar telewerk niet mogelijk is, zijn  mondmaskers en ventilatie verplicht. Bedrijfskantines gaan dicht.
 • De vakantieparken en campings worden in hun integraliteit gesloten vanaf dinsdagochtend 3 november. In vakantieparken worden indoor- en outdooractiviteiten gestopt tot dan. Zwembaden, restaurants en bars worden gesloten.  Maaltijden worden genuttigd in de vakantiehuisjes, per gezin.
 • Hotels en B&Bs blijven open, maar de restaurants en bars gaan dicht. Maaltijden worden genuttigd op kamer.
 • Niet-essentiële winkels sluiten, maar kunnen wel afhaal en thuislevering organiseren van goederen die op voorhand werden besteld. Geen toegang tot de winkel bij afhaling.
 • Om een gelijk speelveld te bewaren, beperken supermarkten en markten (< 200 personen) hun aanbod tot wat in de essentiële winkels wordt aangeboden.
 • Garages en fietswinkels voeren enkel nog herstellingen uit.
 • Niet-medische contactberoepen (inclusief kappers, grimeuses, wellness, massage, schoonheidssalons) sluiten.
 • Bedrijven en landbouwbedrijven blijven open, mits naleving van de verplichtingen inzake telewerk, mondmasker en social distancing.
 • Dierenparken sluiten.

Scholen

 • Voor alle onderwijsniveaus worden de lessen opgeschort op 12 en 13 november. De lessen hervatten op maandag 16 november.
 • Voor het secundair onderwijs gaan de leerlingen van de tweede en derde graad over op maximaal 50% contactonderwijs en dit tot 1 december. Vóór 1 december evalueren we of tot 100% contactonderwijs opnieuw mogelijk is.
 • Voor het hoger onderwijs wordt afstandsonderwijs gegeven:
  • Voor de eerstejaars: tot 1 december wanneer zij opnieuw contactonderwijs kunnen volgen.
  • Voor de ouderejaars minstens tot het einde van het kalenderjaar.
 • Leerkrachten vergaderen online; dat geldt ook voor pedagogische studiedagen.
 • Geen fysieke teambuildings

Begin- en einddatum

 • De maatregelen gaan van kracht over het hele grondgebied vanaf maandag 2 november 2020.
 • De maatregelen gelden voor anderhalve maand, tot en met zondag 13 december 2020. Voor de niet-essentiële winkels gebeurt er op 1 december een evaluatie door het Overlegcomité.

29 oktober 2020 - Hotels in het Brussels Gewest hebben tot 13 november om steun aan te vragen

Hotels in het Brussels Gewest kunnen tot 13 november een premie aanvragen.

Voor elk hotel of aparthotel kan een premie van 1.100 euro aangevraagd worden per logieseenheid.

Indien de basiscapaciteit van het hotel of aparthotel 18 of minder logieseenheden betreft, bestaat de steun uit een forfaitaire premie van 20.000 euro.

De steun bedraagt maximaal 200.000 euro per hotel of aparthotel en 800.000 euro per begunstigde.

De steunaanvraag moet uiterlijk op 13 november 2020 ingediend worden bij de dienst Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW) van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. Het stelt daartoe een formulier ter beschikking op zijn website

Daarop vindt u ook alle voorwaarden waaraan u als exploitant moet voldoen.

27 oktober 2020 - Coronamaatregelen in Vlaanderen

De Vlaamse Regering heeft op 27 oktober 2020 nieuwe maatregelen genomen om de verdere verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. De maatregelen gaan in vanaf vrijdag 30 oktober om 18 uur. Dit verandert er.

 • Economie:
  • Telewerken moet beter dan vandaag. Mensen moeten maximaal van thuis uit werken.
  • Winkelen mag nog maximaal met 2 volwassenen of 1 volwassene met minderjarige kinderen.
  • Wekelijkse markten kunnen plaatsvinden, rommel-, kerst- en andere markten niet.
  • Bedrijven die dicht moeten, kunnen net zoals de horeca op steun rekenen van de Vlaamse overheid.
 • Handhaving:
  • Algemeen verbod op samenscholingen: het samenscholingsverbod bij meer dan 4 personen, kinderen onder 12 jaar niet meegerekend, blijft gehandhaafd.
  • De controleurs van De Lijn zullen administratieve boetes kunnen uitschrijven aan reizigers die de mondmaskerplicht niet naleven.
  • De bestaande regels rond mondmaskers en de avondklok van middernacht tot 5 uur blijven behouden.
 • Sport:
  • Er zijn geen beperkingen voor –12-jarigen op het vlak van sport. 
  • Outdoor mag u individueel of binnen de richtlijnen voor samenscholingen met maximaal 4 personen sporten.
  • Professionele sporten kunnen nog wel, maar er mag geen publiek meer komen kijken.
  • Zwembaden en fitnesscentra moeten dicht.
 • Jeugd:
  • Jeugdactiviteiten voor jongeren ouder dan 12 jaar kunnen niet meer plaatsvinden, onder 12 jaar kan dat wel.
  • Overnachtingen kunnen niet meer.
  • Buitenspeeltuinen en sportterreinen buiten blijven open.
 • Cultuur en vrije tijd:
  • Alle cultuurhuizen moeten weer dicht, behalve de bibliotheken.
  • Er mogen geen evenementen meer doorgaan.
  • Indooractiviteiten zoals binnenspeeltuinen, bowling, bioscopen, wellness en sauna’s, casino’s, gokkantoren… kunnen niet meer plaatsvinden.
 • Onderwijs:
  • Ook het hoger onderwijs schakelt naar code rood en maximaal online onderwijs.
  • Fysieke lessen zijn wel mogelijk voor eerstejaars en practica.
  • De herfstvakantie wordt verlengd tot 11 november 2020 voor leerplicht- en volwassenenonderwijs.
 • Zorg: bezoek woonzorgcentrum kan nog, maar wordt beperkt tot 1 vast knuffelcontact en 1 extra contact dat elke 2 weken kan veranderen.
 • Begrafenissen, huwelijken en erediensten: er mogen maximaal 40 mensen aanwezig zijn.

De Vlaamse Regering roept nog eens extra op om de basisregels te volgen en het aantal nauwe contacten tot een absoluut minimum te beperken.

Gedetailleerde informatie over de aangepaste maatregelen volgt zo snel mogelijk op vlaanderen.be/corona.

26 oktober 2020 - Coronamaatregelen Brussel

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelden naast de nationale maatregelen volgende bijkomende maatregelen tegen het coronavirus van maandag 26 oktober 2020 tot en met 19 november 2020:

 • Verplichting om een ​​mondmasker te dragen in heel Brussel
 • Sluiting van culturele centra (alles inbegrepen, musea, tentoonstellingszalen,...)
 • Sluiting van sporthallen (onder andere zwembaden, fitnesscentra,...) met uitzondering van activiteiten voor kinderen jonger dan 12 jaar
 • Verbod op alle amateursportcompetities
 • Verbod op schooluitstappen
 • Sluiting van recreatieve plaatsen, waaronder wedkantoren, casino's,...
 • Erediensten: verbod op activiteiten (behalve uitzonderingen)
 • Thuiswerk is de regel
 • Eén persoon om boodschappen te doen
 • Alle winkels sluiten om 20u
 • Avondklok van 22u tot 6u

23 oktober 2020 - Overlegcomité verstrengt coronaregels voor sport, cultuur en hoger onderwijs

Het Overlegcomité heeft een reeks coronaregels op het vlak van sport, culturele evenementen en (hoger) onderwijs in lijn gebracht met alarmniveau 4.

De strengere regels zijn nodig om ziekenhuizen te ontlasten, te voorkomen dat alle scholen moeten sluiten, de gehele economie stilvalt en al te veel mensen zouden vereenzamen door een algemene lockdown.

Het gaat om de volgende strengere coronaregels:

 • Sportevenementen: alle professionele sportwedstrijden binnen en buiten verlopen zonder publiek. Alle amateurwedstrijden worden opgeschort. Jeugdwedstrijden voor jongeren tot 18 jaar blijven toegelaten, maar zijn enkel toegankelijk voor één enkel lid van het gezin. Het aanbieden en nuttigen van drank en voedsel blijft verboden.
 • Hoger onderwijs: de bezettingsgraad wordt herleid tot maximaal 20% mét mondmaskerplicht, behalve voor practica waarvoor dat niet mogelijk is. De regel geldt niet voor eerstejaars.
 • Indoor culturele evenementen (op cultureel, religieus, onderwijs en verenigingsvlak): maximum 40 personen, indien voldoende garanties voor coronaproof organisatie, en mits 1,5 meter-regel en mondmasker, maximum 200 personen. Het aanbieden van drank en voedsel is verboden. 
 • Openbaar vervoer: elke overheid waakt er binnen zijn bevoegdheid over dat de capaciteit van het openbaar vervoer tijdens de spitsuren optimaal is om crowding te vermijden.
 • Pretparken worden tijdelijk gesloten
 • Dierentuinen: indoor ruimtes worden gesloten; het aanbieden en nuttigen van drank en voeding is verboden.
 • Telewerk blijft de regel. Er wordt met de werkgeversfederaties overlegd om een responsabiliserende monitoring op te zetten zodat men de regel van telewerk overal toepast waar het moet.

Gezien de bijzondere urgentie van de situatie, gaan de regels onmiddellijk van kracht vanaf het moment van publicatie op vrijdag 23 oktober 2020. De regels lopen tot en met 19 november 2020, met een tussentijdse evaluatie na twee weken.

16 oktober 2020 - COVID-19 alarmniveau 4 gaat in: strengere regels vanaf maandag 19 oktober

De druk op de ziekenhuizen en op de continuïteit van de niet-COVID-19 zorg neemt toe. Sommige ziekenhuizen kampen met personeelsuitval. Ook is er een verhoogde druk op de eerstelijnszorg, met name de huisartsengeneeskunde.

Om te vermijden dat ziekenhuizen in de problemen komen, scholen moeten sluiten, de economie stilvalt en al te veel mensen zouden vereenzamen door een algehele lockdown heeft het Overlegcomité een reeks maatregelen beslist:

 • Knuffelcontacten (nauwe contacten) worden beperkt tot max. 1 persoon
 • Privésamenkomsten worden beperkt tot 4 dezelfde personen per twee weken.
 • Samenscholingen op openbaar domein worden beperkt tot maximaal 4 personen.
 • Telewerk wordt de regel, voor functies die zich ertoe lenen met respect voor de continuïteit van de bedrijfsvoering, activiteiten en dienstverlening.
 • Markten en kleine kermissen blijven open, maar het nuttigen van drank en voeding wordt verboden. Rommelmarkten, brocantes en kleine kerstmarkten zijn verboden.
 • Cafés en restaurants worden gesloten. Dit geldt voor een periode van vier weken, en wordt geëvalueerd na twee weken. Afhalen van maaltijden blijft mogelijk tot 22.00 uur. Recepties en banketten verzorgd door een professionele catering/traiteur onderneming zijn verboden, behalve in hotels voor de verblijvende gasten en koffietafel bij uitvaarten (max. 40 personen).
 • Nachtwinkels moeten sluiten om 22.00u. Er is een verbod op alcoholverkoop vanaf 20.00u.
 • Verbod om zich op de openbare ruimte te begeven tussen 24.00u en 5.00u, behalve voor essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen, zoals onder meer dringende medische redenen, professionele verplaatsingen en woon-werk verkeer.
 • Voor indoor activiteiten blijven de bestaande protocollen gelden tot aan evaluatie op 23/10. Er komt een verbod op de verkoop van drank en voeding.
 • Sportwedstrijden: compartimenten worden gehalveerd van 400 naar 200 toeschouwers (professioneel) of enkel met leden van hetzelfde huishouden (amateurs). Kantines en drankgelegenheden worden gesloten.

De federale regering en de deelstaten regering zullen alles op alles zetten om iedereen die economisch getroffen wordt, maximaal te steunen. Zo zal de federale regering het overbruggingsrecht voor zelfstandigen die moeten sluiten, verdubbelen. Bestaande steunmaatregelen zullen worden verlengd. Er komt ook een vrijstelling van RSZ. 

De maatregelen gaan in op 19 oktober en gelden voor één maand, waarna een evaluatie volgt.

6 oktober 2020 - Strengere Coronamaatregelen 

De federale regering en de minister-presidenten van de deelstaten hebben zich vandaag gebogen over de epidemiologische situatie met betrekking tot COVID-19. Het Overlegcomité beoordeelt de situatie als bijzonder ernstig en heeft daarom beslist de maatregelen te verstrengen. Het Overlegcomité heeft ook een COVID-commissaris aangeduid.

Verstrenging maatregelen

De huidige ontwikkeling van de pandemie is bijzonder zorgwekkend; het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens zit in stijgende lijn. Om een algemene lockdown te vermijden, heeft het Overlegcomité, na kennis te hebben genomen van een advies van CELEVAL, een reeks verstrengingen beslist.

 • Nauwe contacten: beperking tot maximum 3 nauwe contacten per maand. Een nauw contact is een contact dichter dan anderhalve meter zonder mondmasker.
 • Privé-bijeenkomsten thuis: maximum 4 personen, met respecteren veilige afstand of mondmasker indien niet mogelijk
 • Cafés, kantines en andere drankmogelijkheden: maximum 4 personen per tafel, uitgezonderd voor gezinsleden die onder één dak wonen
 • Niet-georganiseerde samenscholingen buiten: maximaal 4 personen, uitgezonderd voor gezinsleden die onder één dak wonen
 • Sluitingsuur cafés: 23.00 uur
 • Extra inspanningen op het vlak van sensibilisering en handhaving opdat deze maatregelen overal worden toegepast.
 • Telewerk sterk aanbevolen, meerdere dagen per week

Deze maatregelen vormen de ‘nationale sokkel’. In de provincies waar de situatie ernstiger is (op basis van de toekomstige barometer) moet de gouverneur verdere maatregelen voorstellen, in overleg met de Minister van Binnenlandse Zaken en de COVID-19 commissaris. Deze maatregelen kunnen gelden voor de hele provincie of een deel ervan.

Het strikt opvolgen van deze maatregelen is absoluut noodzakelijk om onze gezondheidszorg te beschermen, scholen maximaal open te houden en onze ouderen en kwetsbaren te beschermen. Volgt men deze maatregelen niet dan zullen nog strengere maatregelen noodzakelijk zijn. Ons sociaal leven zal verder worden ingeperkt en onze economie ernstige schade toegebracht. Het opvolgen van de maatregelen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal.

Deze maatregelen gelden voor het hele grondgebied vanaf vrijdag 9 oktober tot en met 9 november, waarna ze zullen worden geëvalueerd.

28 september 2020 - Staatswaarborg voor bepaalde kredieten

De staatswaarborg voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus wordt verlengd tot 31 december 2020.

27 juli 2020 - Aanvullende maatregelen tegen het Coronavirus

De Nationale Veiligheidsraad heeft, op basis van een nieuw rapport van Celeval, beslist om de tweeledige strategie – nationaal en lokaal – die vorige week werd ingevoerd om de heropleving van het virus aan te pakken, te versterken.

Nationale aanpak

Daartoe wordt beslist dat vanaf woensdag 29 juli en gedurende ten minste vier weken (tot eind augustus), de volgende maatregelen van kracht zijn:

 • Tot nu was de sociale bubbel voor elk individu beperkt tot 15 personen per week. Vanaf woensdag worden dat dezelfde 5 personen voor de komende vier weken en voor een heel gezin, dus niet meer per individu. Kinderen jonger dan twaalf zijn niet opgenomen in deze telling. Die 5 personen zijn mensen bovenop uw gezin met wie u dus nauwe contacten mag hebben, contacten waarvoor de veiligheidsafstand niet altijd moet worden gerespecteerd.
 • Niet-begeleide bijeenkomsten zoals familie- of vriendenbijeenkomsten zijn beperkt tot maximaal 10 personen (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend). Deze limiet geldt ook voor recepties en banketten.
 • Voor evenementen die onder toezicht en volgens protocollen plaatsvinden, zijn de burgemeesters verantwoordelijk voor een nauwgezette herevaluatie van de activiteiten die zij op hun grondgebied organiseren of reeds hebben toegestaan, rekening houdend met de epidemiologische evolutie. In ieder geval zullen de evenementen die een groot publiek trekken strikt beperkt blijven tot een maximum van 100 personen binnen en 200 personen buiten, waarbij verplicht een mondmasker moet worden gedragen. Het kan ook alleen op voorwaarde dat de veiligheidsvoorschriften en -protocollen strikt worden nageleefd.
 • Telewerk wordt waar mogelijk sterk aanbevolen om te veel contact tussen collega’s te vermijden.
 • De regels die eerder golden in winkels, nl. je boodschappen alléén doen (of vergezeld van een minderjarige die onder hetzelfde dak woont of een persoon die hulp nodig heeft) gedurende maximum 30 minuten (behalve op afspraak), worden weer van kracht.
 • Om drukte op drukbezochte plaatsen in het land te voorkomen, wordt de maatregel om burgers gratis treintickets toe te kennen, uitgesteld tot september.
 • De contactopsporing zal worden versterkt in bepaalde specifieke situaties waarin het risico op een epidemie groter is omdat individuen “actief aanwezig” zijn, d.w.z. in beweging. Op deze plaatsen worden ook contactgegevens opgevraagd, zoals in wellnesscentra en bij sportlessen. Een volledige lijst van de betrokken plaatsen zal in het ministerieel besluit worden gepubliceerd. Zij zullen aan dezelfde verplichtingen worden onderworpen als de horecasector.

Lokale aanpak

De Nationale Veiligheidsraad dringt erop aan dat de lokale overheden krachtige maatregelen nemen als de epidemiologische situatie op hun grondgebied verslechtert. Zij zullen epidemiologische gegevens ontvangen van de regionale autoriteiten en zij hebben de ruimte om in te grijpen als de situatie dat vereist.

23 juli 2020 - Fase 5 van de afbouw uitgesteld

De Nationale Veiligheidsraad is samen gekomen op 23 juli, om een stand van zaken op te maken over de gezondheidssituatie in ons land en om de nodige maatregelen te nemen.

Met het oog op de epidemiologische indicatoren is besloten om fase 5 van het afbouwplan niet te activeren. Het maximale aantal personen voor recepties en evenementen met publiek blijft dus gelijk. Wat de beurzen betreft, daar is een hervatting van de activiteiten voorzien voor 1 september, onder strikte voorwaarden en afhankelijk van de evolutie van de epidemie.

De Nationale Veiligheidsraad heeft een reeks maatregelen genomen die vanaf zaterdag 25 juli in het hele land van toepassing zullen zijn.

 • Bovenop de nu al geldende verplichtingen zal het dragen van een mondmasker ook verplicht zijn:
  • Op markten, rommelmarkten en kermissen,
  • o   In winkelstraten en op alle drukke plaatsen (privé of openbaar) zoals bepaald door de plaatselijke autoriteiten ;
  • o   In alle openbare gebouwen voor de delen die toegankelijk zijn voor het publiek;
  • o   In horecazaken, behalve als mensen aan tafel zitten ;
 • Het dragen van een masker blijft sterk aanbevolen in alle andere gevallen, vooral in situaties waar de veiligheidsafstand niet kan worden gegarandeerd.
  • De sluitingstijd van de nachtwinkels wordt vervroegd naar 22u.
  • De klanten van de horeca zal worden gevraagd een emailadres of een telefoonnummer achter te laten, zodat ze in geval van een infectie tijdig verwittigd kunnen worden. Deze informatie zal na 14 dagen worden vernietigd en kan niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan de bestrijding van het Coronavirus.

In het algemeen is beslist dat de controles zullen worden versterkt.

Aangezien de epidemiologische situatie sterk verschilt van gemeente tot gemeente, hebben de lokale autoriteiten een prominente rol te spelen.

Zij treden op binnen het kader van het ministerieel besluit. Ze kunnen daarnaast aanvullende voorzorgsmaatregelen overwegen. Dat in overleg met de gewesten en de gouverneurs, om ervoor te zorgen dat de maatregelen coherent zijn in het hele land.

Anderzijds hebben de lokale autoriteiten alle ruimte om meteen in grijpen als er uitbraken zijn op hun grondgebied. De gewesten geven gezondheidsinformatie door en bezorgen de burgemeesters een stappenplan met graduele maatregelen die op gemeentelijk niveau kunnen worden genomen, gaande van de sluiting van één enkele zaak, tot de afkondiging van een lokale lockdown. Burgemeesters nemen uiteraard de verbale en visuele communicatie van de maatregelen die in hun gemeente worden genomen, op zich. Zij moeten worden gesteund in hun aanpak, in een geest van samenwerking met alle overheidsniveaus.

Tenslotte is het essentieel om te onthouden dat er zes gouden regels van kracht zijn, met name:

 • Respecteer de hygiënemaatregelen ;
 • Doe activiteiten het liefst buiten ;
 • Wees extra voorzichtig met kwetsbare mensen ;
 • Blijf op een veilige afstand (1m50) ;
 • Beperk je contacten tot 15 personen per week ;
 • En beperk ook bijeenkomsten tot 15 personen.

De bubbel van 15 moet absoluut worden nageleefd om te vermijden dat het virus zich snel kan verspreiden. Iedereen moet een lijst kunnen opmaken van alle mensen met wie hij of zij tijdens de voorbije week nauwe contacten heeft gehad.

24 juni 2020 - Fase 4 van afbouw vanaf 1 juli

De Nationale Veiligheidsraad bereikte een akkoord om vanaf 1 juli over te gaan tot fase 4 van de afbouw.

De zes gouden regels blijven van kracht, namelijk:

 • de hygiënevoorschriften moeten gerespecteerd worden;
 • activiteiten worden liefst in de buitenlucht georganiseerd;
 • extra voorzorgsmaatregelen voor mensen die tot risicogroepen behoren;
 • de veiligheidsafstand moet gerespecteerd worden;
 • de regel van de uitgebreide bubbel wordt vergroot van 10 naar 15 verschillende mensen per week, naast het gezin. Ter herinnering: dit is een individueel recht;
 • groepsactiviteiten mogen niet meer dan 15 personen omvatten, inclusief kinderen. Dit geldt voor alle niet-gekaderde samenscholingen, ongeacht of ze binnen- of buitenshuis plaatsvinden.

Mogen onder bepaalde voorwaarden openen:

 • zwembaden en wellnesscentra;
 • pretparken en binnenspeeltuinen;
 • theaters en bioscopen;
 • casino’s en speelzalen;
 • congreszalen;
 • receptie- en feestzalen met een limiet van 50 personen.

Eén van de voorwaarden is de toepassing van protocollen. Daarnaast gelden de algemene regels die al van kracht zijn voor andere activiteiten, zoals het verplicht in acht nemen van de veiligheidsafstand, het invoeren van tijdslots en crowd management, het schoonmaken van de infrastructuur en het dragen van mondmaskers, wat nog steeds sterk wordt aanbevolen.

Volgende activiteiten mogen in dit stadium nog niet hervatten:

 • activiteiten gelinkt aan het nachtleven, zoals nachtclubs;
 • massa-evenementen.

Desalniettemin zal het mogelijk zijn om vanaf 1 juli activiteiten met publiek te organiseren, onder bepaalde voorwaarden die zijn vastgelegd in protocollen.

Voor reguliere evenementen die in permanente infrastructuren zoals theaters, bioscopen, tribunes en congreszalen worden georganiseerd, zullen dus protocollen worden opgesteld met de bevoegde ministers en de experts van de GEES.

Voor éénmalige evenementen in de publieke ruimte zal vanaf 1 juli een online-instrument (matrix) beschikbaar zijn, dat als referentie zal dienen voor de lokale overheden bij het verlenen van vergunningen voor deze evenementen. Er zullen ook duidelijke regels moeten worden toegepast.

Voor al deze gebeurtenissen geldt een capaciteitslimiet van:

 • 200 mensen binnen;
 • 400 mensen buiten.

Deze capaciteitslimiet zal in augustus opgetrokken worden naar 400 personen binnen en 800 personen buiten, op voorwaarde dat de gezondheidssituatie het toelaat. Een uitzondering om deze limiet te overschrijden kan worden gevraagd voor permanente infrastructuren met een zittend publiek, met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften.

Het maximum aantal deelnemers in de buitenlucht is ook van toepassing voor demonstraties. Deze moeten altijd het voorwerp uitmaken van een verzoek om toestemming van de lokale overheden. In ieder geval moeten ze altijd statisch zijn en plaatsvinden op een plaats waar de veiligheidsafstand kan worden nageleefd.

Tegelijkertijd zullen, naast de hervatting van deze activiteiten, bepaalde protocollen vanaf 1 juli worden versoepeld:

 • De mogelijkheid om naar de winkel te gaan met mensen uit de contactbubbel en zonder tijdslimiet. De veiligheidsafstand geldt altijd.
 • De opheffing van de beperking op het aantal marktkramen. De gezondheidsprotocollen en -voorschriften blijven van toepassing.

Wat de vooruitzichten op langere termijn betreft, wordt de start van het nieuwe schooljaar al volop voorbereid

18 juni 2020 - Aanplakking van vergunningsbeslissingen inzake stedenbouw in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De Brusselse regering voorziet in een wijziging van de vorm en van de procedures voor de bekendmaking en de terbeschikkingstelling van de beslissingen inzake stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en stedenbouwkundige attesten. 
De voorziene maatregelen voor bekendmaking en terbeschikkingstelling van stedenbouwkundige beslissingen konden immers niet worden ingevoerd omdat ze onverenigbaar waren met de 'social-distancing'-regels die werden uitgevaardigd door de Nationale Veiligheidsraad in het kader van de coronacrisis. Bijgevolg werd de informatie aan het publiek sinds 16 maart 2020 sterk beperkt. Aangezien een terugkeer naar een "normale" situatie niet op korte termijn voorzien wordt, voorziet de Brusselse regering in: 
 • de afschaffing van de aanplakking op de gemeentelijke aankondigingsborden;
 • de afschaffing van de aanplakking op 100 m aan weerszijden van het goed;
 • het belasten van de aanvrager met de aanplakking op het goed van de stedenbouwkundige en verkavelingsvergunning alsook op de bestaande of toekomstige toegangen tot het betrokken goed. 
Deze modaliteiten zullen van toepassing zijn voor elke beslissing die aangeplakt moet worden tussen 16 juni en 31 december 2020. 

12 juni 2020 - Nieuwe maatregelen voor het 3de luik van het Federale plan voor sociale en economische bescherming 

De Kern uitgebreid met de partijen die de federale regering steunen, heeft vrijdag een akkoord bereikt over een reeks aanvullende steunmaatregelen die deel uitmaken van het 3de luik van het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming.

Een eerste deel van de steunmaatregelen is bedoeld om investeringen aan te moedigen. Concreet gaat het over:

 • Een nieuw tax shelter-systeem Covid-19, tijdelijk tot het einde van het jaar en dat openstaat voor alle KMO’s die de gevolgen van de Covid-19-crisis hebben ondervonden.
 • Een verhoogde investeringsaftrek (25%) voor investeringen die tussen 12 maart en 31 december 2020 zijn gedaan.
 • De verhoging van 50 naar 100% van de aftrekbaarheid van kosten verbonden aan de organisatie van evenementen en de catering tot 31 december. Zo wordt voorkomen dat de evenementen massaal worden uitgesteld tot volgend jaar, waardoor de al zwaar getroffen sector nog meer problemen zou kunnen krijgen.
 • De opschorting van het btw-voorschot van december 2020. Ter herinnering: bedrijven moeten normaal gesproken vóór 20 december een voorschot betalen en dit zal met een maand worden uitgesteld. Het doel is opnieuw de liquiditeit van de bedrijven te verbeteren.
 • Een verhoging van 10 tot 20% van het aandeel van het netto-inkomen dat in aanmerking komt voor de belastingvermindering voor giften. Tegelijkertijd zal de belastingvermindering voor giften aan erkende instellingen in 2020 worden verhoogd van 45 naar 60%. Deze laatste bepaling is met name gericht op de vrijwilligerssector en zal ngo’s en non-profitorganisaties steunen waarvan de activiteiten van algemeen belang zwaar zijn getroffen door de crisis.

Een tweede deel betreft de arbeidsorganisatie. Het gaat over:

 • De creatie van een Corona werkloosheid aangepast, die bestaat uit een overgang van tijdelijke werkloosheid door corona-overmacht naar de klassieke economische werkloosheid. Deze ‘overgangs’ economische werkloosheid kan worden gebruikt als het bedrijf een omzetdaling van 10% optekent. De werknemer zal 2 dagen opleiding volgen per maand werkloosheid en zal 70% van zijn laatste geplafonneerde loon blijven ontvangen.
 • De mogelijkheid voor ondernemingen in herstructurering of die in moeilijkheden verkeren om de arbeidsduur te verminderen in afwachting van de hervatting van hun normale activiteiten en om ontslagen te voorkomen, hetzij via een collectieve arbeidsduurvermindering, hetzij via het tijdskrediet, hetzij via het tijdskrediet eindeloopbaan waarvan de toegang met een uitkering zal worden verlaagd van 57 tot 55 jaar.
 • Uitbreiding van de toegang tot corona-ouderschapsverlof. Het loopt tot 30 september met een uitkering die wordt verhoogd tot 150% voor eenoudergezinnen en gezinnen met een kind met een beperking.
 • De door telewerkers gemaakte kosten zullen gemakkelijker kunnen worden vergoed, tot een maximum van 127 EUR per maand, met het oog op een beter evenwicht in de toekomst tussen werk en privé.

6 juni 2020 - Akkoord Kern over steunmaatregelen

In een eerste pakket zitten maatregelen die de federale regering al genomen had, en die verlengd worden tot en met 31 augustus 2020. De belangrijkste maatregelen zijn :

 • de tijdelijke werkloosheid door corona-overmacht;
 • het overbruggingsrecht voor zelfstandigen;
 • en het corona-ouderschapsverlof.

Dat geldt ook voor andere maatregelen zoals het bevriezen van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen, alle maatregelen voor kunstenaars, de subsidie van 3 miljoen euro aan de OCMW’s voor voedselhulp en de voordelen voor wie computerapparatuur schenkt aan scholen.

Er zijn vier specifieke steunmaatregelen genomen voor sectoren in moeilijkheden, waaronder de Horeca, om de sociaal-economische gevolgen van een geleidelijke hervatting van de activiteiten te verzachten. Het gaat om:

 • Een verlenging en verbetering van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen tot 31 augustus 2020 en verlengbaar tot en met 31 december 2020;
 • Tegelijk een verlenging van de tijdelijke werkloosheid tot 31 december 2020.
 • Om de financiële situatie van de horecazaken te verbeteren, wordt de btw op alle diensten, met uitzondering van alcoholische dranken, tot 31 december 2020 verlaagd tot 6%;
 • In zwaar getroffen sectoren die hun toevlucht moesten nemen tot tijdelijke werkloosheid, werd een akkoord bereikt om de komende drie maanden een gedeeltelijke vrijstelling van de betaling van de bedrijfsvoorheffing toe te kennen. Dat zal ook een stimulans zijn om werknemers die nu nog tijdelijk werkloos zijn, terug aan het werk te laten gaan.

Wat de solvabiliteit van de ondernemingen betreft, daar zal de bankgarantie worden verlengd. De modaliteiten voor de uitbreiding ervan naar KMO’s, zullen snel in het Parlement worden besproken. Voorstellen om kunstenaars te ondersteunen worden daar volgende week ook besproken.

Er was ook aandacht voor de koopkracht van de Belgen. De federale regering en de tien partijen willen een positieve dynamiek creëren, allereerst en prioritair voor de mensen, maar ook voor de  economische activiteit van ons land. Bij de maatregelen zit onder meer:

 • Een consumptiecheque van 300 euro, gericht op de zwaarst getroffen sectoren. Die kan door de werkgever worden toegekend voor de aankoop van goederen en diensten in de horecasector, de cultuursector enz. Deze cheque is 100% aftrekbaar en belastingvrij.
 • Extra steun van 6 keer 50 euro per maand voor leefloners, mensen met een beperking en mensen die recht hebben op een IGO (inkomensgarantie voor ouderen).
 • Elke inwoner van dit land zal kunnen genieten van een rail pass (NMBS) met 10 ritten die geldig is van 1 juli tot en met 31 december. Het supplement om een fiets mee te nemen op de trein, wordt tijdelijk geschrapt.

Daarnaast komt er extra steun voor de OCMW’s door middel van een verdere tijdelijke verhoging  van het terugbetalingspercentage van de federale overheid met 15 procent.

De tien partijen zijn akkoord gegaan om, na dit eerste pakket maatregelen, nog verder te onderhandelen over extra steunmaatregelen die dit eerste pakket kunnen aanvullen.

3 juni 2020 - Start van fase 3 van het afbouwplan vanaf 8 juni 

Op 3 juni keurde de Nationale Veiligheidsraad de overgang naar fase 3 van het afbouwplan vanaf 8 juni goed. 

Dit betekent een radicale verandering in de aanpak ten opzichte van de regels die tot nu van kracht waren. Van nu af aan is vrijheid immers de regel en wat niet meer de uitzondering.

Bepaalde activiteiten blijven verboden omdat ze ofwel een te nauw contact tussen mensen of massabijeenkomsten met zich meebrengen, ofwel omdat er nog geen protocollen - d.w.z. specifieke regels voor een sector – konden worden bepaald.

Voor deze nieuwe aanpak zijn de volgende regels van toepassing: 

Wat het individuele gedrag betreft, zijn er zes gouden regels:​

 • De hygiënemaatregelen blijven essentieel;
 • Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten ruimtes voldoende worden verlucht;
 • Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren. Er wordt een charter opgesteld voor ouderen die vrijwilligerswerk doen om hun wat meer duidelijkheid te geven over de activiteiten die ze veilig kunnen doen;
 • De veiligheidsafstand blijft gelden, behalve voor mensen binnen hetzelfde gezin, voor kinderen jonger dan 12 jaar onderling en voor mensen met wie er nauwer contact is, d.w.z. de uitgebreide bubbel. Wie de veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen;
 • Het is mogelijk om wekelijks met 10 verschillende personen nauwer contact te hebben, bovenop de gezinsleden (=uitgebreide persoonlijke bubbel). Dit is een individueel recht. Deze 10 personen mogen elke week veranderen;
 • Georganiseerde sport- en nu ook culturele activiteiten onder begeleiding van een verantwoordelijke zijn beperkt tot 20 personen in juni en tot 50 personen in juli, op voorwaarde dat de veiligheidsafstand worden gerespecteerd.
 • Groepsbijeenkomsten worden beperkt tot maximaal 10 personen, inclusief kinderen. Dit geldt voor alle bijeenkomsten, ongeacht of ze thuis of buitenshuis plaatsvinden (bijvoorbeeld in het park of op restaurant);

Over het reglementair kader:

 • Alle georganiseerde activiteiten worden hervat, tenzij de herstart in een andere fase wordt gepland, met protocollen die zowel de gebruikers als het personeel beschermen. Deze protocollen worden bepaald door de bevoegde minister, na advies van de GEES, in overleg met de sector en, in het geval van noord-zuidaangelegenheden, met een interfederale aanpak;
 • De protocollen worden tegen 1 juli geëvalueerd. Als er voor een subsector geen protocol bestaat, wordt een document online geplaatst met de algemene regels die op zijn minst van toepassing zouden moeten zijn;
 • Het wordt aangeraden om te telewerken als dat mogelijk is.

Horeca, sport en cultuur zijn de hoofdsectoren waarvoor belangrijke beslissingen zijn genomen.

Horecasector

De sector mag gedeeltelijk heropenen. Speelhallen (bv. casino's), banket- en receptiezalen zullen echter pas op 1 juli opnieuw open mogen. Wat betreft de banket- en receptieruimtes zal dit mogelijk zijn met een maximum van 50 personen, onder dezelfde voorwaarden als de catering. Nachtclubs mogen nog niet opengaan voor eind augustus, omdat er geen veiligheidsafstand kan worden voorzien.
Naast deze uitzonderingen zullen alle andere horecagelegenheden zoals cafés, bars en restaurants opnieuw opengaan, volgens een zeer nauwkeurig protocol.
De hoofdlijnen van dit protocol zijn onder andere:

 • Een afstand van 1m50 tussen de tafels;
 • Maximaal 10 personen per tafel;
 • Elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten;
 • De obers moeten een masker dragen;
 • Alle horecagelegenheden mogen tot één uur 's morgens openblijven, net zoals de nachtwinkels.

Culturele sector

Vanaf 8 juni mogen culturele activiteiten zonder publiek worden hervat. Voorstellingen met publiek - inclusief bioscopen - kunnen vanaf 1 juli worden hervat, maar altijd volgens precieze regels met betrekking tot het beheer van het publiek, zoals het respecteren van de veiligheidsafstand in het publiek en maximaal 200 aanwezigen.
De organisatie van de activiteiten moet zodanig worden gepland dat te grote bijeenkomsten, bijvoorbeeld buiten de zaal, worden vermeden.
Wanneer mensen deelnemen aan culturele - maar ook vrijetijdsactiviteiten - is het dragen van een masker te allen tijde aan te bevelen.
Sportieve en nu ook culturele activiteiten die worden georganiseerd en begeleid door een verantwoordelijke zijn beperkt tot 20 personen in juni en 50 personen in juli, met inachtneming van de veiligheidsafstanden.
In deze twee sectoren - maar niet alleen daar - zullen de zeer geleidelijke heropening en de daarmee samenhangende voorwaarden de rendabiliteit bemoeilijken. Op federaal en regionaal niveau wordt momenteel gewerkt, naast de uitbreiding of aanpassing van de generieke maatregelen ter ondersteuning van de economie, aan een reeks gerichte maatregelen om bepaalde sectoren te helpen.

Sportsector

Vanaf 8 juni kunnen de contactloze sportactiviteiten worden hervat, indoor en outdoor, amateur of professioneel, competitie en training. Sportzalen en fitnessruimtes mogen ook heropenen, mits het protocol in acht wordt genomen.
Maar:

 • Contactsporten (bv. judo, boksen, voetbal enz.) moeten altijd beperkt blijven tot "contactloze" trainingen;
 • Wat de sportfaciliteiten betreft, zullen de protocollen ook moeten worden gevolgd. Kleedkamers en douches zullen nog steeds niet toegankelijk zijn;
 • Zwembaden, sauna's en wellnesscentra moeten in dit stadium gesloten blijven.

Nog wat de sport betreft, is alles vanaf 1 juli weer toegestaan, op voorwaarde dat de protocollen worden nageleefd.
Zowel in de culturele sector als de sportsector zal vanaf 1 juli een zittend publiek van maximaal 200 personen - ongeacht de grootte van de zaal - zijn toegestaan, met inachtneming van de veiligheidsafstanden en altijd met strikte naleving van de protocollen.

Reizen

Vanaf 8 juni is het mogelijk om in België uitstappen van één of meerdere dagen te doen.
Vanaf 15 juni zal België zijn grenzen openen voor reizen naar en vanuit de Europese Unie, met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk en de vier andere Schengenlanden (Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen). Elk land beslist echter zelf of het zijn grenzen al dan niet opent. Om de situatie in het land van bestemming te kennen, is het daarom raadzaam de website van Buitenlandse Zaken te raadplegen. De voorwaarden voor reizen buiten Europa moeten nog worden vastgesteld in het licht van de evolutie van de gesprekken op Europees niveau.

Bijeenkomsten

Culturele en vrijetijdsactiviteiten moeten zodanig worden georganiseerd dat bijeenkomsten worden vermeden. Het dragen van een masker is te allen tijde aan te bevelen.

Grote massa-evenementen zijn tot en met 31 augustus verboden.

Aan het begin van de zomer zal een online evaluatie-instrument beschikbaar worden gesteld voor organisatoren die willen weten of ze een evenement kunnen organiseren en onder welke voorwaarden.

Fases 4 en 5 van onze afbouwstrategie vinden plaats in juli en augustus, als de epidemiologische situatie het toelaat.

26 mei 2020 - Credendo Bridge Guarantee goedgekeurd

De Europese Commissie heeft de Credendo Bridge Guarantee goedgekeurd.  

Dit is een garantie, die door Credendo, die optreedt namens de Staat, werd gelanceerd voor leningen aan bedrijven met internationale activiteiten die door de coronavirusepidemie zijn getroffen.

Met deze garantie wil men bedrijven, en met name KMO's, de mogelijkheid bieden om bankleningen te verkrijgen die in deze moeilijke periode nodig zijn.

Credendo garandeert tot 80% van overbruggingskredieten met een maximale looptijd van één jaar en met een plafond van 10 miljoen euro per onderneming.

Dankzij deze garantie kunnen bedrijven die internationaal actief zijn gemakkelijker een krediet verkrijgen en kunnen de kredietbedragen hoger liggen, terwijl de bank die het krediet toekent een grotere capaciteit en meer comfort heeft.

Alle informatie, technische kenmerken, acceptatiecriteria en aanvraagformulieren voor deze garantie vindt u op de volgende website: https://www.credendo.com/nl/covid-19.

13 mei 2020 - Afbouw lockdown - opstart fase 2 vanaf 18 mei 2020

De Nationale Veiligheidsraad (NVR) heeft vandaag beslist om vanaf 18 mei fase 2 van het afbouwplan op te starten.

In deze fase gaat het vooral over de geleidelijke heropstart van de lessen voor bepaalde leerlingen in het basis- en secundair onderwijs onder strikte organisatorische voorwaarden. 

Een tweede aspect in deze fase is cultuur. De NVR heeft beslist dat musea en culturele bezienswaardigheden – historische gebouwen en monumenten, kastelen, citadellen – vanaf 18 mei weer open kunnen, op voorwaarde dat ze een online of telefonisch ticketing systeem opzetten en de nodige maatregelen nemen om te vermijden dat het te druk wordt. Bibliotheken blijven open, onder dezelfde voorwaarden als nu.

Wat het economische leven betreft, is beslist dat de contactberoepen in deze fase hun activiteit kunnen hernemen, onder bepaalde voorwaarden. Zo moeten ze werken op afspraak, een mondmasker of mondneusbescherming dragen (personeel en klanten) en moeten ze de veiligheidsafstand tussen de klanten respecteren.

Verder mogen er – met instemming van de lokale overheden –  opnieuw markten worden georganiseerd. Die markten mogen maximaal 50 kramen hebben, er moet een circulatieplan worden opgesteld en de veiligheidsafstand moet altijd gerespecteerd worden. Het dragen van een masker of mondneusbescherming is verplicht voor de marktkramers en hun personeel en wordt ook voor klanten sterk aanbevolen.

Tot slot zijn er nog een aantal andere beslissingen genomen met betrekking tot sport en vrije tijd. Trekpleisters in de natuur, zoals dierenparken, zullen ook weer open mogen gaan, op voorwaarde dat ze een online of telefonisch ticketingsysteem invoeren om de toegang voor het publiek te beperken, een circulatieplan opstellen en dat cafetaria’s en restaurants gesloten blijven, net als attracties en speeltuinen. Reguliere sporttrainingen en -lessen in de buitenlucht en in clubverband mogen worden hervat, als ze de veiligheidsafstand respecteren en als er een coach aanwezig is. De groepen mogen niet groter zijn dan 20 personen en sportclubs mogen alleen heropenen op voorwaarde dat alle maatregelen worden genomen om de veiligheid van de sporters te waarborgen.

Wat huwelijken en begrafenissen betreft, zal het mogelijk zijn om vanaf 18 mei een maximum van 30 personen te ontvangen op plechtigheden, onder bepaalde voorwaarden, waaronder het respecteren van de veiligheidsafstand. Het is echter niet toegestaan om na de plechtigheid een receptie te organiseren.

De volgende stap in het afbouwplan zal niet vóór 8 juni plaatsvinden. En na fase 3 zullen er nog meer fases volgen. 

Het gedetailleerde plan voor de geleidelijke afbouw van alles wat sport en cultuur is, zal worden gecommuniceerd zodra er een akkoord over is met de GEES. Hetzelfde geldt voor de geleidelijke hervatting van de toeristische activiteiten en de heropening van restaurants, terrassen en cafés.

Alle culturele, sportieve, toeristische en recreatieve evenementen zijn verboden tot en met 30 juni.

13 mei 2020 - Termijnen erf- en registratiebelastingen opnieuw verlengd in Vlaamse Gewest

De Vlaamse Belastingdienst verlengt de termijnen om te voldoen aan de verplichtingen voor erf- en registratiebelastingen met nog eens twee maanden tot en met 30 september 2020.

Deze termijnverlenging is van toepassing op termijnen die aflopen tijdens de coronaperiode én op termijnen die aflopen binnen de twee maanden na de coronaperiode.

Voor de registratiebelasting gaat het om de termijn:

 • voor de registratie van een akte;
 • om te voldoen aan de voorwaarden om gunstregimes te behouden;
 • voor de teruggave bij wederverkoop binnen de twee jaar;
 • voor de meeneembaarheid door verrekening;
 • voor de domiciliëringsverplichting in de enige gezinswoning;
 • voor domiciliëringsvoorwaarde bij het verlaagd tarief voor bescheiden woning (“klein beschrijf");
 • voor de voorwaarde van verkoop van een verhinderend onroerend goed bij verschillende gunstregimes.

Voor de erfbelasting gaat het om de termijn om een aangifte van nalatenschap in te dienen.

Het is niet nodig om hier zelf uitstel voor aan te vragen. 

12 mei 2020 - Tijdelijke opschorting voor getroffen ondernemingen verlengd tot 17 juni

Vandaag verscheen een persbericht van Minister Geens dat het KB nr 15 dat ondernemingen tijdelijk beschermt tegen bewarend en uitvoerend beslag en faillietverklaring (en gerechtelijke ontbinding) en de ontbinding van overeenkomsten wegens wanbetaling, verlengd wordt tot 17 juni 2020.

8 mei 2020 - Verlenging maatregelen Raad van State

Een recent verschenen KB verlengt de maatregelen ingevoerd door het KB nr. 12 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging voor de Raad van State en de schriftelijke behandeling van de zaken’ (zie Coronablog-bericht van 22 april 2020). Dit KB trad in werking op 4 mei 2020.
 
De behandeling door middel van een schriftelijke procedure of, uitzonderlijk, door middel van video/Skype-zittingen van vorderingen tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid zal mogelijk zijn tot 17 juni 2020 (i.p.v. 2 juni 2020)
 
Alle andere vorderingen en beroepen (andere dan uiterst dringende) kunnen zonder openbare terechtzitting worden behandeld, mits alle partijen daarom zelf verzoeken of daarmee akkoord gaan, en dit tot 60 dagen na het verstrijken van de nieuwe einddatum (dus tot 17 juli 2020 (i.p.v. 2 juli 2020)). Het betreft alleen zaken waarin reeds alle procedurestukken zijn gewisseld en die klaar zijn om te worden vastgesteld voor openbare terechtzitting.
 
De regeling voor de termijnen voor het instellen en het behandelen van de procedures voor de afdeling Bestuursrechtspraak, wordt niet opnieuw verlengd. De reden hiervoor is dat er geen juridische onzekerheid mag bestaan over een langere periode voor wat de geviseerde overheidshandelingen betreft.

6 mei 2020 - Afbouwstrategie Fase 1b

De Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de ministers-presidenten, is bijeengekomen om de nieuwe fase van de afbouwstrategie, namelijk fase 1b, die op 11 mei van start gaat, te valideren, te vervolledigen en te verduidelijken. De experts hebben groen licht gegeven voor deze nieuwe fase.

Op 11 mei zullen we ook de winkels heropenen. Bij deze heropening moeten de volgende regels strikt in acht genomen worden:

 • Net als voor de winkels die al open zijn – zal slechts 1 klant per 10m² worden toegestaan en dit voor maximaal 30 minuten. Een uitzondering wordt gemaakt voor kleinere winkels.
 • Elke klant wordt ten zeerste aanbevolen om in de winkels bescherming te dragen die de neus en de mond bedekt. In ieder geval moet de veiligheidsafstand worden gerespecteerd.
 • Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de gezondheid en de veiligheid van hun werknemers en moeten alles in het werk stellen om veilige werkomstandigheden te garanderen.

Om drukte te vermijden, zal iedereen zijn boodschappen alleen moeten doen.

Een uitzondering wordt gemaakt voor kinderen jonger dan 18 jaar – zij mogen door een ouder worden begeleid – en voor mensen die hulp nodig hebben. Het is ook aan te raden om naar de winkels te gaan die zich in een stad of gemeente in de buurt van uw huis of werkplek bevinden.

Daguitstapjes en toeristische activiteiten blijven verboden. Ook bijeenkomsten zijn nog altijd verboden. De lokale autoriteiten zullen ervoor zorgen dat de veiligheidsafstand in de openbare ruimte wordt gehandhaafd en zullen de nodige maatregelen nemen. Er moet voorrang worden gegeven aan mensen ouder dan 65 jaar, mensen met beperkte mobiliteit en aan het zorgpersoneel.

Het openbaar vervoer mag gebruikt worden als men geen alternatief heeft. Het doel is om degenen die er het meest nood aan hebben, toegang te geven tot het openbaar vervoer.

Contactberoepen buiten de medische en paramedische zorg mogen hun activiteit nog niet hernemen.

Ook de markten zullen in deze fase niet kunnen worden hervat. Alleen individuele marktkramen (food en non-food) zullen worden toegestaan, en dit door de lokale autoriteiten en op de gebruikelijke locaties. Zoals overal zal de veiligheidsafstand moeten worden gerespecteerd.

Cafés, bars, restaurants en de feest-, recreatieve, culturele en toeristische plaatsen blijven ook in deze fase gesloten.

De volgende fase is op dit moment voorzien voor 18 mei. De gemeenschappen en de onderwijswereld werken al samen om te zorgen voor een geleidelijke hervatting van de lessen in het basis- en het secundair onderwijs.

In de tussentijd zullen de haalbaarheid en de voorwaarden bepaald worden voor:

 • De hervatting van de markten;
 • De heropening van musea, bibliotheken, dierentuinen etc.;
 • De heropening van beroepen met fysiek contact zoals kappers;
 • De uitbreiding van het aantal aanwezigen op bruiloften en begrafenissen;
 • De hervatting van de sporttrainingen in open lucht en van sport- en culturele evenementen;
 • Daguitstappen, de tweede verblijven of de vakantiewoningen zullen aan de orde komen tijdens de voorbereiding van fase 3 (geschatte datum: 8 juni).

27 april 2020 - Generieke gids "Veilig aan het werk"

De sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, de Beleidscel van de Minister van Werk en experten van de FOD Werkgelegenheid werkten deze praktische gids uit.

Deze "Generieke Gids" (light) (volledige versie) dient als referentie voor een geleidelijke economische herstart in gezonde en veilige omstandigheden voor iedereen. Het wordt ook de basis voor het sluiten van sectorale akkoorden (De protocollen).

Diverse sectoren hebben reeds van deze algemene gids een praktische sectorale vertaling voorzien.


24 april 2020 - Algemene opschorting voor bedrijven getroffen door coronamaatregelen

Vandaag verscheen het KB dat voorziet in een tijdelijke opschorting waardoor ondernemingen als schuldenaar beschermd zijn tegen bewarend en uitvoerend beslag en faillietverklaring (en gerechtelijke ontbinding).

Let wel! Dit betekent niet dat de verplichting wegvalt om opeisbare schulden te betalen.

Hierover binnenkort meer in ons artikel "Coronacrisis en insolventieproblemen".

24 april 2020 - Veiligheidsraad legt exitstrategie vast

De strikte inperkingsmaatregelen blijven van kracht tot en met 3 mei. Daarna zou België kunnen beginnen met de afbouw van de maatregelen, als de omstandigheden het toelaten.

Regels blijven van kracht

Ongeacht de afbouwfase, blijven bepaalde regels van kracht, zoals:

 • Het beperken van contacten tussen mensen;
 • Het respecteren van veilige afstanden;
 • Goede hygiënische reflexen, ook wel “barrièregebaren” genoemd.

De mond en de neus bedekken

Het bedekken van mond en neus is belangrijk tijdens de afbouw. Dat kan met een zogenaamd comfortmasker of een alternatief beschermingsmiddel zoals een sjaal of een bandana. Dat wordt:

 • aanbevolen in de openbare ruimte,
 • verplicht op het openbaar vervoer voor gebruikers van 12 jaar en ouder. Deze maatregel treedt in werking vanaf 4 mei. Op zich biedt een masker geen afdoende bescherming, het moet bekeken worden binnen het bredere gebruik van mondmaskers, hygiënemaatregelen en fysieke afstand.

De federale overheid en de deelstaten zullen er samen voor zorgen dat elke burger gratis minstens één standaard stoffen mondmasker krijgt dat de mond en de neus volledig bedekt. Mensen zullen ook twee “filters” krijgen, om in gekochte of gemaakte maskers te stoppen. Chirurgische maskers en FFP2-maskers blijven voorbehouden voor professionals in de gezondheidszorg, in de woonzorgcentra, in de residentiële voorzieningen en bij de veiligheidsdiensten.

Op de werkvloer moet de werkgever – ook in de publieke sector – z’n werknemers beschermen als dat nodig is.

Het gebruik van het openbaar vervoer

Geleidelijke afbouw zal onvermijdelijk leiden tot een toename van het gebruik van het openbaar vervoer. Om drukte te vermijden is het raadzaam om:

 • u te verplaatsen met eigen middelen (lopen, fietsen, auto, enz), om zo voorrang te geven aan wie het openbaar vervoer het hardst nodig heeft;
 • en het spitsuur te vermijden.

Werkvloer

Wat de organisatie van het werk betreft, heeft de Groep van Tien een generieke gids van good practices gevalideerd. Die dient als basis voor sectoriële- of ondernemingsakkoorden die moeten afgesloten worden en ook als referentie voor een progressieve heropstart van de economie onder veilige en zekere voorwaarden voor iedereen.

Afbouwstrategie

1. Fase 1 – a (4 mei)

 • Voor de industrie en B2B-services

Telewerk blijft de norm. Indien de bedrijven niet kunnen voldoen aan de fysieke afstand, kan dat gecompenseerd worden door een reeks gezondheidsaanbevelingen te volgen, waaronder het dragen van een masker.

 • Voor de winkels en de horeca

Daar veranderen de regels niet, behalve voor de stoffenwinkels, die – gezien hun belangrijke rol in de productie van mondmaskers – hun deuren mogen openen.

2. Fase 1 – b (11 mei)

 • Voor de winkels

Alle winkels mogen open gaan, zonder discriminatie op basis van grootte of sector. Dat zal onder voorwaarden gebeuren, die bepaald zullen worden in overleg met de sectoren en de sociale partners.

Er zijn drie soorten voorwaarden, met betrekking tot:

 • de organisatie van het werk,
 • de ontvangst van klanten,
 • en het beperken van de toegang tot de winkel, om drukte te vermijden.

De uitoefening van zogenaamde contactberoepen (zoals dat van kapper bijvoorbeeld) is in deze fase nog niet toegestaan.

3. Fase 2 (18 mei)

 • Voor de winkels

Het zal bekeken worden of en onder welke voorwaarden zogenaamde contactberoepen hun activiteit opnieuw zouden kunnen uitoefenen, ook hier onder voorwaarden.

 • Op vlak van cultuur

De opening van de musea kan ook overwogen worden tijdens fase twee, ook onder voorwaarden, bijvoorbeeld via een systeem van ticketing.

4. Fase 3 (Ten vroegste vanaf 8 juni)

Meerdere punten zullen bekeken worden :

 • De modaliteiten voor de mogelijke en geleidelijke heropening van restaurants en in een latere fase ook cafés, bars en dergelijke. Dit zal in ieder geval onder strikte voorwaarden moeten gebeuren.
 • Verschillende zomeractiviteiten zoals buitenlandse reizen, kampen van jeugdbewegingen (daarover moet eind mei een beslissing vallen), stages, toeristische attracties maar ook kleinere openluchtevenementen.

De enige zekerheid is dat massa-evenementen zoals festivals niet voor 31 augustus mogen plaatsvinden.

Voorwaarden om te slagen :

Om ervoor te zorgen dat de afbouw onder de best mogelijke omstandigheden gebeurt, zullen testing en tracing een belangrijke rol spelen.

Wat de testing betreft, is het de bedoeling een laboratoriumtest aan te bieden aan alle mensen die hem nodig hebben, d.w.z. iedereen die symptomen heeft en van wie de arts vermoedt dat hij of zij besmet is, voor mensen die door hun beroep in hoge mate zijn blootgesteld aan het virus, en voor mensen die intensief contact hebben gehad met een besmet persoon.

22 april - Verlenging termijnen Raad van State

In navolging van de burgerlijke hoven en rechtbanken is er voor de Raad van State op 22 april een bijzonderemachten-KB uitgevaardigd om te zorgen voor werkbare procedureregels en -termijnen tijdens de Coronacrisis. De afwijkende procedures zijn reeds vanaf 9 april van kracht. 
Concreet worden volgende maatregelen getroffen: 
 • De termijnen voor het instellen en het behandelen van de procedures voor de afdeling Bestuursrechtspraak, die aflopen tijdens de periode van 9 april 2020 tot en met 3 mei 2020 (einddatum die nog door de Koning kan worden aangepast) worden automatisch verlengd tot dertig dagen na afloop van die periode (dus tot 2 juni 2020).
 • Vorderingen tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid: deze zaken worden behandeld door middel van een schriftelijke procedure of, uitzonderlijk, door middel van video/Skype-zittingen (deze maatregel blijft van kracht tot 2 juni 2020).
 • Alle andere vorderingen en beroepen (andere dan uiterst dringende) kunnen zonder openbare terechtzitting worden behandeld, mits alle partijen daarom zelf verzoeken of daarmee akkoord gaan, En dit tot 60 dagen na het verstrijken van de einddatum (dus tot 2 juli 2020). Het betreft alleen zaken waarin reeds alle procedurestukken zijn gewisseld en die klaar zijn om te worden vastgesteld voor openbare terechtzitting.
De einddatum van 3 mei kan opgeschoven worden bij koninklijk besluit. In dat geval worden alle termijnen verlengd tot 30 of 60 dagen na de nieuwe einddatum.

21 april 2020 - omzendbrief over impact coronamaatregelen op overheidsopdrachten

In ons artikel "Coronacrisis en overheidsopdrachten" berichtten we reeds over de impact van de verregaande coronamaatregelen op de uitvoering van lopende overheidsopdrachten.

De vraag stelt zich namelijk of deze maatregelen kunnen worden beschouwd als "onvoorzienbare omstandigheid" in de zin van de wetgeving met betrekking tot de overheidsopdrachten. 
 
Deze en andere vragen worden nu ook behandeld in een omzendbrief van 10 april 2020 (Omzendbrief KB 2020/01).
Deze is gericht aan de Vlaamse overheid, de Vlaamse openbare instellingen, de lokale en provinciale besturen en de eredienstbesturen. 
Deze omzendbrief geeft niet alleen duiding bij de impact van de coronamaatregelen op overheidsopdrachten, maar bevat ook aanbevelingen voor aanbestedende overheden en maatregelen ter ondersteuning van de opdrachtnemers, die erop gericht zijn liquiditeitsproblemen te vermijden of te beperken. Tenslotte biedt de omzendbrief aandachtspunten voor de overheidsopdrachten die in uitvoering zijn
Aan de ondernemingen wordt expliciet gevraagd om hun opdrachten zo veel als mogelijk verder uit te voeren met inachtname van alle noodzakelijke veiligheids- en gezondheidsvoorschriften.
Bij onderbreking van de uitvoering, wordt verwacht dat ze de situatie continu evalueren en de opdrachten zo veel en zo snel mogelijk hervatten zodra dat kan.
De Vlaamse overheid heeft aangegeven dat een bijkomende omzendbrief met nadere richtlijnen wordt voorbereid om de administratieve en juridische afhandeling van overheidsopdrachten voor de overheden en ondernemingen zo veel mogelijk te vereenvoudigen.
 
Wij houden u alleszins verder op de hoogte.

20 april 2020 - geen extra verleningen van behandelingstermijnen en openbare onderzoeken in het Vlaams Gewest

Vrijdagavond 17 april liet de Vlaams Minister van Omgeving, Zuhal Demir, weten dat zij beslist heeft dat er geen bijkomende verlenging meer komt van de behandelingstermijnen en openbare onderzoeken voor omgevingsvergunningen en ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Lopende openbare onderzoeken die eerder omwille van de coronamaatregelen waren opgeschort kunnen verdergezet worden na 24 april. Ook nieuwe openbare onderzoeken kunnen vanaf dan worden opgestart.

Minister Demir licht deze beslissing als volgt toe: "De lokale besturen geven via VVSG aan voldoende operationeel te zijn om verder te werken en zijn geen vragende partij voor een extra verlenging. Ik heb altijd gezegd dat we niet onnodig termijnen zouden opschorten. Voor veel particulieren, investeerders, maar zeker ook de bouwsector is dit dan ook positief nieuws".

16 april 2020 - Steunmaatregelen Brussel voor huurders en studenten

De Brusselse hoofdstedelijke regering besliste op 16 april 2020 om aanvullende maatregelen te nemen voor welbepaalde sectoren.

Aangaande de huurcontracten, zowel woninghuur als studenten, werden de volgende maatregelen genomen.

Versoepeling opzegtermijnen

 • Voor woninghuurovereenkomsten, waar de opzegtermijn normaal (minstens) 3 maanden bedraagt, wordt de opzegtermijn met ingang van 16 maart opgeschort en dat iedereen thuis moet blijven ingevolge de coronamaatregelen. De huurders moeten tijdens deze opschortingsperiode huur blijven betalen, zolang zij de woning bewonen.

  Deze maatregel komt neer op een verlenging van de opgezegde woninghuurcontracten zoals dit ook voorzien is in Vlaanderen

 • Voor studentenhuurovereenkomsten en kortlopende huurovereenkomsten voor een studentenwoning wordt de opzegtermijn van (minstens) 2 maanden verkort tot een maand.
  Ook de student die iets huurt, moet zijn huur tijdens de verkorte opzegtermijn blijven betalen.

Deze uitzonderlijke regelingen zijn niet van toepassing wanneer de eigenaar en de huurder tot een ander akkoord zijn gekomen.

Uitzonderlijke premie voor huurders met inkomensverlies

De Brusselse hoofdstedelijke regeling beslist om ook een uitzonderlijke premie toe te kennen aan de meest kwetsbare huurders die inkomensverlies lijden zodat zij hun huur kunnen betalen.

De toekenningsregels worden momenteel nog uitgewerkt en zullen op 24 april ter goedkeuring voorgelegd worden aan de ministerraad.

15 april 2020 - Coronamaatregelen verlengd tot 3 mei 2020

De Nationale Veiligheidsraad heeft de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus verlengd tot 3 mei 2020. 

De bestaande regeling voor de ondernemingen blijft van kracht, behalve voor de tuincentra en doe-het-zelfzaken.

Deze mogen terug open onder dezelfde voorwaarden als de voedingswinkels, met respect van de 'social distancing'-regels.

Er is ook beslist dat er vóór eind augustus geen massa-evenementen zoals festivals kunnen worden georganiseerd

Beslissingen over het lot van de handel, de cafés en restaurants en de reissector volgen later.

Volgende week volgt een nieuwe veiligheidsraad.

11 april 2020 - nieuwe besluiten en volmachtsbesluiten van de regering

Deze maatregelen werden door de ministerraad aangenomen, voordat ze naar de Raad van State worden gestuurd.

Zie hier onder de belangrijkste punten voor de bedrijven:

 • een tijdelijk moratorium op faillissementen van bedrijven.
  Elke onderneming die als schuldenaar in moeilijkheden verkeert als gevolg van de coronaperiode, zal beschermd worden tegen bewarend en uitvoerend beslag, faillietverklaring en gerechtelijke ontbinding. Bovendien zullen de betalingstermijnen die opgenomen zijn in een reorganisatieplan, verlengd worden. En overeenkomsten gesloten vóór de inwerkingtreding van het koninklijk besluit kunnen niet eenzijdig of gerechtelijk ontbonden worden.
 • Een vrijstelling van belasting voor vrijwillige overuren (220 uur) in de zogenaamde kritische sectoren (zie bijlage MB 23.03.2020) tot 30 juni 2020.
 • Maatregelen voor de tuin- en bosbouwsector.
  Het zal voor tijdelijk werklozen mogelijk zijn om op een flexibele manier en zonder inkomensverlies tijdelijk in deze sector te werken. Voor een volledige werkdag bijvoorbeeld zullen ze het normale loon voor de uitgeoefende functie en 75% van de tijdelijke werkloosheidsuitkering ontvangen.
 • Vaste werknemers tijdelijk ter beschikking stellen aan werkgevers in “kritische” sectoren zal gemakkelijker zijn door een versoepeling inzake flexibele werktijden, detachering en tijdelijk werk. Mechanismen om werknemers te beschermen tegen sociale dumping, zoals het beginsel van gelijke verloning voor gelijk werk, blijven uiteraard van toepassing.
 • De werkuren van studenten in de tweede helft van 2020 worden geneutraliseerd, zodat ze niet meetellen voor de berekening van het quotum (475 uur per jaar). Studenten kunnen dus de beroepsbevolking versterken in kritieke sectoren zoals de detailhandel of de voedingssector.
 • Korte opeenvolgende contracten van bepaalde duur worden mogelijk gemaakt in kritische sectoren voor een periode van drie maanden.
 • Toegang van asielzoekers tot de arbeidsmarkt wordt mogelijk op voorwaarde dat zij hun aanvraag hebben ingediend bij het CGVS. Zij zullen de mogelijkheid hebben om te werken voor de duur van de procedure, met inbegrip van de duur van een eventueel beroep tegen de beslissing die is ingediend bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Het doel is het gebrek aan arbeidskrachten, met name seizoensarbeiders, te compenseren.
 • De bevestiging van een overbruggingsrecht voor zelfstandigen in bijberoep "klassiek" wanneer het gaat om zelfstandigen die maximaal bijdragen; "aangepast" voor bepaalde zelfstandigen in bijberoep (met een inkomen tussen 6996,89 en 13993,78) en actieve gepensioneerden (inkomen >6996,89) die verplicht zijn hun activiteiten te onderbreken door de coronacrisis.
 • Tenslotte is tijdens de vergadering ook de toekenning van een staatswaarborg besproken voor bepaalde kredieten die in het kader van de bestrijding van de economische gevolgen van het coronavirus zijn aangegaan. Dit besluit heeft tot doel nieuwe kredieten tot 50 miljard te garanderen voor niet-financiële ondernemingen waaronder zelfstandigen en rechtspersonen in de non-profitsector. Deze maatregel heeft terugwerkende kracht (1 april) en werd definitief aangenomen door de ministerraad voor publicatie in het Staatsblad.

10 april 2020 - geen verplaatsing meer nodig voor notariële akten

Binnenkort is het niet meer noodzakelijk om zich te verplaatsen naar een notariskantoor om een koopakte, schenkingsakte of een andere notariële akte te tekenen.

Het zal volstaan een digitale volmacht te verlenen aan een vertrouwenspersoon of een notariële medewerker die dan de akte kan ondertekenen. Deze digitale volmacht wordt verleend via een videoconferentie die door de notaris wordt opgezet en waarbij gebruik gemaakt wordt van een elektronische identiteitskaart met de juiste pincode of een itsme app. Tijdens deze videoconferentie geeft de notaris toelichting over de volmacht en ook over de inhoud van de akte die op die manier zal ondertekend worden.

Het gaat dan om een authentieke volmacht die geen enkele ruimte voor discussie laat.

9 april 2020 - Publicatie van meerdere coronavirus volmachtsbesluiten

Het betreft hier onder meer volmachtbesluiten van de Federale regering met betrekking op:

 • de verlenging van de verjaringstermijnen en de andere termijnen om in rechte te treden, van de rechtspleging en de schriftelijke behandeling voor de hoven en rechtbanken;
 • de strafprocedure en de uitvoering van straffen en maatregelen;
 • inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht;

en volmachtsbesluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steunmaatregelen tot vergoeding van de ondernemingen getroffen door coronamaatregelen.

Er is ook het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de dienstencheques, wat betreft de geldigheidsduur van de dienstencheque en de tegemoetkoming door de overheid.

Wij volgen deze publicaties nauw op en passen onze corona-artikels aan waar nodig.

 

6 april 2020 - Verbod op uithuiszettingen in Brussel verlengd tot en met 3 mei

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waren alle uithuis zettingen al verboden tot en met 3 april 2020. Dit verbod is nu verlengd tot en met 3 mei 2020. 

Tot deze datum kunnen huurders in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet uit hun woning worden gezet, zelfs niet als er een vonnis tot uithuiszetting is van de Vrederechter.

Wanneer de huur verlengd wordt door deze verlenging, impliceert dit ook dat de huurder zijn huurverplichtingen verder moet zetten, namelijk verder de huur en de contractueel voorziene lasten en kosten betalen.

Verhuurders die reeds een contract met een derde partij hadden gesloten en het goed niet kunnen leveren omdat de oude huurovereenkomst verlengd wordt, kunnen dus niet voldoen aan hun eigen contractuele plicht en zullen zich daarvoor moeten beroepen op overmacht.

6 april 2020 - Terugbetaling van opgezegde pakketreizen

Wanneer een pakketreisovereenkomst omwille van de coronacrisis wordt opgezegd, ofwel door de reisorganisator, ofwel door de reiziger, is de reisorganisator gerechtigd een tegoedbon ter waarde van het betaalde bedrag te verstrekken in plaats van een terugbetaling.

Deze tegoedbon moet aan de volgende voorwaarden voldoen :

 1. de volledige waarde vertegenwoordigen van het bedrag dat de reiziger reeds had betaald;
 2. kosteloze aflevering;
 3. minstens één jaar geldig;
 4. uitdrukkelijke vermelding dat de tegoedbon werd afgeleverd als gevolg van de coronacrisis;
 5. geldt enkel als titel ten aanzien van de reisorganisator die hem heeft uitgegeven;
 6. de reiziger besteedt de tegoedbon naar eigen keuze.

De reiziger kan de tegoedbon die voldoet aan deze voorwaarden niet weigeren.

Maar wanneer deze tegoedbon na uitgifte niet binnen de termijn van één jaar werd besteed, moet deze op vraag van de reiziger terugbetaald worden.

De reisorganisator beschikt over een termijn van zes maanden voor de terugbetaling.

De reisorganisatoren zijn verplicht permanent een bestand bij te houden van alle afgeleverde tegoedbonnen, van hun waarde en van de titularis ervan.

Wanneer de tegoedbon niet meer terug betaald kan worden omwille van insolventieproblemen van de reisorganisator, moet diens verzekeraar de terugbetaling van de tegoedbon dekken.  

3 april 2020 - Coronamaatregelen krijgen een update

Het Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken verscheen op 3 april in het Belgisch Staatsblad.

De lijst van de winkels die mogen open blijven, wordt uitgebreid met:

 • de telecomwinkels met uitsluiting van winkels die enkel accessoires verkopen, maar enkel voor noodgevallen, waarbij ze slechts één klant per keer mogen ontvangen en dit op afspraak;
 • winkels voor medische hulpmiddelen, maar enkel voor noodgevallen, waarbij ze slechts één klant per keer mogen ontvangen en dit op afspraak.

De toegang tot grootwarenhuizen kan enkel plaatsvinden overeenkomstig de volgende modaliteiten:
- maximum 1 klant per 10 vierkante meter gedurende een periode van maximum 30 minuten;
- in de mate van het mogelijke wordt individueel gewinkeld.

Deze maatregelen zijn van toepassing tot en met 19 april 2020. Ze kunnen na evaluatie met twee weken worden verlengd.

De bijlage met de lijst van de bedrijven van de cruciale sectoren en de essentiële diensten wordt ook aangepast.

31 maart 2020 - Coronamaatregelen voor woninghuur in Vlaanderen

Geen uithuiszettingen

De Vlaamse Regering heeft bij besluit van 27 maart 2020 beslist dat alle gerechtelijke beslissingen waarbij een uithuiszetting wordt bevolen, vanaf 31 maart 2020 worden opgeschort. In Vlaanderen kan niemand dan ook nog uit zijn woning worden gezet, dit zolang de civiele noodsituatie voortduurt.

Verlenging huurovereenkomst

Daarnaast is voorzien dat de huurder die zijn hoofdverblijfplaats in het gehuurde goed heeft tijdens de duurtijd van de coronavirusmaatregelen, de verlenging van de huurovereenkomst wegens buitengewone omstandigheden aan de verhuurder kan vragen met een e-mail (i.p.v. per aangetekend schrijven of deurwaardersexploot).

Hoewel deze aanvraag normaal uiterlijk een maand voor de vervaldag van de huur moet gevraagd worden, is het nu toegelaten dat de aanvraag tot verlenging ook gebeurt tijdens de maand voor de vervaldag van de huur.

Wanneer de huur verlengd wordt, impliceert dit ook dat de huurder zijn huurverplichtingen verder moet zetten, namelijk verder de huur en de contractueel voorziene lasten en kosten betalen.

Verhuurders die reeds een contract met een derde partij hadden gesloten en het goed niet kunnen leveren omdat de oude huurovereenkomst verlengd wordt, kunnen dus niet voldoen aan hun eigen contractuele plicht en zullen zich daarvoor moeten beroepen op overmacht.

31 maart 2020 - Studentenhuurcontracten in coronatijd 

Zoals u in ons artikel over huurcontracten in de coronacrisis reeds kon lezen, bevinden studenten zich niet in een overmachtssituatie en moeten ze hun huur blijven betalen.

Het is studenten immers nog steeds toegelaten om zich in hun kot te bevinden, dit op voorwaarde dat ze daar blijven en zich niet verplaatsen tussen het thuisadres en de studentenkamer.

Bepaalde universiteiten hebben zelf beslist dat studenten niet meer mogen aanwezig zijn in de koten die door de universiteit worden verhuurd. Gezien hier het verbod tot gebruik van het kot uitgaat van de universiteit zelf en niet vanwege de overheid, is het aan de universiteit zelf om tot een vergelijk te komen om de huurder-student te vergoeden.

De universiteit van Gent voorziet een halvering van de huur voor de maand april, dit terwijl de universiteit van Antwerpen de mogelijkheid van voortijdige opzegging heeft toegelaten (hetgeen in Vlaanderen enkel mogelijk is bij stopzetting van de studies of overlijden van de ouders/voogd).

Als privatieve verhuurder staat het u altijd vrij om zelf met de huurder-student tot een regeling te komen. Maar de student blijft wel gehouden om zijn verplichtingen te voldoen. Er is namelijk geen sprake van enige overmacht noch overheidsingrijpen. En de student heeft in tussentijd toch nog altijd het genot van de kamer, of bezet deze minstens zodat deze niet aan een derde kan worden verhuurd.

27 maart 2020 - Coronamaatregelen verlengd t.e.m. 19 april 2020

De Nationale Veiligheidsraad heeft vandaag besloten om de bestaande maatregelen te verlengen. De maatregelen die van kracht zijn sinds woensdag 18 maart 2020 blijven nu geldig ten minste tot en met 19 april 2020.

De situatie wordt regelmatig geherevalueerd. De maatregelen kunnen eventueel met nog eens 2 weken worden verlengd.

27 maart 2020 - Hinderpremie Vlaams Gewest vanaf vandaag aan te vragen

VLAIO lanceerde vandaag een tool voor de aanvraag van de hinderpremie, namelijk www.vlaio.be/coronahinderpremie.

Deze hinderpremie kan aangevraagd worden tot en met 5 mei 2020. Meer informatie over deze premie vindt u door hier te klikken.

24 maart 2020 – Concurrentie

Het European Competition Network (ECN) heeft een gezamenlijke verklaring afgelegd over de toepassing van het mededingingsrecht tijdens de Corona-crisis. Deze verklaring kan u lezen door hier te klikken.
Het ECN zal niet actief optreden tegen noodzakelijke en tijdelijke maatregelen van bedrijven om een tekort aan schaarse producten voor alle consumenten te voorkomen. Maar tegelijkertijd zal het ECN niet aarzelen om op te treden tegen bedrijven die van de huidige situatie profiteren om kartels te vormen of misbruik te maken van hun machtspositie.

De Belgische mededingingsautoriteit heeft onlangs aangekondigd dat zij geen aanmeldingen zal behandelen tijdens de corona-crisis. 

24 maart 2020 – Wedstrijd Seeds of Law voor de beste tip

Zoals steeds houden wij graag de vinger aan de pols want enkel zo kunnen we strategisch met u mee denken.

Wij plannen dan ook een bijzondere aandacht te geven aan tips die iedereen in deze periode van nut kunnen zijn.

Het is nu uiterst belangrijk om uw bedrijf op de rails te houden en het daarbij ook nog zo prettig en interessant mogelijk te houden.

We zouden het dan ook heel fijn vinden om van u te vernemen waar u in deze coronacrisis wakker van ligt en welke acties en activiteiten u onderneemt.

Dat is juist nu de uitdaging. En misschien kunnen we u daarbij helpen of u in contact brengen met andere ondernemers die u daarbij kunnen helpen.

Wij schrijven daarom graag een wedstrijd uit. Degene die ons de beste tip aanlevert, wint een gratis consultatiegesprek van een uur. Elke maand tot het einde van de coronacrisis wordt een winnaar geselecteerd.

Dus wie een goede tip heeft, kan terecht op CoronaTaskforce@seeds.law. Wij contacteren u wanneer u een prijs gewonnen hebt.

24 maart 2020. – Vlaamse regering krijgt ruimere bevoegdheid in noodsituatie inzake ruimtelijke ordening

Het Decreet van 20 maart 2020 van de Vlaamse Overheid over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, is op 24 maart 2020 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De belangrijkste elementen van dit decreet zijn de volgende:

 • een vrijstelling van de vergunningsplicht wordt toegestaan voor de bouw en uitbating van extra ziekenhuis- en andere verzorgingsfaciliteiten, extra productiefaciliteiten voor geneesmiddelen en medisch materiaal, en onderzoeksinstellingen.
 • aan de Vlaamse Regering wordt de bevoegdheid gedelegeerd om in geval van een noodsituatie bepaalde dwingende proceduretermijnen op te schorten of te verlengen, of tijdelijk bepaalde procedureverplichtingen aan te passen.

22/03/20 - Akkoord over betalingsuitstel voor aflossingen

De federale regering, de Nationale Bank en de financiële sector hebben een akkoord gevonden over een staatsgarantie voor kredieten aan bedrijven.

Er komt ook een betalingsuitstel voor aflossingen.

Deze overeenkomst bestaat uit twee pijlers:

 • De financiële sector engageert zich om levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen evenals hypothecaire kredietnemers met betalingsproblemen als gevolg van de coronacrisis uitstel van betaling te geven tot en met 30 september 2020 zonder aanrekening van kosten.
 • De federale overheid zal een garantieregeling activeren voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden, die banken verstrekken aan levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen. Op deze manier houden we de financiering aan de economie in stand.

18/03/20 Dringende maatregelen van de Regering

Het Ministerieel Besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken, kan u consulteren door hier te klikken.

 

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Leo Peeters

Leo Peeters

Partner
Koen de Puydt

Koen de Puydt

Partner
Alain De Jonge

Alain De Jonge

Partner
Leila Mstoian

Leila Mstoian

Partner
Ulrike Beuselinck

Ulrike Beuselinck

Partner
Aline Heyrman

Aline Heyrman

Senior Counsel
Sidney Van Ommeslaghe

Sidney Van Ommeslaghe

Senior Counsel
Tracy Enta

Tracy Enta

Counsel
Gloria Inés Delgado Villegas

Gloria Inés Delgado Villegas

Senior Counsel
Victoria of Seeds of Law

Victoria of Seeds of Law

Our virtual associate and spokesperson
Ann Vranken

Ann Vranken

Lawyer & Editor
Anja Trullemans

Anja Trullemans

Marketing Assistant