Alain De Jonge

Alain De Jonge

Partner

Alain De Jonge

Partner

Vastgoed, Huur en Mede-eigendom - Vennootschapsrecht - M&A - Procedure en Arbitrage

Zelfs als het onmogelijk lijkt, ga ik steeds tot het uiterste om onrecht te bestrijden

Alain De Jonge is gespecialiseerd in burgerlijk recht, handels- en economisch recht en vennootschapsrecht.  

Hij heeft een ruime ervaring in het begeleiden van nationale en internationale investeerders bij vastgoedoperaties, meer bepaald investeringen in kantoorgebouwen, commercieel vastgoed en shopping centra, hotels en woonwijkontwikkeling.  

Daarnaast heeft hij een algemene ervaring in het handels- en economisch recht en adviseert hij cliënten bij overnames, vennootschapsrechtelijke aangelegenheden en diverse contracten.

Hij heeft tevens een uitzonderlijke ervaring in het beslechten van geschillen. 

Voor hij in 2009 partner werd bij Peeters Law, was Alain actief in diverse US en Benelux kantoren, namelijk Akin Gump Strauss Hauer&Feld, Mc Kenna&Cuneo en tenslotte Loyens&Loeff.

In 2019 besliste Peeters Law om samen te gaan met Koen De Puydt en zijn team en een nieuwe naam aan te nemen, namelijk "Seeds of Law".

Alain is lid van de Balie te Brussel sinds 1991.

 • Licentiaat in de Rechten, VUB (Vrije Universiteit Brussel), 1988
 • Bijzondere Licentie Europees Recht, Institut d'Etudes européennes, ULB (Université Libre de Bruxelles), 1989
 • Nederlands
 • Frans
 • Engels
 • Het Vlaamse Bodemdecreet;
 • De Belgische Holding, een praktische analyse: Oprichting en financiering van de holding – Verwerving van activa door de holding;
 • L’euro : conséquences pour les engagements, les accords et les sociétés commerciales;
 • De maatschap, civiele aspecten : SCAFF-Vakgroep Ekonomika Permanente Vorming;
 • Belgian contribution in International Financial Law Review Guide to Real Estate, Finance and Investment (April 2003, in cooperation with Wilfred Goris);
 • Seminaries voor Chinese advocaten op bezoek te Brussels tijdens een training die georganiseerd werd door The Law Society van Engeland over : M&A, Fusies, Intellectuele Eigendomsrechten;
 • Eerste prijs bij pleitwedstrijd, georganiseerd door AEGEE onder the auspiciën van de Commission van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap; Firenze, Augustus 1989.