Het pandregister bestaat 1 jaar

Waarom eigendomsvoorbehoud zo interessant is

News

Op 1 januari 2018 zijn de nieuwe Wet Roerende Zekerheden van 11 juli 2013 en het Nationaal Pandregister in werking getreden. Het pandregister is dus 1 jaar oud. Ondertussen telt het systeem bijna 110.000 nieuwe registraties van pandovereenkomsten en haast 80.000 raadplegingen. 

De invoering van het pandregister was de belangrijkste nieuwigheid want tezelfdertijd werd ook het 'bezitloos' pand op roerende goederen ingevoerd.

Concreet betekent dit dat men voortaan iets in pand kan geven zonder dat men het moet afgeven aan de kredietverlener. Roerende lichamelijke goederen bij zich te houden en blijven gebruiken, en in principe zelfs verkopen, dat is nu perfect mogelijk voor de pandgever, op voorwaarde weliswaar dat dit past binnen het kader van een normale uitoefening van zijn bedrijfsactiviteiten.

Precies daarom was het noodzakelijk dat een pandregister werd ingevoerd voor de registratie van het bezitloos pandrecht, namelijk om deze tegenstelbaar te maken tegenover derden. Meer over het pandregister kan u te weten komen door hier te klikken.

Daarnaast wordt een wettelijke verankering ingevoerd van het eigendomsvoorbehoud en het retentierecht dat aanleiding geeft tot het preferentieel recht van de onbetaalde verkoper. 

Uit de cijfers blijkt ook dat de mogelijkheid om een eigendomsvoorbehoud te registreren minder gebruikt werd. Daarom willen we nog eens de aandacht trekken op deze manier om uw goederen te beveiligen na de levering ervan.

De registratie in het pandregister van het eigendomsvoorbehoud is facultatief en dus niet verplichtend. Maar in sommige gevallen is registratie echter wel aangeraden, vooral ingeval roerende goederen worden voortverkocht aan een derde-professional of wanneer verkochte roerende goederen onroerend worden door incorporatie (bv. onderdelen en uitrustingen van gebouwen zoals keukenkasten, buizen, verwarmingstoestellen, zonnepanelen, enz.).

Wat daar nog bijkomt is dat het eigendomsvoorbehoud nu kan worden ingeroepen bij iedere vorm van samenloop van schulden, en niet meer enkel in geval van faillissement. Het kan nu ook ingeroepen worden in geval van collectieve schuldenregeling of beslag. Meer nog, er ontstaat zelfs voorrang ten opzichte van een hypothecaire schuldeiser.

Maar voorwaarde is wel dat het beding van eigendomsvoorbehoud schriftelijk bedongen wordt uiterlijk op het ogenblik van de levering van het goed in kwestie, bijvoorbeeld in een offerte, een bestelbon of leveringsbon. Het is dus aangeraden om dit beding te voorzien in de algemene verkoopsvoorwaarden die zich op deze documenten bevinden.

Opgelet! De regels worden nog aangescherpt ingeval de koper een consument is. In dat geval moet de instemming van de koper uit het geschrift zelf blijken. Het eigendomsvoorbehoud geldt dus in dat geval enkel wanneer de consument zijn instemming met het beding uitdrukkelijk heeft ondertekend.

Meer hierover kan u lezen in ons artikel daaromtrent door hier te klikken.

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Leo Peeters

Leo Peeters

Partner
Koen de Puydt

Koen de Puydt

Partner
Alain De Jonge

Alain De Jonge

Partner
Toon Rummens

Toon Rummens

Partner
Leila Mstoian

Leila Mstoian

Partner
Ulrike Beuselinck

Ulrike Beuselinck

Partner