EPC in Vlaanderen voor kleine niet-residentiële eenheden

News

Vanaf 1 januari 2020 moeten ook eigenaars van kleine niet-residentiële eenheden een energieprestatiecertificaat voorleggen bij verhuur of verkoop.

1. Over welke niet-residentiële gebouwen gaat het?

Net zoals voor woningen, moeten eigenaars van kleine eenheden voor niet-residentieel gebruik een EPC voorleggen in geval van verhuur of verkoop van het pand. We denken hierbij aan een dokterspraktijk, een advocatenkantoor, een winkel, een adviesbureau, een horecazaak, enz. ...

Aangezien deze verplichting alleen van toepassing is op kleine eenheden voor niet-residentieel gebruik, hangt deze in wezen af ​​van de vloeroppervlakte.

De Vlaamse overheid heeft om die reden een ​​onderscheid moeten maken tussen grote en kleine niet-residentiële eenheden. Een kleine niet-residentiële eenheid is elk gebouw of een gedeelte van een gebouw waarvan enerzijds de bruikbare oppervlakte niet groter is dan 500m2, en anderzijds de oppervlakte van het aaneengesloten niet-residentiële geheel, waarin de entiteit is geïntegreerd, niet groter is dan 1000 m2.

Dit betekent dat een niet-residentiële eenheid in een groot commercieel complex niet onder de verplichting valt. En voor gebouwen met een deel bestemd voor bewoning en een deel niet bestemd voor bewoning, is voorzien in een precieze berekeningsmethode om de bruikbare oppervlakte te bepalen van het gedeelte dat niet bestemd is voor bewoning.

2. Welke niet-residentiële gebouwen vallen niet onder deze verplichting?

Er bestaan ook uitzonderingen op deze bestemmings- en oppervlakteregels.

Kleine onafhankelijke niet-residentiële eenheden van minder dan 50 m2 en serres, werkplaatsen en stallen van agrarische bedrijven vallen niet onder de EPC-verplichtingen.

3. Waartoe dient een EPC?

Een EPC is bedoeld om huurders en kopers te informeren over de energieprestatie van een pand door de scores van A + tot G aan te geven met de index in kWh/m2.

Het biedt een overzicht van de energieprestatie die te maken heeft met de isolatie en het energieverbruik van gebouwen en meer bepaald voor wat betreft verwarming, ventilatie, verlichting, enz.

Het EPC moet worden opgesteld door een certificeringsinstantie van type A en is 10 jaar geldig.

In het Vlaamse Gewest is dit certificaat vanaf 1 januari 2020 ook verplicht voor kleine niet-residentiële eenheden. Het EPC moet verplicht worden meegedeeld in verhuur- en verkoopaankondigingen op straffe van een boete variërend van 500 tot 5000 euro.
Een kopie van het EPC moet aan de huurder worden verstrekt en het origineel moet aan de koper worden gegeven wanneer de akte wordt ondertekend.

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Koen de Puydt

Koen de Puydt

Partner
Alain De Jonge

Alain De Jonge

Partner
Toon Rummens

Toon Rummens

Partner
Ulrike Beuselinck

Ulrike Beuselinck

Partner
Aline Heyrman

Aline Heyrman

Senior Counsel
Tracy Enta

Tracy Enta

Counsel