News

De ministerraad keurde onlangs een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de tijdelijke maatregelen ten voordele van ondernemingen in moeilijkheden verlengt tot 16 juli 2022.

Deze tijdelijke maatregelen werden ingevoerd om de "procedure gerechtelijke organisatie" ("PGR", vroeger "WCO") te versoepelen en moderner en toegankelijker te maken.

De PGR is één van de reddingsmechanismen waarop een onderneming beroep kan doen om haar voortbestaan te garanderen. Deze procedure was echter zeer strikt. Indien bepaalde verplichte bewijsstukken niet werden ingediend, werd een verzoek van een onderneming die om bescherming verzocht, maar ook haar schuldeisers wenste terug te betalen, niet aanvaard door de rechtbank.

Met de tijdelijke maatregelen kregen bedrijven de mogelijkheid om een voorbereidende of een pre-packfase in te leiden.

De schuldenaar kan in die fase een minnelijk akkoord (in het geval van één schuldeiser) of een collectief akkoord (in het geval van meerdere schuldeisers) voorbereiden en het akkoord van zijn schuldeiser(s) bekomen. Zulk voorbereidend akkoord wordt ook wel "pre-pack-akkoord" genoemd.

Meer hierover kan u lezen in het artikel waarnaar onderaan dit artikel verwezen wordt.

Daarin werd de korte duur van de oorspronkelijke maatregelen betreurd. We zijn dus zeer tevreden met de verlenging van deze maatregelen tot 16 juli 2022 die de ondernemingen opnieuw extra zuurstof bieden. 

Lees ook

Eenvoudiger toegang tot de GRP zorgt voor extra zuurstof voor ondernemingen in moeilijkheden

16.04.2021
Insolventierecht

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Leo Peeters

Leo Peeters

Partner
Leila Mstoian

Leila Mstoian

Partner
Aurélie Glinne

Aurélie Glinne

Senior Counsel