Recht op afbeelding van publieke personen

Update

Case Het Hof van Beroep te Brussel heeft in een recent arrest geoordeeld dat een afbeelding van de Rode Duivels mocht gebruikt worden voor de cover van een overzichtswerk van het voetbalseizoen 2012-2013, zonder de toestemming van de Vzw Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) die de persoonlijkheidsrechten (waaronder het recht op afbeelding) van de Rode Duivels beheert en exploiteert.

De Vzw KBVB had zich verzet tegen het gebruik van de foto van de Rode Duivels op de cover van het Jaarboek Voetbal 2012-2013 omdat de uitgeverij Van Halewyck geen toestemming had gevraagd aan de Vzw KBVB, laat staan een licentie had afgesloten voor het gebruik van de foto.

Zoals reeds eerder vermeld op onze website, is het recht op afbeelding in hoofde van publieke personen begrensd door het recht op informatie, dat verbonden is aan het recht op vrijheid van meningsuiting en persvrijheid. De afbeelding van de publieke persoon mag zonder zijn toelating enkel worden gebruikt voor informatieve doeleinden.

Het feit dat het Jaarboek uiterst informatief relevant is, heeft als gevolg dat de foto van de Rode Duivels ook informatief is

Het feit dat het boek een informatieve inhoud heeft, maakt het gebruik van de foto van de Rode Duivels op de cover ook informatief. De opgang van de Rode Duivels heeft een belangrijke nieuwswaarde in het seizoen 2012-2013, waarover het boek informeert, dus moet de auteur van het boek ter illustratie daarvan de foto van de Rode Duivels op het boek kunnen zetten.

Belangrijk in dit arrest is dat volgens het Hof het feit dat uitgeverij Van Haelwyck met het boek winst nastreeft, niet in de weg staat dat het gebruik van de foto van de Rode Duivels informatief is en dus mag worden gebruikt zonder dat hiervoor toestemming nodig is van de betrokkene of de beheerder van de persoonlijkheidsrechten van de betrokkene, de Vzw KBVB.

Tevens oordeelde het Hof dat de vaststelling, dat het overzicht van het voetbaljaar 2012-2013 in het boek wordt afgewisseld met interviews met mensen die met voetbal niets te maken hebben, geen afbreuk doet aan het informatief karakter van het boek. Volgens het Hof is de intentie van het boek om het publiek te informeren.

Het feit dat het Jaarboek wel degelijk uiterst informatief relevant is en een journalistiek werk betreft, heeft kennelijk de doorslag gegeven.