Vanaf 1 november 2015 geldt een vergunningsplicht voor kredietgevers en kredietbemiddelaars

News Vanaf 1 november mag niemand in België de activiteit van kredietgever of kredietbemiddelaar uitoefenen als hij niet op voorhand een vergunning verkregen heeft van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (hierna ‘FSMA’) of door haar is geregistreerd. 

De kredietgevers hebben een vergunningsplicht terwijl de kredietbemiddelaars (zowel in het hypothecair krediet als in het consumentenkrediet) op voorhand ingeschreven moeten worden in een register dat daartoe door de FSMA wordt bijgehouden. 

Het statuut voor kredietgevers en kredietbemiddelaars wordt uitdrukkelijk geregeld in artikelen VII. 158 t.e.m. VII. 188 van het Wetboek van economisch recht. De inwerkingtreding van deze bepalingen was aanvankelijk voorzien op 1 juli 2015 maar dit werd via een Koninklijk Besluit van 28 juni 2015, tweede editie, uitgesteld naar 1 november 2015.

De kredietgevers en kredietbemiddelaars zullen vanaf 2 november 2015 hun inschrijvings- of vergunningsdossier via een online applicatie van de FSMA kunnen indienen. 

Voor bestaande kredietgevers en kredietbemiddelaars geldt er een overgangsperiode van 18 maanden. 

Zij hebben de tijd tot 30 april 2017 om hun dossiers in te dienen. Om de overgangsperiode te overbruggen krijgen zij vanaf 1 november 2015 van rechtswege een voorlopige vergunning waarmee zij hun activiteiten kunnen verderzetten. 

De FSMA heeft een informatieve website ontwikkeld (www.mcc-info.fsma.be), die enkel toegankelijk is via de website van FSMA. Hierop wordt een antwoord geformuleerd op veelgestelde vragen en worden de procedures en inschrijvings- en vergunningsvoorwaarden toegelicht aan de hand van thema’s, trefwoorden en video’s. 

Op deze website worden ook de lijsten gepubliceerd van de voorlopig vergunde kredietgevers alsook van de geregistreerde kredietbemiddelaars.

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Leo Peeters

Leo Peeters

Partner