Zullen private huurinkomsten in België in de toekomst anders belast worden?

Case

Het Europees Hof van Justitie heeft België veroordeeld tot een boete van 2 miljoen euro en een dwangsom van 7.500 euro per dag voor de manier waarop huurinkomsten worden belast. België zal dus snel moeten zorgen voor een oplossing. 

Het Europees Hof van Justitie aanvaardt niet dat de verhuur van vastgoed in België wordt belast op basis van het kadastraal inkomen (KI) terwijl de verhuur van vastgoed in het buitenland belast wordt op basis van de reële huurinkomsten.

Investeringen in onroerend goed in België worden dus voordeliger behandeld dan investeringen in het buitenland. En dat is volgens het Hof van Justitie een ongelijkheid die moet weggewerkt worden. 

Het KI komt immers overeen met een fictief inkomen dat in de praktijk voor het merendeel van het vastgoed lager ligt dan de reële huurinkomsten.

Het Hof van Justitie spreekt zich niet uit over hoe de ongelijkheid moet weggewerkt worden, alleen dat het moet gebeuren. Ons land zal dus dringend moeten zorgen voor een oplossing.

Wanneer er wordt geopteerd om te belasten op basis van de reële huurinkomsten, dan zal dit voor een hogere belastingsdruk bij de verhuurder-investeerder zorgen. 

Hierdoor riskeert men dat vele verhuurders een onroerend goed als investering in België minder interessant gaan vinden en/of dit zullen doorrekenen in de huurprijs, wat in beide gevallen grote gevolgen met zich mee zal brengen voor de globale verhuurmarkt. 

Minister van Financiën Van Peteghem heeft al laten weten dat hij zijn administratie opdracht gegeven heeft om een oplossing uit te werken.

Let wel! Het betreft hier enkel de verhuur van vastgoed aan particulieren want verhuur door professionele verhuurders of aan professionele huurders wordt reeds belast op basis van de reële huurinkomsten.

We kijken uit naar het resultaat en hopen dat deze niet ontwrichtend zal zijn voor de Belgische verhuurmarkt.

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Koen de Puydt

Koen de Puydt

Partner
Ulrike Beuselinck

Ulrike Beuselinck

Partner