• Leila Mstoian - Marcel Houben

Uitbreiding van het plus minus conto

Werkbaar en wendbaar werk

Downloads De mogelijkheid om het "plus minus conto"-systeem in te voeren is door de wet "Werkbaar en Wendbaar Werk" uitgebreid tot heel de privésector.
Het “plus  minus conto” werd ingevoerd door de wet van 27 december 2006: het was van toepassing op de automobielindustrie in een poging om de terugtrekking van investeringen in die industrie in België tegen te gaan.

Het voorzag speciale regelingen omtrent werktijd die toelieten om tot 10 uur per dag en tot 48 uur per week te werken en waarbij de referteperiode voor de berekening van de gemiddelde arbeidsduur (maximum één kalenderjaar) verlengd werd tot 6 jaar.

De mogelijkheid om een dergelijk systeem te implementeren is nu uitgebreid tot heel de privésector (de ondernemingen die vallen onder het toepassingsgebied van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités), voor zowel de productienijverheid als de dienstensector.

De procedure die moet worden gevolgd om het systeem effectief toe te passen op (een deel van) de sector is omslachtig. Deze procedure blijft volledig van toepassing.

Dit is de reden waarom de werkgeversorganisaties niet al te veel resultaat van deze innovatie verwachten.