De syndicus en de Kruispuntbank van Ondernemingen

Analyse

Sinds 1 april 2017 dienen alle syndici van een vereniging van mede-eigenaars ("VME”) ingeschreven te zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen (“KBO”).

Dit wordt voorzien door het Koninklijk Besluit van 15 maart 2017.  

De inschrijving van de syndicus staat los van de inschrijving van de onderneming van de syndicus en van de inschrijving van de VME zelf (verplicht sinds 1 juli 2003).

Deze verplichting geldt bij elke nieuwe aanstelling van de syndicus na 1 april 2017.  

Voor bestaande VME’s werd een overgangsregeling voorzien. Zij hebben één jaar de tijd om deze formaliteit van inschrijving te vervullen, dus ten laatste op 31 maart 2018.

1. Welke zijn de doelstellingen van deze maatregel?

De doelstellingen zijn divers:

  • makkelijker kennis kunnen nemen van de gegevens van de syndicus of de voorlopige syndicus, zonder de betreffende VME hierbij te moeten betrekken.  
    Dit is in het belang van schuldeisers van de VME die op elk moment de syndicus van een gebouw kunnen identificeren, zonder zich naar het gebouw te moeten verplaatsen (waar aan de ingang de identiteit van de syndicus verplicht moet  worden uitgehangen).  
    Het vergemakkelijkt tevens het werk van de gerechtsdeurwaarders wanneer zij een dagvaarding dienen te betekenen aan de VME (hiervan dient een kopie gestuurd worden aan de syndicus);
  • de syndici die het beroep onwettig uitoefenen kunnen makkelijker worden opgespoord, en zodoende kan dit aan de VME worden medegedeeld.  Wanneer VME’s worden geconfronteerd met een malafide syndicus (bij voorbeeld wanneer de syndicus commissielonen zou opstrijken van leveranciers), kunnen andere VME’s waar deze malafide syndicus ook syndicus is verwittigd worden;
  • het verzamelen van statistische gegevens wordt eenvoudiger gemaakt.

2. Formaliteiten

Na aanstelling van de syndicus dient de inschrijving in de KBO te gebeuren ten laatste de werkdag voor de aanvang van zijn opdracht, of binnen de acht werkdagen na de beslissing tot aanstelling indien er minder dan acht werkdagen zitten tussen de beslissing en de inwerkingtreding ervan. De term "Werkdagen" is gedefinieerd als zijnde alle dagen met uitzondering van de zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.

Wijzigingen en doorhalingen moeten binnen dezelfde termijn worden ingeschreven. Voor elke inschrijving, wijziging of doorhaling rekent het ondernemingsloket een kost aan van 85,50 EUR (tarief 2017, jaarlijks geïndexeerd).

Het dossier van inschrijving van een syndicus in de KBO wordt door het ondernemingsloket bewaard gedurende een termijn van vijf jaar.

3. Voor wie geldt de verplichting tot inschrijving?

De verplichting tot inschrijving geldt voor alle syndici, ook de syndici van een deelvereniging (mogelijk in een VME met twintig kavels of meer), zelfs indien de syndicus van een deelvereniging ook de syndicus is van de hoofdvereniging, en de voorlopige syndicus (die kan worden aangesteld wanneer een syndicus nalatig is).

4. Sancties

Het Koninklijk Besluit voorziet geen specifieke sancties, maar de mede-eigenaars hebben er belang bij dat hun syndicus ingeschreven is in het KBO.

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Alain De Jonge

Alain De Jonge

Partner
Leo Peeters

Leo Peeters

Partner
Koen de Puydt

Koen de Puydt

Partner
Toon Rummens

Toon Rummens

Partner
Ulrike Beuselinck

Ulrike Beuselinck

Partner