News

De wet van 22 oktober 2017 tot wijziging van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen (de “GVV-wet”), werd op 9 november 2017 gepubliceerd in het Belgische Staatsblad en is ook op diezelfde dag in werking getreden.

In een eerder artikel op onze website hebben we reeds de belangrijkste wijzigingen toegelicht die deze wet invoert in de GVV-wet.

Het betreft enerzijds wijzigingen met betrekking tot de openbare en de institutionele GVV en anderzijds de invoering van een nieuwe categorie, namelijk de GVV met sociaal oogmerk.

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Alain De Jonge

Alain De Jonge

Partner
Leo Peeters

Leo Peeters

Partner
Koen de Puydt

Koen de Puydt

Partner
Ulrike Beuselinck

Ulrike Beuselinck

Partner