Vergoeding voor afspelen van muziek binnen ondernemingen

Akkoord met SABAM-SIMIM

Downloads Op 3 november 2009 heeft het overleg tussen de beheersvennootschappen, SABAM en SIMIM, en de verschillende werkgeversorganisaties (VBO, Unizo, NSZ, UCM en LVZ), georganiseerd  door Minister van Economie Van Quickenborne, geleid tot een akkoord betreffende de vergoeding voor het afspelen van muziek binnen de ondernemingen.

De voornaamste krachtlijnen van dit akkoord zijn de volgende :

Kleine ondernemingen tot en met 8 werknemers (in totaal ongeveer 171.000 ondernemingen) worden vrijgesteld voor muziek op hun werkvloer of in hun kantines.

Er komt een maximumbedrag voor grote ondernemingen of ondernemingsgroepen, namelijk 10.000 € voor SABAM (auteursrechten) en 5000 € voor SIMIM (Billijke vergoeding). Via de moedervennootschap zal voor vennootschapsgroepen een groepsaangifte kunnen gebeuren, waarvoor een maximumbedrag van 15.000 euro (voor SABAM) en 5.000 (voor SIMIM) geldt.

De ingangsdatum van de inningen voor muziek op de werkvloer en muziek in de kantines wordt 1 oktober 2009 in plaats van 1 juli 2009.

De tarieven blijven voor minstens 4 jaar ongewijzigd.

Alle ondernemingen die tijdig hun aangifte doen voor gebruik van muziek op de werkvloer en in hun kantines genieten van een korting van 30% gedurende een periode van 3 jaar.

Vanaf 1 januari 2010 wordt een aangiftewebsite operationeel waar ondernemingen de aangifte auteursrechten en de aangifte billijke vergoeding tegelijk kunnen doen. De website zal bestaan uit 3 luiken: een informatieluik, een tariefsimulator en een aangifteluik. 
Bron: ??www.quickonomie.be