Case

Ook al moet een woninghuur in principe schriftelijk gesloten worden, eens er via e-mail een akkoord bestaat om te (ver)huren, is dat bindend en kunt u een huurder die er onder uit wil een verbrekingsvergoeding vragen.

Meer en meer is e-mail hét communicatiemedium bij uitstek, zelfs om onderhandelingen te voeren over de huur van een pand. En vaak gebeurt het ook dat een huur en de duidelijke afspraken daaromtrent op die manier bezegeld worden.

Op dat ogenblik bestaat er evenwel nog geen enkele overeenkomst op papier.

De vraag stelt zich dan of dit bindend is en of huurder en/of verhuurder er dan nog onder uit kunnen. Recent sprak een rechter zich uit …

1. Een schriftelijke huurcontract is verplicht! Welke waarde heeft een overeenkomst per e-mail dan?

In de drie gewesten geldt een wettelijke verplichting om een huurovereenkomst voor woninghuur schriftelijk af te sluiten. Een mondelinge huur kan in principe niet meer. Dat houdt onder andere in dat u uw huurder kunt dwingen om een contract op papier af te sluiten, desnoods bij de vrederechter.

Wat is dan de waarde van afspraken via e-mail?

Daarover bestaan er wel eens misverstanden. Het is immers niet omdat het contract op papier moet staan, dat afspraken via e-mail geen waarde hebben.

Wanneer uit de e-mails duidelijk blijkt dat de huurder het pand in kwestie wil huren, aan een bepaalde huurprijs en vanaf een bepaalde datum, dan gaat het om een huur die bindend is. 

2. Dat werd onlangs nog bevestigd door de rechter

In deze zaak was de huurder teruggekomen op zijn beslissing om het goed te huren door in te roepen dat er geen geschrift bestond. Alhoewel er enkel e-mails op en neer waren gestuurd, vond de rechter toch dat een huurovereenkomst tot stand was gekomen omdat daaruit duidelijk bleek dat het de bedoeling was om te huren. De rechtbank oordeelde dat de e-mails van de huurder een zogenaamde buitengerechtelijke bekentenis uitmaakten en dus voldoende waren om de huur te bewijzen. De rechter veroordeelde de huurder tot een schadevergoeding gelijk aan twee maanden huur.

Een belangrijk vonnis waar u best rekening mee houdt

3. Besluit

Eens er duidelijke afspraken zijn via e-mail kunt u daar immers ook als verhuurder niet zomaar onder uit. U kunt de huur enkel nog stopzetten wanneer de huurder daarmee akkoord is. Maar wil hij dat niet, dan blijft u toch gebonden door de huurovereenkomst, ook al is die enkel per e-mail afgesloten. Wenst u toch absoluut om gelijk welke reden van een huurovereenkomst af te geraken, dan zal u zich moeten wenden tot de vrederechter. In dat geval riskeert u een verbrekingsvergoeding te moeten betalen.

Let op! U kan nog steeds een slag om de arm houden en duidelijk in uw e-mail vermelden dat u pas bij het tekenen van het huurcontract instemt met de huur.

Wenst u hierover meer informatie of bijgestaan te worden door de specialisten van Seeds of Law? Aarzel dan niet ons te contacteren op +32 (0)2 747 40 07 of via info@seeds.law

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Alain De Jonge

Alain De Jonge

Partner
Koen de Puydt

Koen de Puydt

Partner
Ulrike Beuselinck

Ulrike Beuselinck

Partner