News

De internationale Kamer van Koophandel (ICC ) heeft nieuwe Incoterms® 2020 uitgebracht. Deze versie is moderner dan de Incoterms® 2010 omdat ze rekening houdt met de allernieuwste evoluties in de internationale handel, en duidelijker en gebruiksvriendelijker is.

1. Incoterms®, wat is dat?

Incoterms® is een verkorte term voor internationale commerciële voorwaarden (International Commercial terms) die wereldwijd bekend en geaccepteerd zijn door al wie nationaal en internationaal goederen verhandelt.

De Incoterms® regels leggen de groep van 11 van de meest gebruikte drie letter handelstermen uit (namelijk CIF, DAP, enz.), en weerspiegelen de praktijkgebruiken tussen ondernemingen onderling in koop- en verkoopovereenkomsten met betrekking tot goederen.

Ze kunnen zowel gebruikt worden voor handel in bulkladingen van ijzererts als voor vijf containers van elektronische apparatuur of tien pallets verse bloemen per luchtvracht. 

Bij zulke transporten is het namelijk onder meer belangrijk om weten wie verantwoordelijk is voor het transport, wie de verpakking bepaalt, wie wanneer welke kosten draagt, wie zorgt voor de benodigde goederen- en vervoersdocumenten, wanneer het risico wordt overgedragen met betrekking tot de goederen, wie de douaneformaliteiten (inklaring en douaneafhandeling) moet vervullen en de kosten daarvan moet dragen (importkosten), wie welke verzekering voor welk gedeelte van het transport afsluit, wie de goedereninspectie uitvoert, enz. …

Daar dienen de Incoterms® voor, die voor elk transport van verkoper tot verkoper, een  antwoord bieden op deze vragen.

2. Wat brengen ons de Incoterms® 2020?

We geven u hieronder de belangrijkste wijzigingen in de Incoterms® 2020:

 • De Incoterms® 2020 zijn bedoeld om veel duidelijker en gebruiksvriendelijker te zijn. "Explanatary Notes for Users" zijn in de plaats gekomen van de "Guidance Notes";
 • DAT (Delivered at Terminal) wordt voortaan DPU (Delivered at Place Unloaded). Hierdoor wordt het duidelijk dat een levering ook mogelijk is op een andere plaats dan in de terminal.
 • De FCA (Free Carrier) Incoterms® regel krijgt er een optie bij, namelijk de 'on board bill of lading' waardoor deze nog meer zal worden gebruikt als best geschikte regel voor containervervoer.
  De koper en de verkoper kunnen overeenkomen dat de koper zijn vervoerder zal instrueren een on-board bill of lading af te geven aan de verkoper nadat de goederen aan boord zijn geladen. De verkoper is hierna verplicht deze bill of lading af te dragen aan de koper, meestal via de banken. Hiermee geeft ICC een antwoord op een aantoonbare behoefte in de markt.
 • CIF en CIP bevatten voortaan verschillende niveaus van verzekeringsdekking, namelijk een uitgebreide transportverzekering bij de CIP terwijl voor CIF enkel een verzekering met minimale dekking vereist wordt. Het verzekeringsniveau kan evenwel nog onderhandeld worden tussen koper en verkoper.
 • FCA (Free Carrier), DAP (Delivery at Place), DPU (Delivered at Place Unloaded) en DDP (Delivered Duty Paid) bevatten nu de mogelijkheid voor de koper en verkoper om het vervoer van goederen ook met eigen vervoersmiddelen te regelen in plaats van daarvoor een derde in te schakelen;
 • De Incoterms® 2020 voeren vereisten in die te maken hebben met de veiligheid omtrent het vervoer van de goederen en de kosten;
 • Er is meer transparantie met betrekking tot de kosten: het artikel A9/B9 geeft een overzicht van alle door iedere specifieke Incoterm® regel toebedeelde kosten en de plaats waar deze zijn opgesomd.

Het onderscheid tussen de regels voor elke transportmethode (bestaande uit EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, de nieuw benoemde DPU - de oude DAT - en DDP) en de regels voor de zeetransport en binnenvaart, (bestaande uit FAS, FOB, CFR en CIF) blijft bestaan onder de Incoterms® 2020. Afhankelijk van de gebruikte wijze van vervoer moet de juist Incoterm® regel gebruikt worden. Dit is dus heel belangrijk.

3. Hoe worden de Incoterms® regels van toepassing?

Incoterms® zijn enkel geldig wanneer alle partijen akkoord zijn en zijn dan ook enkel van toepassing op de partijen die hen hebben onderschreven.

In dat geval zorgen de partijen er best voor dat hun intentie duidelijk wordt opgenomen in hun overeenkomst door middel van een formulering als:

"[de gekozen Incoterms® regel] [overeengekomen haven, plaats of punt] Incoterms 2020".

In deze formulering zijn de volgende elementen van belang:

 • De vermelding van de versie van de Incoterms® regels die van toepassing is op de overeenkomst.

  De Incoterms® 2020 zijn van toepassing vanaf 1 januari 2020.

  Vorige versies van de Incoterms®, en vooral deze van 2010, blijven in voege voor de bedrijven die dat wensen. Dat is enkel het geval wanneer in alle contracten uitdrukkelijk verwezen wordt naar de gekozen vorige versie.

  Indien dat niet het geval is, is de laatste versie, namelijk Incoterms® 2020, van toepassing.

 • De overeengekomen plaats naast de gekozen Incoterms® regel is nog belangrijker.

  Afhankelijk van de gekozen Incoterms® 2020 regel identificeert de overeengekomen plaats ofwel de plaats of haven waar de goederen door de verkoper aan de koper geacht worden te zijn "geleverd" (de plaats van "levering"), ofwel de plaats of haven waarnaar de verkoper het vervoer moet organiseren, dat wil zeggen, hun bestemming, of in het geval van de D regels beide.

 • Wanneer een specifieke Incoterms® 2020 regel in een koopovereenkomst wordt opgenomen, is het niet noodzakelijk om het handelsmerk symbool te gebruiken.

Wenst u hierover meer informatie of bijstand, aarzel niet ons te contacteren op +32 (0)2 747 40 07 of via info@seeds.law.

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Leo Peeters

Leo Peeters

Partner
Koen De Puydt

Koen De Puydt

Partner
Alain De Jonge

Alain De Jonge

Partner