News

Met een nieuw economisch migratie beleid hoopt Vlaanderen innovatieve en talentvolle ondernemers – met de focus op start-ups en scale-ups – van buiten de EU gemakkelijker aan te trekken. Dit zal mogelijk zijn dankzij een selectiever beleid met de focus op innovatie en de creatie van werkgelegenheid. Ook de digitale aanvraagprocedure zal een en ander vlotter laten verlopen.

Een beter wettelijk kader voor buitenlandse ondernemers die zich in Vlaanderen wensen te vestigen, dat was het doel van de Vlaamse Regering wanneer ze een nieuw Decreet goedkeurde over de uitoefening van zelfstandige beroepsactiviteiten door buitenlandse onderdanen.

Het decreet introduceert een vereenvoudigde en digitale aanvraag- en behandelingsprocedure zodat de buitenlandse zelfstandige op een eenvoudige manier de beroepskaart kan aanvragen en verkrijgen. Hiermee wordt komaf gemaakt met een 56 jaar oude wet die nog steeds moest gerespecteerd worden wanneer buitenlandse onderdanen een zelfstandige beroepsactiviteit wensten op te starten in Vlaanderen. 

Wij lichten hier onder graag deze aanvraag- en behandelingsprocedure toe.

1. Het beleid wordt selectiever 

De toelatingsvoorwaarden zullen worden beoordeeld naar gelang de activiteit van de ondernemer. De drempel wordt verhoogd en het beleid wordt selectiever.

Het begrip innovatie wordt (eindelijk) duidelijk gedefinieerd daar waar de toetsing van het innovatief karakter tot nu toe niet meer dan nattevingerwerk was.

In de toekomst wordt een onderscheid gemaakt tussen 3 types ondernemingen, nl. 1) start-ups en scale-ups; 2) klassieke ondernemingen en 3) speciale statuten zoals bijvoorbeeld sportcoaches en kunstenaars.

Een ondernemingsplan zal de basis vormen bij de beoordeling van elke aanvraag. Er zal worden nagegaan welke meerwaarde de onderneming zal bieden voor Vlaanderen waarbij ook de creatie van werkgelegenheid zal worden nagegaan. Bij de beoordeling van de aanvraagdossiers zal er ook beroep worden gedaan op economische expertise van FIT en VLAIO.

2. Een vereenvoudigde en digitale aanvraagprocedure via het digitaal loket

De aanvraagprocedure zal digitaal verlopen. De ondernemingsloketten en de diplomatieke posten zullen niet langer als portaal dienen voor de ontvangst van de aanvragen.

Buitenlandse onderdanen zullen vanaf 1 januari 2022 hun aanvragen digitaal indienen bij het departement Werk en Sociale Economie (WSE). Zowel de betaling als de toekenning gebeurt vanaf dan digitaal.

3. De Vlaamse Sociale Inspectie zorgt voor de controle en de handhaving

Niet zelden wordt economische migratie als "laatste redmiddel" gezien om zich in Vlaanderen te vestigen. Om misbruik van de beroepskaarten tegen te gaan, zal de Vlaamse Sociale Inspectie kunnen optreden als de grenzen en de voorwaarden van de beroepskaart niet worden gerespecteerd.

Zo zal de zelfstandige ondernemer verschillende sancties riskeren in de vorm van correctionele straffen en administratieve boeten.

Wenst u hierover meer informatie of bijgestaan te worden door de specialisten van Seeds of Law? Aarzel dan niet ons te contacteren op +32 (0)2 747 40 07 of via info@seeds.law

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Leila Mstoian

Leila Mstoian

Partner