Dan toch geen BTW op onroerende verhuur

UPDATE

News Het optionele BTW-stelsel op professionele onroerende verhuur, dat we aankondigden in een eerder artikel, zal toch niet ingevoerd worden omwille van de grote impact op de begroting van ons land. 
Op 23 augustus 2017 kondigden wij u reeds aan dat de huidige regering in het zomerakkoord van 26 juli 2017 beslist had om een optioneel stelsel voor BTW-belaste onroerende verhuur in te voeren.

We vernemen nu via de pers dat de regeling er dan toch niet zou komen. Deze maatregel zou een te grote impact hebben op de begroting. Er zou wel nog een versoepeling komen van het BTW- regime voor opslagruimtes. Hiervoor bestond reeds een uitzonderingsregime dat, onder bepaalde voorwaarden zoals beschreven in een circulaire, de verhuur met BTW toeliet. Deze voorwaarden zouden nu worden versoepeld, zodat meer opslagruimtes met BTW zouden kunnen verhuurd worden.

Wij volgen dit verder op en houden u op de hoogte.

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Alain De Jonge

Alain De Jonge

Partner
Leo Peeters

Leo Peeters

Partner