Seeds of Law steunt “Maggie goes to Kakuma”

News

Het team van Maggie-program vzw vertrok op 13 februari 2020 naar het UN kamp in Kakuma (Noord-West Kenia). Ze hebben daar twee Maggie shelters gebouwd. Seeds of Law is heel blij te kunnen bijdragen aan dit mooie project.

Deze shelters zullen niet alleen gebruikt worden voor een circulaire, duurzame Maggie school voor honderden vluchteling kinderen maar ook voor een opleidingsprogramma voor lokale vluchteling leerkrachten.

Het volledige project wordt in eigen beheer ontwikkeld, beginnend vanaf de custom design, de fundraising, logistiek, de opbouw ter plaatse, tot de oplevering, evaluatie en naservice.

Zoals met alle vorige projecten, gebeurt dit in het kader van een partnership met een betrouwbare lokale actor die de school gebruikt, onderhoudt en er verslag over uitbrengt.Deze keer is hun lokale parter UNHCR Kenya en de onderwijs partner TAG met hun Innovation Lab Schools.  

De Maggie shelter is een innovatieve infrastructuur die eruit ziet als een tent maar de kwaliteiten heeft van een duurzaam en circulair gebouw met een levensduur van minstens 15 jaar. 

De Maggie is snel op te bouwen samen met de lokale bevolking. De dubbele wanden worden opgevuld met lokale materialen (aarde, organisch materiaal, plastic afval) waardoor ze de eigenschappen krijgt van een goed geïsoleerd gebouw met een minimale footprint.

Maggies’ unieke kwaliteiten laten toe om heel snel een school te bouwen in een tijdelijke context waar vaste gebouwen niet haalbaar zijn (politiek, praktisch, snelheid, …).

Deze shelter is ontwikkeld door DMOA-architecten in Leuven.

Dit project kan gevolgd worden op Facebook en Instagram te bekijken. 

Seeds of Law is heel blij te kunnen bijdragen aan het mooie Maggie-project.


Het Maggie-team


Opvullen van de wanden met lokaal materiaal ...