• Leila Mstoian - Marcel Houben

Palliatief verlof en tijdskrediet

Werkbaar en wendbaar werk

Downloads De uitbreiding van het tijdskrediet met motief, zoals voorzien in de wet "Werkbaar en Wendbaar Werk", zal niet van toepassing zijn omdat deze materie geregeld wordt door een collectieve arbeidsovereenkomst, die uiterlijk op 1 april 2017 in werking zal treden.
De wet "Werkbaar en Wendbaar Werk" voorziet in een uitbreiding van het tijdskrediet met motief (zorgen voor een kind tot de leeftijd van 8 jaar, verzorging van een zwaar ziek familielid, palliatieve verzorging, zorgen voor een gehandicapt kind tot de leeftijd van 21 jaar, verzorging van minderjarig zwaar ziek kind).

Deze bepalingen zijn echter enkel toepasselijk voor zover geen collectieve arbeidsovereenkomst gesloten wordt in de Nationale Arbeidsraad, waarin een gelijkaardige uitbreiding wordt bepaald.

Op 20 december 2016 hebben de sociale partners een dergelijke collectieve arbeidsovereenkomst ondertekend in de Nationale Arbeidsraad (CAO nr. 103ter). Deze collectieve arbeidsovereenkomst is toepasselijk uiterlijk vanaf 1 april 2017.

De bepalingen van de wet "Werkbaar en Wendbaar Werk" zijn dus niet toepasselijk.

De CAO nr. 103ter zal elders becommentarieerd worden.