Het 'stil faillissement' wordt afgevoerd

News Minister van Justitie Koen Geens heeft de invoering van het 'stil faillissement' afgevoerd na een arrest van 22 juni 2017 van het Europees Hof van Justitie.
In een eerder artikel over de nakende hervormingen met betrekking tot WCO en Faillissement, hebben we reeds melding gemaakt van een wetsontwerp waarin het "stil" faillissement, ook "pre-pack" genoemd, wordt ingevoerd. Dat laat toe een faillissement in discretie en zonder publiciteit voor te bereiden. In dat geval kan een pre-curator worden aangesteld die op discrete wijze kan overgaan tot het zoeken naar een overnemer van de onderneming of gedeelten ervan. 

Met de invoering van dit 'stil faillissement', hoopte men de kans te verhogen op een snelle afwikkeling van een faillissement en een hogere opbrengst voor de schuldeisers.

Meerdere partijen hadden echter de vrees geuit dat dit systeem zou worden misbruikt.

Daar bovenop heeft het Europees Hof van Justitie op 22 juni 2017 een arrest geveld dat het prepack-systeem voor een groot deel ondergraaft. Het heeft namelijk beslist dat werknemersrechten niet mogen uitgehold worden via deze pre-packprocedures. Het Hof oordeelde dat de bestaande loon- en arbeidsvoorwaarden van de werknemers behouden blijven ingeval een pre-packprocedure wordt gevoerd.

Het Hof stipuleert dit als volgt : " … de door de artikelen 3 en 4 van die richtlijn (Richtlijn 2001/23/EG van 12 maart 2001) gegarandeerde bescherming van werknemers … blijft behouden in een situatie waarin de overgang van een onderneming plaatsvindt na een faillietverklaring in de context van een vóór de faillietverklaring voorbereide en onmiddellijk daarna uitgevoerde pre-pack, in het kader waarvan een door een rechtbank aangestelde „beoogd curator” met name de mogelijkheden onderzoekt van een eventuele voortzetting van de activiteiten van die onderneming door een derde en zich voorbereidt op handelingen die onmiddellijk na de faillietverklaring moeten worden verricht teneinde die voortzetting te verwezenlijken."

De andere bepalingen van het nieuw insolventierecht worden zeer binnenkort gestemd. 

We houden u hierover op de hoogte.

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Leila Mstoian

Leila Mstoian

Partner
Leo Peeters

Leo Peeters

Partner