Indexering van huurcontracten: Is afwijken van de klassieke indexeringsformule mogelijk?

Analyse

Voor alle typen van huurcontracten (kantoren, handel, parking, …), met uitzondering van woninghuurcontracten, gelden welbepaalde indexeringsregels die federaal geregeld zijn in het Burgerlijk Wetboek.

De indexering in geval van woninghuur is per gewest geregeld op dezelfde manier als voor de andere huurcontracten en dit respectievelijk in de Brusselse Huisvestingscode, het Waalse Woninghuurdecreet en het Vlaamse Woninghuurdecreet.

De indexering van de huurprijzen op basis van deze indexeringsregel zal met de huidige inflatie ongetwijfeld leiden tot een ernstige stijging van de huurprijzen. Dan stelt zich de vraag of verhuurders verplicht zijn deze indexeringsformules toe te passen en of bij de onderhandeling van een huurcontract kan afgeweken worden van de wettelijke formules. Het is immers veelal in ieders belang dat een goede huurrelatie op lange termijn behouden wordt.

1. Wat is het standaardprincipe?

We gaan in de eerste plaats in op het standaardprincipe dat bestaat inzake indexatie van huurprijzen.

Voor alle huurcontracten is de regel dat er geïndexeerd moet worden volgens de volgende klassieke indexeringsformule:

basishuurprijs x nieuwe indexcijfer
aanvangsindexcijfer

Hiervoor moet beroep gedaan worden op de gezondheidsindex.

2. Is er versoepeling mogelijk?

U bent als verhuurder niet verplicht tot indexering over te gaan en huurders kunnen bij de onderhandeling van hun huurcontract aandringen op een versoepeling van de indexeringsregels, zoals bijvoorbeeld een plafond op de indexering.

Maar let op! De wet voorziet dat de indexeringsformule niet strenger kan worden gemaakt.

3. Besluit

Partijen kunnen vrij beslissen om de indexeringsregels te versoepelen en dus af te wijken van de indexeringsformule naar beneden toe. Dit is dan in het voordeel van de huurder maar soms ook in het voordeel van de verhuurder die op die manier een goede en trouwe huurder op lange termijn wenst te behouden.

Een verstrenging van de indexeringsregels is voor geen der huurcontracten toegestaan.

Wenst u bijstand bij de onderhandeling en de opstelling van uw huurcontracten, aarzel dan niet om de specialisten van Seeds of Law te contacteren via info@seeds.law of +32 (0)2 747 40 07

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Ulrike Beuselinck

Ulrike Beuselinck

Partner
Alain De Jonge

Alain De Jonge

Partner