Oneerlijke marktpraktijken verboden in B2B-context

Oneerlijke marktpraktijken vanaf 1 september verboden in B2B-context

News

Vanaf 1 september 2019 wordt de regeling van oneerlijke marktpraktijken uit het consumentenrecht doorgetrokken naar de B2B relaties.

1. Wat zijn oneerlijke marktpraktijken?

Dit zijn misleidende en agressieve marktpraktijken en alle praktijken die daden in de hand werken die een overtreding of een inbreuk zijn op de regels van het ondernemingsrecht (Wetboek van Economisch Recht).

Wanneer u als onderneming onjuiste informatie krijgt en dus bedrogen wordt of kunt bedrogen worden omtrent een aantal elementen waardoor u over een transactie een besluit neemt dat u anders niet had genomen, is er sprake van een misleidende marktpraktijk. Ook essentiële informatie achterhouden (misleidende omissie) is verboden.

Meer over de elementen waarover ondernemers onderling correcte informatie moeten geven, vindt u in een eerder artikel op onze website.

Als er daarenboven intimidatie, dwang, lichamelijk geweld of ongepaste beïnvloeding aan te pas komt, kan er gesproken worden van agressieve marktpraktijken. Het gaat hier dan om praktijken die de keuzevrijheid of vrijheid ten opzichte van een product aanzienlijk beperken en u ertoe brengen of kunnen brengen een besluit te nemen dat u anders niet had genomen.

Ondernemingen hebben er voortaan belang bij al hun handelingen ten opzichte van andere ondernemingen goed te documenteren.

2. Hoe kunnen wij u helpen?

Alle contracten met en praktijken tegenover andere ondernemingen grondig nakijken en, indien nodig, aanpassen aan deze nieuwe wetgeving. Dat bevelen wij alle ondernemers ten zeerste aan.

En daar kunnen wij u met raad en daad in bijstaan.

Het is ook belangrijk dat u uw marketing- en verkoopteams goed inlicht over wat wel en niet toegelaten is bij de marketing en verkoop van een product of dienst.

Ook daar kunnen wij u in bijstaan. Aarzel dus niet ons te contacteren via info@seeds.law of telefoon +32 (0)2 747 40 07.

Meer informatie over deze materie kan u consulteren in ons eerder artikel hierover. 

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Leo Peeters

Leo Peeters

Partner
Koen de Puydt

Koen de Puydt

Partner
Alain De Jonge

Alain De Jonge

Partner
Leila Mstoian

Leila Mstoian

Partner
Ulrike Beuselinck

Ulrike Beuselinck

Partner - Mediator