Corona tijdskrediet, landingsbanen en ouderschapsverlof beïnvloeden de klassieke alternatieven niet

News

Op 7 oktober 2020 werden in het kader van de coronacrisis twee belangrijke cao’s gesloten in de Nationale Arbeidsraad (NAR).

De ene cao (n° 148) voert voor bedienden opnieuw het stelsel in van de tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen als gevolg van de coronacrisis.

De tweede cao (n° 103/5) voert een aanpassing in om de periodes van schorsing of vermindering van arbeidsprestaties ten gevolge van de opname van corona-tijdskrediet, corona-landingsbaan en corona-ouderschapsverlof te neutraliseren voor de klassieke regimes.

1. Cao n° 148

Deze cao verlengt het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor bedienden dat in maart 2020 ingevoerd was door cao n° 147 en is er haast identiek aan. 

Ze vergemakkelijkt de invoering van de tijdelijke werkloosheid voor bedienden wegens economische oorzaken als gevolg van de coronacrisis.

Dit stelsel loopt vanaf 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020.

In normale omstandigheden, moeten ondernemingen die voor hun bedienden beroep wensen te doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen, een ondernemingsplan opstellen of een cao op het niveau van de onderneming of sector afsluiten.

Met deze nieuwe cao kunnen ondernemingen die deze formaliteiten niet hebben vervuld, toch toepassing maken van het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken voor bedienden.

De onderneming die een beroep wenst te doen op deze cao is aan de bediende een aanvullende vergoeding van 5,63 EUR per dag werkloosheid verschuldigd.

De cao is van toepassing vanaf 1 september 2020 tot en met 31 december 2020 ondanks het feit dat er oorspronkelijk vanaf die datum in verband met de tijdelijke werkloosheid een andere overgangsregeling was ingevoerd.

2. Cao n° 103/5

Deze cao bepaalt dat de werknemer die corona-ouderschapsverlof, corona-tijdskrediet en corona-landingsbaan heeft genomen, zijn rechten op  het klassieke tijdskrediet, ouderschapsverlof en landingsbaan niet verliest.

De schorsingen van de arbeidsovereenkomst die in het kader van de coronacrisis in het leven werden geroepen, worden hierdoor dus geneutraliseerd.

Enkel de situatie van vóór de opname van dat corona-ouderschapsverlof, corona-tijdskrediet en corona-landingsbaan wordt in aanmerking genomen voor de berekening van de tewerkstellingsvoorwaarden van 12 of 24 maanden tewerkstelling.

Dit betekent dat wanneer de werknemer in de toekomst beroep zal willen doen op de klassieke regelingen inzake tijdskrediet, ouderschapsverlof en landingsbaan, hij geen invloed zal ondervinden van de opnames tijdens de coronacrisis.

Lees ook

Corona update voor tijdelijke werkloosheid

16.04.2021
Arbeidsrecht en Sociale Zekerheidsrecht

 

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Leila Mstoian

Leila Mstoian

Partner