Business Pack Social Compliance

Al uw werven gecontroleerd op "Social Dumping"

Bescherm voortaan uw bedrijf voor aannemers die niet in regel zijn met de “Social Dumping”-wetgeving...

Dankzij het Business Pack Social Compliance dat specifiek bestemd is voor bouwheren en hoofdaannemers

Geen onaangename verrassingen meer met het Business Pack Social Compliance van Seeds of Law

Bent u er als bouwheer of algemeen aannemer niet zeker van dat uw aannemer of onderaannemers de "Social Dumping"-regels respecteren? Heel vervelend, want dit betekent een enorm risico voor u en uw bedrijf.

Zelf controleren is haast onbegonnen werk en vergt tijd omwille van de administratieve rompslomp en het wetgevend kluwen in deze materie.

Met het Business Pack Social Compliance van Seeds of Law bouwen wij een extra zekerheid in.  

Wij controleren op regelmatige tijdstippen uw werf en aannemer en/of onderaannemer(s) op de naleving van de "Social Dumping"-regels.

Zo voorkomt u de juridische en administratieve nachtmerrie die met een eventuele overtreding gepaard gaat en vrijwaart u uw privévermogen of dat van uw bedrijf van alle mogelijke nare gevolgen van dien.

Ontdek hoe al uw werven met het Seeds of Law Business Social Compliance 100% in lijn zijn met de "Social Dumping"-wetgeving terwijl u zich alleen nog bezig houdt met uw hoofdactiviteit.

1.
Uw werven "Social Dumping"-proof
2.
Terwijl u zich focust op uw core-business, houden wij uw werven in het oog
3.
Dankzij Seeds of Law enkel nog betrouwbare (onder)aannemers inzake Social Dumping

Met het Business Pack Social Compliance bent u als bouwheer of hoofdaannemer in regel met de "Social Dumping"-wetgeving

We zorgen ervoor dat uw aannemers en/of onderaannemers binnen de lijntjes van de regels van de "Social Dumping" kleuren.

Onze werkwijze is pro-actief en daadkrachtig.

Wij maken duidelijke afspraken met u en uw aannemer en/of onderaannemer(s) en sturen op regelmatige basis een controleur naar uw werven om daar alle aanwezigen te controleren. De vastgestelde situatie wordt volledig afgetoetst met alle aangevraagde arbeidskaarten, Dimona-, Limosa-aangiftes, attesten en de geldende regelgeving.

U ontvangt een gedetailleerd verslag, en wij spreken uw aannemer(s)/onderaannemer(s) aan indien zij in gebreke zijn.

Dat alles volgens vaste procedures die bewezen hebben dat ze werken, en volgens een vast tijdsbestek.

U kan ervan op aan dat al uw werven opgevolgd worden met betrekking tot de "Social Dumping"-wetgeving.

Kortom, geen beslommeringen meer.

Seeds of Law beschikt immers over een multidisciplinair team dat reeds vele jaren ervaring heeft in de opvolging van werven inzake Social Dumping.

Business Pack Social Compliance

Vraag hier uw offerte op maat aan.

icon file with textVraag een offerte aan