Corona update en de bouwsector

News

Welke impact heeft het coronavirus op uw aannemingscontracten?

Aangezien de bedrijven van de bouwsector niet als een essentieel wordt beschouwd is het op vandaag slechts toegelaten telewerk te doen of, waar dit niet mogelijk is, de social distancing van minimum 1,5 m te respecteren. Een uitzondering is gemaakt voor de elektriciens en de dringende herstellingen die een veiligheids- of hygiënerisico inhouden. 

Bedrijven die dit niet kunnen waarborgen, zijn verplicht hun deuren te sluiten. 

Ingevolge de verstrengde coronamaatregelen, stelde de regering een lijst op van essentiële bedrijven.

De bedrijven uit de bouwsector worden als niet essentieel beschouw. 

Een uitzondering wordt gemaakt voor de sector van de elektriciens en de dringende herstellingen die een veiligheids- of hygiënerisico inhouden. 

1. Bedrijven uit bouwsector worden als niet essentieel beschouwd

Dit betekent niet dat niet meer mag gewerkt worden.

De bedrijven die niet op de lijst van de essentiële bedrijven staan, moeten aan telewerk doen en en waar dit niet zou kunnen, de regel van social distancing van minimum 1,5 m respecteren. Dit geldt zowel op de werf als tijdens de verplaatsingen en ook bij de leveringen. 

Als dat niet mogelijk is, moet het bedrijf of een deel van het bedrijf gesloten worden.

Bedrijven die dit niet respecteren, riskeren een zware boete.

2. Uitzondering

In de lijst wordt een uitzondering voorzien voor de sector van de elektriciens (installatie en distributie) de dringende herstellingen die nodig zijn omwille van een risico op de veiligheid of hygiëne. 

Voor deze categorieën gelden de strenge coronabeperkingen niet.

Maar toch wordt erop aangedrongen de regels inzake social distancing van 1,5 m in de mate van het mogelijke te respecteren, en waar mogelijk, aan telewerk te doen.

We houden u op de hoogte indien nog deze regel nog zou wijzigen.

3. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht 

Bedrijven die niet verder kunnen werken omdat hogere regels niet kunnen gehaald worden, hebben heden wel rechtszekerheid gekregen dat zij zich kunnen beroepen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. 

Ook bedrijven die hun activiteiten moeten staken omdat wegens ziekte, quarantaine of preventie er te weinig personeel nog actief is kunnen heden tijdelijke werkloosheid wegens overmacht inroepen. Wanneer de opdrachtgever of hoofdaannemer de toegang tot de werf verbiedt, bij gebrek aan materiaal, of andere redenen die gelinkt zijn aan de coronacrisis kan eveneens tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden ingeroepen.

Zie hierover ons artikel dat specifiek daaraan gewijd is.

4. Wat met de lopende contracten?

Er is overmacht wanneer er een onvoorziene gebeurtenis is, buiten de wil van de aannemer en met gevolg dat de verbintenis tijdelijk of definitief niet kan uitgevoerd worden.  

In de meeste aannemingscontracten staat een clausule voor verlenging/schorsing van de uitvoeringstermijn in het kader van overmachtssituaties of is er voorzien dat geen schadevergoeding zal verschuldigd zijn bij overschrijding van de uitvoeringstermijn bij overmacht.

Contracten worden hierop best nagekeken. 

Wanneer geen overmachtsclausule in het contract is opgenomen, kan men terugvallen op de rechtsfiguur "overmacht". Het Burgerlijk Wetboek voorziet dat geen schadevergoeding verschuldigd is wanneer men door overmacht verhinderd wordt om een verbintenis uit te voeren. 

Graag verwijzen we hiervoor naar ons ander artikel daarover dat u kan lezen door hier te klikken.

Wat raden we u concreet aan?

  • kijk eerst uw contracten na of laat ze nakijken in verband met de overmachtssituaties en de verlening/schorsing van de uitvoeringstermijn; 
  • neem contact met uw tegenpartij en probeer samen een oplossing te zoeken of laat dat doen door uw raadsman; 
  • blijf daarbij steeds redelijk en ethisch, gegeven de omstandigheden; 
  • hebt u twijfels, aarzel niet ons te contacteren; 
  • pas in allerlaatste instantie richt u zich tot de rechtbank.

Het spreekt dus voor zich dat wij u met raad en daad kunnen bijstaan om vooreerst uw rechtspositie te analyseren en verder te overwegen welke actie u kan of moet ondernemen in deze crisis. U kunt ons steeds bereiken via het nummer 02/747 40 07 of via CoronaTaskforce@seeds.law.

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Koen de Puydt

Koen de Puydt

Partner
Alain De Jonge

Alain De Jonge

Partner
Ulrike Beuselinck

Ulrike Beuselinck

Partner
Aline Heyrman

Aline Heyrman

Senior Counsel
Tracy Enta

Tracy Enta

Counsel