News

Vanaf 27 juni is telewerk niet meer verplicht maar sterk aanbevolen. Ook de telewerkregistratie is niet langer verplicht.

1. Telewerk niet langer verplicht

Vanaf 27 juni is telewerk niet meer verplicht maar sterk aanbevolen.

Dit wil zeggen dat werknemers terug fysiek naar hun werkplek mogen terugkeren zonder enige beperking met betrekking tot aanwezigheid op de werkvloer.

Wel wordt telewerk nog steeds sterk aanbevolen bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten, welke grootte zij ook hebben, voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent.

Telewerk moet worden verricht in overeenstemming met CAO n° 149.  

De werkgever moet wel nog steeds passende preventiemaatregelen nemen om een maximaal niveau van bescherming te bieden volgens de voorschriften van de generieke gids COVID-19, en dit uiteraard met respect voor sociale dialoog in de onderneming.

Met passende maatregelen wordt verwezen naar social distancing, hygiënemaatregelen, het correct gebruik van een mondmasker, voldoende ventilatie en de maatregelen tijdens specifieke momenten, zoals pauzes, aankomst en vertrek.

2. Telewerkregistratie ook niet langer verplicht vanaf 27 juni 2021

De verplichte telewerkregistratie die geldt sinds 6 april 2021, is ook niet langer verplicht vanaf 27 juni 2021 en valt dus weg.

Hierdoor zijn werkgevers niet langer verplicht tot de maandelijkse registratie bij de RSZ van het totale aantal werknemers in het bedrijf per vestigingseenheid en het aantal werknemers dat een functie uitoefent die onmogelijk kan worden volbracht via telewerk.

De regeling omtrent terugkeermomenten voor werknemers die sinds 9 juni 2021 onder strikte voorwaarden konden worden georganiseerd door de werkgevers, valt hiermee ook volledig weg.

Lees ook

Een wettelijk kader voor aanbevolen of verplicht "corona" telewerk

02.03.2021
Arbeidsrecht en Sociale Zekerheidsrecht
Lees ook

Telewerkregistratie verplicht vanaf 6 april 2021

01.04.2021
Arbeidsrecht en Sociale Zekerheidsrecht

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Leila Mstoian

Leila Mstoian

Partner