BTW op de verhuur van een onroerend goed in een B2B-context

Analyse

Een recent KB bepaalt de voorwaarden die moeten gerespecteerd worden indien men een professioneel onroerend goed wenst te verhuren met toepassing van BTW. De datum '29 februari 2020' is heel belangrijk voor elkeen die wenst te opteren voor de BTW-toepassing in B2B huurcontracten die werden afgesloten voor de inwerkingtreding van dit KB.

Eerder berichtten we reeds over de mogelijkheid om de verhuur van een onroerend goed in een B2B-context optioneel te laten plaatsvinden met toepassing van de btw, hetgeen uiteindelijk op 1 januari 2019 in voege trad. 

De wetgever had echter nog niet voorzien in duidelijke formaliteiten omtrent het uitoefenen van de optie.

Een recent KB voegde een artikel 7quater toe aan het KB nr. 10 van 29 december 1992 met betrekking tot de uitoefeningsmodaliteiten van keuzen in het WBTW.

1. Welke uitoefeningsmodaliteiten?

In het nieuwe artikel 7quater KB nr. 10 wordt bepaald dat onroerende verhuur met toepassing van BTW kan plaatsvinden wanneer de huurder en verhuurder hun intentie daartoe tot uitdrukking brengen in een verklaring, ten laatste op het tijdstip waarop de huurovereenkomst uitwerking heeft tussen de partijen.

Deze verklaring moet minimaal de volgende gegevens bevatten:

  • De naam of de maatschappelijke benaming, het adres en het btw-identificatienummer van de huurder en de verhuurder;
  • De identificatie van het gebouw of het gedeelte van het gebouw, eventueel met inbegrip van een bijhorend terrein, waarvan de verhuur belast wordt;
  • De wilsverklaring van de partijen om te verhuren met toepassing van de btw;
  • De datum waarop de optie uitwerking heeft.

Om overdreven formalisme te vermijden, moeten deze gegevens echter niet per se het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke verklaring. De vermelding van de gegevens in de huurovereenkomst zelf wordt gelijkgesteld met een verklaring voor het uitoefenen van de optie.

Er moet ook geen bijkomende verklaring neergelegd worden indien de huurovereenkomst met btw belast is en stilzwijgend wordt verlengd.

2. Wanneer treedt deze nieuwe regeling in werking?

Het nieuwe artikel 7quater KB nr. 10 heeft retroactief uitwerking met ingang van 1 januari 2019.

In het geval dat er een huurovereenkomst werd afgesloten vóór de inwerkingtreding van het KB in kwestie, en de partijen de intentie hadden om de verhuur te belasten met BTW, is het nog mogelijk om de optie tot BTW uit te oefenen. Hiervoor moeten de partijen uiterlijk op 29 februari 2020 een verklaring (of een addendum met vermelding van alle voormelde gegevens) opstellen.

Aarzel niet om ons te contacteren indien u vragen zou hebben omtrent de BTW op onroerende verhuur of het uitoefenen van de optie, op +32 (0)2 747 40 07 of via info@seeds.law.

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Koen De Puydt

Koen De Puydt

Partner
Alain De Jonge

Alain De Jonge

Partner
Ulrike Beuselinck

Ulrike Beuselinck

Partner