Wetboek van vennootschappen en verenigingen ingediend in de Kamer

News

Het Wetsontwerp tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) is op 4 juni 2018 ingediend in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. 

 


Zoals eerder gemeld in een artikel op onze website, voert dit wetboek een grondige hervorming in van het vennootschapsrecht. 

De regering plant deze wetgeving rond te krijgen tegen de herfst van dit jaar om het nieuwe wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van kracht te laten gaan tegen 1 januari 2019. 

Nu de teksten van dit wetsontwerp ingediend zijn in de Kamer, zijn we eindelijk in staat ons te baseren op officiële teksten en zullen we niet nalaten u over deze materie uitvoeriger op de hoogte te houden.

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Alain De Jonge

Alain De Jonge

Partner
Leo Peeters

Leo Peeters

Partner