News

Op woensdag 8 juni 2023 geven Ulrike Beuselinck en Koen De Puydt een webinar met betrekking tot burenhinder bij (ver)bouwwerkzaamheden.

Burenhinder - Seeds of Law

Volgende vragen zullen aan bod komen:

 1. Vereist burenhinder een fout?
 2. In welke ruime zin dient 'eigenaar' te worden begrepen?
  Dit om te weten te komen of iemand op grond van burenhinder als eiser kan optreden of als verweerder kan aangesproken worden als hij beschikt over een attribuut van het eigendomsrecht krachtens een zakelijk of persoonlijk recht op het onroerend goed.
 3. Wanneer een architect en aannemer voor rekening van een eigenaar werken uitvoeren en daardoor hinder ontstaat voor de belendende eigendom, kan de wetgeving inzake burenhinder hier van toepassing zijn?
 4. Vereist nabuurschap dat de onroerende goederen aanpalend zijn en moet er sprake zijn van twee onroerende goederen die het voorwerp van onderscheiden eigendomsrechten uitmaken?
 5. Is het noodzakelijk dat het naburige perceel materiële schade ondervindt opdat er sprake zou kunnen zijn van burenhinder?
 6. Sluit het feit dat de hinderverwekkende activiteit vergund is burenhinder uit?
 7. Nu het nieuwe recht uitdrukkelijk, onder strikte voorwaarden, een preventieve actie mogelijk maakt, welke zijn daaromtrent belangrijke aandachtspunten voor de praktijk?
 8. Vertraging van bouwprojecten en extra bouwkosten zijn mogelijk ingeval van een  preventieve actie of een betwisting ervan voor de rechtbank, bijvoorbeeld wanneer er bijkomende beschermingsmaatregelen moeten genomen worden. Hoe dit best verwerken in contracten, onder andere voor de bepaling van de opleveringstermijn en de vertragingsboeten, maar ook bij de prijsbepaling?
 9. Kan een beroep op burenhinder, bijvoorbeeld om verzekeringstechnische redenen, soms interessanter zijn dan een aansprakelijkheidsvordering volgens artikel 1382 van het oude Burgerlijk Wetboek?
 10. Beoogt de compensatie dat de eiser teruggeplaatst wordt in de toestand van voor de daad die hinder heeft verwekt? Kunnen partijen hieromtrent afwijkende overeenkomsten sluiten?
 11. Kan de rechter een bevel geven tot de volledige stopzetting of verwijdering van het hinderlijke element en kan de rechter bevelen om op het hinderende onroerend goed maatregelen te nemen die de hinder verminderen tot het normale niveau?
 12. Wat zijn de gevolgen van de maatregelen die een rechter zou opleggen voor de vergunning?
 13. Wanneer verjaart de vordering voor bovenmatige burenhinder, zeker in het licht van het feit dat burenhinder vaak voortdurend is?
 14. In beginsel wordt de vordering tot burenhinder ingesteld door de huidige eigenaar. Maar wat wanneer deze zijn woning verkoopt en wat zijn de mogelijkheden voor de nieuwe eigenaar?
 15. Kan de vordering tot burenhinder ook ingesteld worden tegen de nieuwe eigenaar of moet dat gebeuren tegen zowel de oude als de nieuwe eigenaar, in verhouding tot de periodes dat hen de hinder kan worden toegerekend?

Dit webinar is geschikt voor:

 • advocaten, bedrijfsjuristen en magistraten
 • bouwpromotoren, vastgoedmakelaars en syndici
 • (kandidaat)gerechtsdeurwaarders
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • financiële en algemene directies met goede vooropleiding

Inschrijven kan door op deze link te klikken.  

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Koen de Puydt

Koen de Puydt

Partner
Ulrike Beuselinck

Ulrike Beuselinck

Partner