Analyse

De Vlaamse regering heeft sinds begin 2019 besloten om de vestigingswetgeving af te schaffen. Deze dateerde al van 1998.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest is de vestigingswet wel nog van toepassing.

1. Wat hield de vestigingswet in Vlaanderen in?  

Bepaalde beroepen mochten enkel uitgeoefend worden wanneer een bewijs geleverd kon worden van beroepsbekwaamheid. Dit was maar mogelijk mits een passend diploma ofwel een nuttige beroepservaring.  

De afschaffing van de vestigingswetgeving in Vlaanderen is er gekomen onder invloed van Europese regelgeving. Vlaamse ondernemers werden immers gediscrimineerd ten opzichte van buitenlandse ondernemers, die niet onderworpen waren aan een dergelijke vestigingswetgeving.  

2. Gevolgen van de afschaffing van de vestigingswet in Vlaanderen  

Sinds 1 januari 2019 moet er geen beroepskennis meer bewezen worden om in bepaalde sectoren een beroep (o.m. bouwsector) te kunnen uitoefenen in Vlaanderen. Ook de basiskennis bedrijfsbeheer moet niet meer aangetoond worden.

Het is bijgevolg makkelijker om als ondernemer te starten.  

Het is echter wel nog steeds nodig de correcte NACEBEL-codes aan te vragen bij de start van een onderneming. In dat opzicht vervallen enkel het bewijs van beroepsbekwaamheid en basiskennis bedrijfsbeheer door de afschaffing van de vestigingswetgeving.  

Ter opfrissing, de NACEBEL-codes bestaan uit NACE, wat een officiële Europese lijst is die economische activiteiten indeelt door deze te omschrijven en te nummeren. Bedrijven worden op deze manier ingedeeld in sectoren. Elk land mag de lijst verder uitdiepen met extra codes, zolang de basislijst onveranderd blijft, dit is het BEL-gedeelte. Samen vormt dit geheel de NACEBEL-codes. 

3. KBO-inschrijving verplicht

Niet alleen de afschaffing van de vestigingswetgeving heeft belangrijke gevolgen voor ondernemers.  

Het Wetboek van Economisch Recht (WER) voorziet in een strafrechtelijke sanctie bij een gebrekkige inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Een correcte inschrijving van de activiteit in het KBO, via de NACEBEL codes, is dus verplicht telkens een onderneming wordt opgericht.

4. Wat met Wallonië en Brussel? 

Zowel in Wallonië als in Brussel is de vestigingswetgeving niet afgeschaft. Dit houdt in dat u in deze regio’s wel nog uw beroepsbekwaamheid moet aantonen alsook uw basiskennis bedrijfsbeheer.  

Om te weten welke wetgeving op u als onderneming van toepassing is, is de plaats waar uw domicilie of de zetel van uw vennootschap gelegen is, van belang.

Vlaamse ondernemers zijn dus niet meer gehouden door de strikte vestigingsregels die van toepassing zijn in Wallonië en Brussel, terwijl hun Waalse en Brusselse collega's wel in regel moeten zijn met de vestigingswetgeving.  

5. Besluit 

De afschaffing van de vestigingswetgeving heeft grote gevolgen gehad voor de Vlaamse ondernemers. De toegang tot het ondernemerschap werd vereenvoudigd.

Het is echter belangrijk om in het achterhoofd te houden dat deze wet enkel in Vlaanderen is afgeschaft en niet in Brussel en Wallonië.  

Wenst u hierover meer informatie, aarzel dan niet onze specialisten te contacteren via +32 (0)2 747 40 07 of info@seeds.law.

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Leo Peeters

Leo Peeters

Partner
Koen de Puydt

Koen de Puydt

Partner
Alain De Jonge

Alain De Jonge

Partner
Roeland Moeyersons

Roeland Moeyersons

Partner
Peter Moerman

Peter Moerman

Partner
Leila Mstoian

Leila Mstoian

Partner
Ulrike Beuselinck

Ulrike Beuselinck

Partner