Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Seeds of Law draagt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog in het vaandel.

Elke dag opnieuw stellen we alles in het werk om het evenwicht tussen de pijlers People, Planet en Profit zo goed mogelijk te bewaren.

Zelf-reflectie en accurate bijsturing maken deel uit van ons beleid. 

Ons doel bestaat erin ons kantoor, onze medewerkers, onze cliënten, onze leveranciers en de maatschappij het beste van ons zelf te bieden en we staan daarin graag open voor alle mogelijke positieve suggesties.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen - Seeds of Law

People  

Diversiteit en inclusie 

Seeds of Law is trots op de diversiteit binnen haar team. Op een natuurlijke wijze hebben we een multicultureel en divers team gevormd. Ons team bestaat uit evenveel mannen als vrouwen, allemaal met een verschillende achtergrond, én er worden binnen ons kantoor maar liefst 8 talen gesproken!  

De belangrijkste waarde voor Seeds of Law, als het gaat om ons team, is inclusie op de werkvloer.  Dit wil zeggen: eerlijkheid en gelijkheid. Daarom blijven we werken aan diversiteit, culturele gelijkheid en gendergelijkheid, wat de basis is voor een sterke cohesie van ons team. 

Seeds of Law creëert een open en tolerante cultuur: een werkomgeving waarin iedereen zich gewaardeerd voelt en kan gedijen, zonder hierbij de delicate balans tussen werk en privé-leven uit het oog te verliezen.  

Wij investeren met plezier in onze mensen

Onze medewerkers worden voortdurend gemotiveerd door doorlopende training en begeleiding, maar krijgen ook het vertrouwen om zelfstandig hun werktijd te bepalen en te werken in één van onze drie kantoren of van thuis uit naargelang wat hen het beste past. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de verplichtingen en gevoeligheden van het kantoor. 

We bieden onze medewerkers een plek waar het aangenaam is te werken. Onze kantoren hebben veel ramen en glazen tussenwanden en zijn voorzien voor maximaal 2 tot 3 collega’s. Dit zorgt enerzijds voor een rustige werksfeer maar creëert anderzijds een gevoel van open ruimte. Om onze werkplekken gezonder en nog aangenamer te maken, zijn alle kantoren aangekleed met planten. 

Seeds of Law is dynamish! Teambuilding, nieuwjaarslunch, zomerfeest, after work drinks, verjaardagsfeestjes, … horen zeker bij wie we zijn. Ook seizoenstractaties (Pasen, Sinterklaas,…) zijn jaarlijkse traditie. 

Vertrouwen, respect en integriteit 

Andere kernwaarden voor Seeds of Law zijn: vertrouwen, respect en integriteit. Deze waarden vormen zonder twijfel de rode draad in onze dagelijkse interne en externe bedrijfsvoering. Respect voor de ethiek en moraal van onze klanten, partners, leveranciers en collega’s is het fundament voor al onze acties. 

 

Planet  

Ecologische voetafdruk 

Dat het duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen in het DNA van Seeds of Law zit, was reeds bij de opstart van het kantoor duidelijk. 

De locatie van het kantoor werd bewust gezocht in het centrum van Brussel met de nabijheid van openbaar vervoer als primaire vereiste. Medewerkers en klanten bereiken ons vlot per bus, metro of trein. Zo dragen wij ons steentje bij aan de oplossing voor de steeds groter wordende mobiliteitsproblematiek en verbeteren we onze ecologische voetafdruk door het verminderen van CO2-uitstoot. 

Bij de keuze van de kantoorruimte werd ook rekening gehouden met het belang van aanzienlijk natuurlijke lichtinval. Dit zorgt enerzijds voor meer vitaliteit en concentratie bij onze medewerkers. Anderzijds heeft dit een positieve invloed op het energieverbruik van ons kantoor. 

Onze kantoren zijn tevens individueel voorzien van lichtschakelaars. Kantoren of ruimtes die niet in gebruik zijn worden dus ook niet nodeloos verlicht. 

De kantoren die nadien werden geopend in Gent en Antwerpen voldoen eveneens aan deze voorwaarden. 

Seeds of Law zorgde vanaf de eerste dag ook dat er - dankzij de integratie van een breed scala aan technologische hulpmiddelen - zo goed als papierloos wordt gewerkt.  

Door gelijke tred te houden met de technologische ontwikkeling kunnen we waar we ook zijn, thuis of op kantoor, vlot en efficiënt werken. Documentbeheer, e-mailopslag, know-how beheer, ondertekening van documenten, facturatie… verlopen elektronisch. Dit zorgt niet alleen voor een significante vermindering van het papierverbruik maar optimaliseert eveneens onze efficiëntie en reactietijd én geeft ons de mogelijkheid in te spelen op de behoeftes en noden van morgen. 

Het leidingwater van ons kantoor wordt gezuiverd met een Berkey filtersysteem. Hierdoor kunnen onze medewerkers heerlijk, gezond water drinken zonder gebruik te maken van plastic of glazen flessen. Ook heeft iedereen zijn eigen drinkfles en koffiemok waardoor plastic bekertjes volledig geweerd zijn uit het kantoor. 

Medewerkers worden aangemoedigd om hun lunch in herbruikbaar materiaal mee te brengen. Indien er toch afval is, wordt dit met de nodige aandacht gesorteerd. 

Seeds of Law kiest er voor om eindejaargeschenken via lokale handelaars aan te bieden en bij de seizoenstraktaties (Pasen, Sinterklaas,…)  wordt Make-a-Wish gesteund. 

ESG - Seeds of Law

Profit

Het maatschappelijke engagement van Seeds of Law vloeit op een natuurlijke manier voort uit wie we zijn en waar we, samen met ons team, voor staan.  

Wij steunen organisaties die ondersteuning en begeleiding bieden aan sociale groepen die het om welke reden dan ook niet makkelijk hebben binnen de huidige maatschappij.Belangrijk hierbij is dat de waarden, normen en visie van deze organisaties overeenstemmen met deze van Seeds of Law. 

Make-A-Wish Belgium mag op onze pro bono juridische diensten rekenen en we steunen met veel plezier Maggie Program en DIApositief.