Herstructureringsrichtlijn En
Dossier

Hervorming van het insolventierecht vanaf 1 september 2023

Insolventierecht

Hervorming van het insolventierecht vanaf 1 september 2023

Op 20 juni 2019 heeft het Europees Parlement voor het eerst een nieuwe richtlijn aangenomen die het insolventierecht op Europees niveau harmoniseert. 

Het was lang wachten tot het proces van omzetting in Belgisch recht eindelijk werd afgerond met de goedkeuring van een wetsontwerp in mei 2023 en de publicatie van de wet op 7 juni 2023.

De wet, waarvan efficiëntie het sleutelwoord is, zal op 1 september 2023 in werking treden.

25.08.2023
insolventie
insolventierecht
Procedure gerechtelijke reorganisatie
PGR
faillissement
herstructurering
herstructureringsrichtlijn
onderneming in moeilijkheden
financiële problemen
tweede kans
Kamer van Ondernemingen in Moeilijkheden
schulden
kwijtschelding van schulden
Insolventierecht

De overdracht van een onderneming opnieuw ingevoerd - GRP

In onze vorige bijdrage met betrekking tot de hervorming van de insolventiewetgeving, die op 1 september 2023 in werking is getreden, vond u reeds een lijst van de belangrijkste elementen van deze hervorming. 

Eén van de pijlers van de hervorming van het insolventielandschap is de overdracht van een onderneming. 

De overdracht van een onderneming kan in twee fasen plaatsvinden, namelijk als onderdeel van een openbare procedure gerechtelijke reorganisatie, maar ook als onderdeel van een stille voorbereiding op een faillissement. 

Eerst bekijken we de overdracht van een onderneming onder gerechtelijk gezag als onderdeel van een (openbare) procedure gerechtelijke reorganisatie. Overdrachten in het kader van een faillissement komen in een latere bijdrage aan bod.

10.10.2023
insolventie
insolventierecht
overdracht van een onderneming
openbare procedure gerechtelijke reorganisatie
stille voorbereiding op een faillissement
faillissement
opschorting van enkele maanden
overdracht van onderneming onder gerechtelijk gezag
overdracht van activa
vereffening
vereffenaar
gerechtsmandataris
Insolventierecht

De overdracht van een onderneming opnieuw ingevoerd - "stil faillissement" of "pre-pack"

Zoals reeds vermeld in ons vorig artikel in deze materie, is het concept van de overdracht van een onderneming één van de pijlers van de hervorming van het insolventierecht in België.

U maakte reeds kennis met het concept van de overdracht van ondernemingen onder gerechtelijk gezag, dat herzien is sinds de hervorming van 1 september 2023.

Deze bijdrage vormt het tweede deel van dit onderwerp, ditmaal over de overdracht van een onderneming in het kader van een "besloten voorbereiding van een  faillissement".

17.10.2023
insolventie
insolventierecht
overdracht van een onderneming
stil faillissement
pre-pack
beoogd curator
curator
besloten voorbereiding van het faillissement
overdracht van een onderneming in going concern
voorbereidende fase