News

Sinds 20 maart 2023 gelden er nieuwe regels met betrekking tot de informatie die bij een kandidaat-huurder mag worden opgevraagd.

Op zich is de lijst van deze informatie niet gewijzigd, maar er is meer duidelijkheid gegeven over welke informatie  op welk moment in het verhuurproces mag gevraagd worden.

Wat is nieuw? 

Informatie huurder Brussel - Seeds of Law

1. Tijdstippen waarop informatie opgevraagd mag worden

Voortaan is het duidelijk welke informatie op welk tijdstip in de onderhandelingen mag opgevraagd worden bij de kandidaat-huurder.

1. Voor het bezoek:

a) de naam en voornaam van de kandidaat-huurder(s);

b) een communicatiemiddel met de kandidaat-huurder;

2. Ter ondersteuning van de kandidaatstelling:

a) het bedrag van de financiële middelen waarover de huurder beschikt of de raming ervan om na te gaan of de kandidaat in staat is om de huur te betalen;

b) het aantal personen dat deel uitmaakt van het gezin om na te gaan of het gehuurde goed geschikt is rekening houdend met de oppervlakte ervan;

3. Met het oog op het opstellen en sluiten van een huurovereenkomst:

a) elk document dat het mogelijk maakt de identiteit van de huurder en zijn bekwaamheid om te contracteren vast te stellen;

b) de burgerlijke stand van de huurder indien deze gehuwd is of wettelijk samenwonend, rekening houdend met de bescherming van de gezinswoning zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek.

De Brusselse Regering kan in de toekomst een gestandaardiseerd document opmaken met de informatie die de verhuurder kan opvragen. Voorlopig bestaat dit document dus nog niet.

Het is belangrijk om te onthouden dat de verhuurder zich niet mag baseren op de oorsprong of de aard van de middelen van de kandidaat-huurder om zijn kandidatuur te weigeren. Zo mag bijvoorbeeld een kandidaat-huurder die een uitkering geniet, niet geweigerd worden enkel en alleen omwille van het feit dat hij die uitkering ontvangt. De kandidaat-huurder moet enkel bewijzen over voldoende inkomsten te beschikken, de oorsprong van de inkomsten mag dus niet beoordeeld worden.

2. Hoe mag deze informatie bewaard worden?

Nieuw is ook dat wettelijk voorzien is dat de persoonsgegevens van de kandidaat-huurders slechts mogen worden bewaard gedurende een periode van maximaal zes maanden, die nodig is voor de behandeling van de kandidaatstelling.

Indien er een geschil is i.v.m. mogelijke discriminatie wordt deze termijn verlengd tot maximaal 10 jaar.

Eenmaal een huurcontract afgesloten is, mogen de gegevens van de huurder worden bewaard gedurende de volledige looptijd van de huurovereenkomst en tot 5 jaar daarna. Ook hier wordt deze termijn bij een geschil over discriminatie verlengd tot maximaal 10 jaar.

3. Voorafgaandelijk bezoek

Voortaan kan de kandidaat-huurder vóór het sluiten van de huurovereenkomst ook een bezoek aan het pand eisen. Het contract moet dus nog niet gesloten zijn om dit te verzoeken.

Deze regels zijn niet alleen van toepassing voor professionelen maar voor iedereen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan verhuur doet. U bent hierbij gewaarschuwd!

Indien u hieromtrent vragen hebt, aarzel dan niet onze specialisten te contacteren: info@seeds.law of +32 (0)2 747 40 07. 

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Ulrike Beuselinck

Ulrike Beuselinck

Partner
Tracy Enta

Tracy Enta

Counsel