Het UBO-register: bijkomend uitstel tot 30 september 2019

News

De deadline voor de registratie van de uiteindelijk begunstigden in het UBO-register wordt uitgesteld van 31 maart tot 30 september 2019.

In eerdere artikels op onze website informeerden wij u reeds over het register van uiteindelijk begunstigden, ook UBO-register genoemd.

Het UBO-register is een centraal register dat beheerd wordt door de FOD Financiën waarop men kan inloggen vanaf 28 september 2018.

Alle vennootschappen die in België zijn opgericht, moeten de verplichtingen met betrekking tot het UBO-register naleven.

Hieronder vallen ook de vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid, zoals de maatschap, maar eveneens alle verenigingen naar Belgisch recht, de (internationale) vzw’s, Belgische stichtingen, trusts en figuren vergelijkbaar met de trust of fiducie.

Initieel moest de registratie in het UBO-register gebeuren voor 30 november 2018 maar deze termijn werd door de FOD Financiën verlengd tot 31 maart 2019.

En opnieuw meldt het FOD Financiën dat er een bijkomend uitstel wordt verleend, tot 30 september 2019.

We herhalen dat gezien het bedrag van de geldboeten, het van cruciaal belang is om tijdig de juiste gegevens over de juiste personen te verzamelen en te (laten) registreren in het UBO-register.

Het is ook bijzonder belangrijk dat u en/of uw organisatie procedures uitwerkt voor de wijziging van de gegevens van de uiteindelijk begunstigden die telkens binnen de maand moeten overgemaakt worden aan het UBO-register. Ook voor de manier waarop de bewijsstukken worden verzameld en bijgehouden is belangrijk want waaruit moet blijken dat de informatie toereikend, accuraat en actueel is.

Het FOD Financiën stelt op zijn website een FAQ-lijst ter beschikking met een antwoord op de meest gestelde vragen. Blijkbaar zal deze lijst binnenkort nog aangevuld worden om enkele verduidelijkingen te geven.

Wij houden u daarover op de hoogte en staan uiteraard ook graag ter uwer beschikking om u in deze materie te begeleiden.

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Leo Peeters

Leo Peeters

Partner
Koen de Puydt

Koen de Puydt

Partner
Alain De Jonge

Alain De Jonge

Partner
Toon Rummens

Toon Rummens

Partner
Leila Mstoian

Leila Mstoian

Partner