Vlottere afhandeling van de invordering van onbetwiste facturen bij B2B

News Recentelijk werd de invordering van onbetaalde en onbetwiste facturen tussen ondernemingen sneller en goedkoper gemaakt. Dit is goed nieuws voor vele bedrijven die gebukt gaan onder een groot aantal achterstallige betalingen.

Deze procedure is een louter administratieve procedure en speelt enkel tussen ondernemingen met een ondernemingsnummer, voor schuldvorderingen die verricht zijn in het kader van de activiteiten van de onderneming, B2B dus.

Schuldeisers kunnen op deze procedure beroep doen om een uitvoerbare titel te verkrijgen binnen een korte termijn en dit zonder  tussenkomst van de rechter.

De voorwaarde is evenwel dat de factuur of de facturen in kwestie niet betwist worden door de schuldenaar.

Alles begint bij de advocaat die als eerste moet beoordelen of een factuur een onbetwiste schuld betreft en dus in aanmerking komt voor deze procedure. Vervolgens schakelt de advocaat een gerechtsdeurwaarder in om het verschuldigde bedrag in te vorderen.

Deze betekent eerst een aanmaning tot betaling aan  de schuldenaar.

Wanneer de schuldenaar niet betaalt en niet reageert op de aanmaning, dan stelt de gerechtsdeurwaarder een proces-verbaal van niet-betwisting op, die vervolgens uitvoerbaar verklaard wordt door een magistraat van het Beheers- en Toezichtscomité.

Zodra dit gebeurd is, beschikt de schuldeiser over een uitvoerbare titel en kan de gerechtsdeurwaarder de schuld voor hem gaan invorderen.

Indien u geconfronteerd wordt met een schuldenaar die zijn facturen niet betaalt, kunnen wij voor u nagaan of de facturen die u wenst in te vorderen, in aanmerking komen voor deze procedure.

Wij kunnen u verder bijstaan in het opstarten en opvolgen van de effectieve invordering.

Hiervoor hanteert ons kantoor forfaitaire tarieven op basis van het aantal facturen die u wenst in te vorderen.

Contacteer ons gerust voor verdere vragen.

Meer lezen over dit onderwerp? Klik hier

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Leo Peeters

Leo Peeters

Partner