De ingebrekestelling van een advocaat heeft voortaan verjaringsstuitende werking

Belangrijke wijziging in het Belgisch Gerechtelijk Recht

Analyse Een ingebrekestelling, verzonden door een advocaat van een schuldeiser, zal voortaan verjaringsstuitende werking hebben.

1. Wat betekent verjaring en stuiting van de verjaring?

De verjaring van een vordering houdt feitelijk in dat de vordering na een bepaalde termijn, bepaald door de wet, niet meer in rechte kan worden afgedwongen. Om dit te voorkomen moet de verjaring van de schuldvordering gestuit worden.

Met “stuiting” wordt bedoeld dat een lopende verjaring wordt afgebroken. Door de stuiting van de verjaring begint de wettelijke voorziene termijn voor de verjaring helemaal opnieuw te lopen vanaf het ogenblik van de stuitingsdaad.

2. Waarom wordt deze nieuwe maatregel ingevoerd?

Voorheen had een ingebrekestelling van de schuldeiser zelf of zijn advocaat geen verjaringsstuitende werking. Hierdoor waren schuldeisers veelal verplicht om hun schuldenaars te dagvaarden voor de bevoegde rechtbank om te voorkomen dat hun vordering tot betaling zou verjaren.

Het gebeurt namelijk meermaals dat wanneer schuldeisers, die niet betaald worden, hun schuldenaar in gebreke stellen om betaling te bekomen, deze laatste bewust lang wacht met betalen in de hoop er aan te ontkomen omdat de vordering verjaart.

Het gevolg hiervan was dat schuldeisers soms een nutteloze dagvaarding moesten doen met nutteloze gerechtskosten en een nutteloze overbelasting van de rechtscolleges als gevolg, en bovendien geen garantie verkregen dat de schuld ook effectief zou worden betaald.

3. Strikte voorwaarden en formaliteiten

De stuitende werking van de ingebrekestellingsbrief, door een advocaat of gerechtsdeurwaarder opgesteld en ondertekend, is evenwel onderworpen aan strikte voorwaarden en formaliteiten :

  • De ingebrekestelling moet bij aangetekende brief met ontvangstbewijs verzonden worden naar de schuldenaar met woonplaats, verblijfplaats of maatschappelijke zetel in België en een kopie moet worden verzonden naar de bekende verblijfplaats van de schuldenaar, indien deze verschilt van de woonplaats.
  • Inhoudelijk moet de ingebrekestelling minimaal en uitdrukkelijk een aantal in de wet opgesomde vermeldingen bevatten.

4. Gevolgen

De verjaring wordt dan eenmalig gestuit op het ogenblik van de verzending van de ingebrekestelling bij aangetekende brief tegen ontvangstbewijs. Vanaf die datum doet de ingebrekestelling een nieuwe termijn van maximaal één jaar ingaan, zonder dat de vordering voor de vervaldag van de oorspronkelijke verjaringstermijn kan verjaren.  Echter, indien de oorspronkelijke verjaringstermijn minder dan één jaar bedraagt, is de duur van de verlenging dezelfde als de oorspronkelijke verjaringstermijn.

5. Conclusie

De verjaringsstuitende ingebrekestelling door een advocaat biedt alleszins een voordeel, zowel voor de rechtzoekende als voor de advocaat. Een (verjaringsstuitende) ingebrekestelling drukt immers de dagvaardingskosten en zal de partijen meer mogelijkheden bieden om geschillen minnelijk te regelen in plaats van noodgedwongen een procedure in te leiden voor de rechtbank. Hopelijk zal dit ook als effect hebben dat vele schulden spontaan worden betaald omwille van het feit dat schuldenaars minder reden zullen hebben om de betaling van hun schuld nodeloos uit te stellen in de hoop dat deze verjaart.

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Leila Mstoian

Leila Mstoian

Partner
Leo Peeters

Leo Peeters

Partner