UBO-register : vanaf vandaag online en uiterste datum uitgesteld tot 31 maart 2019

News

Het UBO-register wordt vandaag gelanceerd en bestuurders krijgen respijt tot 31 maart 2019 voor de formaliteiten die ze moeten vervullen in dat kader. 

Zoals u reeds in een eerder artikel op onze website kon lezen, werd een register van uiteindelijk begunstigden, ook UBO-register genoemd, opgericht dat centraal beheerd wordt door de FOD Financiën.

Dat UBO-register is vanaf vandaag, 28 september 2018, online via het portaal MyMinFinPro. Alle vennootschappen en juridische entiteiten, die de verplichtingen met betrekking tot het UBO-register moeten naleven, kunnen inloggen. Hieronder vallen ook de vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid, zoals de maatschap, maar eveneens alle verenigingen naar Belgisch recht, de (internationale) vzw’s, Belgische stichtingen, trusts en figuren vergelijkbaar met de trust of fiducie.

Alle vennootschappen, met en zonder rechtspersoonlijkheid, verenigingen, stichtingen, trusts en figuren vergelijkbaar met de trust of fiducie

De werkingsmodaliteiten van het UBO-register worden geregeld door een KB dat op 31 oktober 2018 in werking treedt. Aangezien de mededeling aan het UBO-register moet gebeuren binnen de maand, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de informatie betreffende de uiteindelijke begunstigde gekend of gewijzigd is, hadden bestuurders normaal gezien tot 30 november 2018 de tijd om zich in regel te stellen. 

Daar is ondertussen verandering in gekomen. De FOD Financiën vermeldde reeds op haar website in een FAQ dat de informatieplichtigen hiervoor de tijd krijgen tot 31 maart 2019. Dit wordt vandaag bevestigd in een persbericht van de Federale Overheid.

We mogen dus aannemen dat de uiterste datum om zich in regel te stellen verschoven is naar 31 maart 2019.

We herhalen dat gezien het bedrag van de geldboeten, het van cruciaal belang is om tijdig de juiste gegevens over de juiste personen te verzamelen en te (laten) registreren in het UBO-register.

Het is ook bijzonder belangrijk dat u en/of uw organisatie procedures uitwerkt voor de wijziging van de gegevens van de uiteindelijk begunstigden die telkens binnen de maand moeten overgemaakt worden aan het UBO-register en ook voor de manier waarop de bewijsstukken worden verzameld en bijgehouden waaruit blijkt dat de informatie toereikend, accuraat en actueel is.

Wij staan uiteraard graag ter uwer beschikking om u daarin te begeleiden.

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Leo Peeters

Leo Peeters

Partner