Case

In haar arrest van 21 maart 2024 heeft het Grondwettelijk Hof de bepaling uit het zogenaamde “nooddecreet” vernietigd waarin de regels inzake indexatiebeperkingen voor Vlaanderen gelimiteerd waren voor de huurovereenkomsten die te maken hebben met de hoofdverblijfplaats. 

Dit "nooddecreet" voerde een beperking in van de mogelijkheid om de huurprijs te indexeren, afhankelijk van het EPC van de woning. Deze beperking was echter maar van toepassing voor huurovereenkomsten voor een hoofdverblijfplaats, en niet voor huurovereenkomsten voor de huisvesting van studenten.

Volgens het Grondwettelijk Hof is er geen verantwoording om een studentencontract anders te gaan behandelen dan een contract hoofdverblijfplaats. De Vlaamse Regering had destijds in deze verschillende aanpak voorzien gezien studentencontracten vaak voor maximaal één jaar worden afgesloten. Echter, de regels inzake indexatie gelden ook wanneer er met dezelfde student voor dezelfde kamer een nieuw contract wordt afgesloten of wanneer het contract alsnog het jaar zou overschrijden.

Gevolg is dat de indexatiebeperkingen op basis van het EPC ook van toepassing zijn op huurovereenkomsten voor studenten.

Bent u verhuurder in Vlaanderen van studentenkamers, dan zal u dus ook met de indexatiebeperkingen moeten rekening houden, dit zowel bij de klassieke indexering van uw lopende contracten als bij de berekening van de huurprijs voor een contract met dezelfde huurder en voor dezelfde kamer. We verwijzen hiervoor naar ons eerder artikel daarover.

De overige bepalingen van het decreet werden door het Grondwettelijk Hof behouden en blijven dan ook van toepassing.

Voor meer info kan u terecht bij de specialisten van Seeds of Law op +32 (0)2 747 40 07 of via info@seeds.law.

Lees ook

Beperking van de huurindexatie - update voor woninghuur en handelshuur

23.12.2022
Vastgoed, Huur en Mede-eigendom

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Ulrike Beuselinck

Ulrike Beuselinck

Partner