Tracy Enta

Tracy Enta

Counsel

Tracy Enta

Counsel

Burgerlijk Recht - Vastgoed, Huur en Mede-eigendom - Handels- en Economisch Recht

Oplossingsgericht denken en de cliënt op zijn gemak stellen zijn mijn topprioriteiten.

Tracy Enta specialiseert zich in burgerlijk recht, meer bepaald in vastgoed, huur en mede-eigendom, alsook in handels- en economisch recht.

Tracy is sedert april 2019 actief in de cel burgerlijk- en economisch recht van Seeds of Law, waar zij haar knowhow blijft uitbreiden inzake vastgoed, huur, contracten, evenals het handels- en economisch recht in de meest brede zin. 

Tijdens het behartigen van de dossiers, tracht zij steeds een luisterend oor te hebben voor de noden van de rechtzoekende en hen de meest concrete oplossingen te bieden. 

Voor dossiers die voor de politie-, de familierechtbank (ouderlijk gezag) moeten worden behandeld, kunt u eveneens bij haar terecht. 

  • Master in de Rechten, UA (Universiteit Antwerpen), 2016
  • Nederlands
  • Frans
  • Engels
  • Bijzondere Comité van de Sociale Dienst van Antwerpen (OCMW)